Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana proti aktům Vězeňské služby ČR – aplikace správního řádu a soudního řádu správního JUDr. Faisal Husseini.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana proti aktům Vězeňské služby ČR – aplikace správního řádu a soudního řádu správního JUDr. Faisal Husseini."— Transkript prezentace:

1 Ochrana proti aktům Vězeňské služby ČR – aplikace správního řádu a soudního řádu správního
JUDr. Faisal Husseini

2 Historický pohled Odborné literatuře Judikatuře Legislativě
Neexistence úvah o aplikovatelnosti obecných procesních předpisů a soudního přezkumu v: Odborné literatuře Judikatuře Legislativě Změna přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

3 (Ne)vyloučení subsidiarity správního řádu
§ 76 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb. § 1, § 177 odst. 1 a § 180 správního řádu § 1 odst. 3 zákona č. 555/1992 Sb. Základní charakteristika Vězeňské služby (správní orgán, ozbrojený veřejný sbor) - doktrína - judikatura (např. rozsudky NSS č.j. 8 As 53/ a 5 As 28/

4 Výkon trestu a řízení dle ZVTOS
VTOS jako správněprávní vztah Správní řízení dle SŘ a kázeňské řízení dle ZVTOS (kázeňské vyřízení „přestupku“) Překonání výluky dle § 76 odst. 1 ZVTOS Nález ÚS Pl. ÚS 32/08 Dle ZVTOS rozhodování o právech a povinnostech nejen v kázeňském řízení

5 Aplikace soudního řádu správního
Vazba § 52 odst. 4 ZVTOS a OSŘ (příslušnost soudů) Zákon č. 129/2008 Sb. – stížnosti, příslušnost soudů Rozsudek NSS č.j. 8 As 53/ : VS jako správní orgán, otázka dotčeného subjektivního práva, § 65 SŘS, pasivně legitimovaný Rozsudek NSS č.j. 9 Aps 1/ : aktivní legitimace při dotčení právní sféry, příslušnost soudu, otázka správní Rozsudek NSS č.j. 5 As 33/ : náklady výkonu vazby - § 65 SŘS

6 Aplikace soudního řádu správního
Judikatura zejména 5. senátu NSS: - z hlediska žalobního typu třeba žalobu posuzovat dle obsahu, závazný petit - povinnost soudu odstranit rozpor mezi obsahem žaloby a petitem (§ 37 odst. 5 SŘS) - soudní poplatky, advokát - restriktivní výklad soudních exempcí: každý úkon veřejné správy zasahující do sféry práv jednotlivce podrobit účinné soudní kontrole

7 „Žalovatelné“ akty Dosud nejasné, nejasné žalobní typy
Obecně zřejmě každé konání či opomenutí konat zasahující do právní sféry Třeba hledat subjektivní veřejná práva Německý a rakouský model „Pokyny a příkazy“ Poutací opasky, nevydání potvrzení, nepovolení návštěvy kostela, kázeňské řízení, tykání apod.

8 Pasivní legitimace a místní příslušnost
§ 69 SŘS – orgán v posledním stupni (věznice, reditel, generální ředitel, GŘ) Zásahy - § 82 a násl. SŘS - č.j. 5 As 75/ (věznice v níž došlo k zásahu?) § 7 odst. 2 SŘS – krajský soud, v jehož obvodu se nachází věznice? Ne okresní soud (§ 76 odst. 5 ZVTOS)

9 Vyčerpání „prostředků nápravy“
Specificky stanovený prostředek nápravy (stížnost) Podnět SZ nebo VOP spíše ne (NSS č.j. 9 Aps 1/ ) Stížnost dle § 26 ZVTOS? (NSS č.j. 4 Aps 2/ k stížnosti dle § 175 SŘ) Náhled Ústavního soudu (stížnost, podnět VOP, žádný – německý model; správní žaloba?)

10 Dotčená hmotná a procesní práva
Tvrzení o dotčení práv – aktivní legitimace Šíře interpretace § 2 ZVTOS aj. Zásady dle § 2 – 8 SŘ - odůvodnění – rozsudek KS Plzeň sp. zn. 57 A 5/2010 - správní uvážení (správní praxe) - rovnost atd.

11 „Adekvátní“ postupy správních soudů
Poučovací povinnost Posuzování náležitostí a obsahu žalob Osvobození od soudních poplatků Ustanovování advokátů Nebezpečí ochromení Vězeňské služby spíše ne: - soudní přezkum není „atraktivní“ pro všechny - faktické a právní překážky - zahraniční zkušenosti

12 Německo a Rakousko Rakousko: Vollzugskammern
Subsidiarita obecných předpisů upravující správní řízení Otázka subjektivních veřejných práv Německo Strafvollstreckungskammern Speciální úprava relevantního „opatření“ (Verwaltungsakt) „Oficiálně“ subsidiarita trestních předpisů, fakticky správních – imanentně správní povaha VTOS

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana proti aktům Vězeňské služby ČR – aplikace správního řádu a soudního řádu správního JUDr. Faisal Husseini."

Podobné prezentace


Reklamy Google