Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudní dvůr EU Monika Matysová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudní dvůr EU Monika Matysová."— Transkript prezentace:

1 Soudní dvůr EU Monika Matysová

2 Instituce EU Evropská rada Evropský parlament Evropská komise Rada EU
Soudní dvůr EU Evropský účetní dvůr Evropská centrální banka

3 Připomínka: Je třeba rozlišovat!!!
Evropská rada Rada EU Rada Evropy

4 Soudní dvůr EU čl. 251-284 SFEU http://curia.europa.eu/
sídlo: Lucemburg nadstátní soudní orgán historie: vznik již v rámci ESUO (1951)

5 Funkce SDEU 1) řeší spory 2) jednotný výklad evropského práva

6 Složení SDEU Soudní dvůr Tribunál (dříve Soud prvního stupně)
Specializované soudy (v praxi Soud pro veřejnou službu)

7 Soudci na SDEU 28 (odpovídá počtu členských států)
jmenováni na 6 let (+opakovaně) Požadavky na soudce? Předseda (soudci volí ze svého středu na 3 roky)

8 Soudci SDEU soudní imunita
absolutní neslučitelnost s jinou politickou nebo administrativní funkcí

9 Generální advokáti jsou nápomocni SDEU
úkolem je předkládat stanoviska k případům předloženým SDEU (přednášena na konci řízení a zveřejňují se ve Sbírce rozhodnutí SDEU) stanoviska jsou veřejná jmenováni na funkční období 6 let s možností opětovného jmenování

10 Generální advokáti o kandidátech, které chtějí jmenovat, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU LS počítá s 11(6 členských států: SRN, Fr, It, UK, Polsko) + ostatní rotace zbývajících členských států

11 Personál SDEU vedoucí kanceláře SDEU
každý soudce a generální advokát má k ruce několik právníků tzv. referendářů (nemusí mít nutně stejnou státní příslušnost)

12 Fungování SDEU Protokol o Statutu Soudu Jednací řád
Předseda SDEU: přiděluje případy a volí soudce-zpravodaje SDEU zasedá v senátech, výjimečně v plénu (u věcí mimořádného významu) Senáty: většinou 3 až 5 soudců

13 Tribunál dříve Soud prvního stupně ulehčit nápad Soudního dvora
složení: pouze soudci, nemá generální advokáty podmínky jmenování a záruky nezávislosti jsou srovnatelné se Soudem Personál: předseda volen na 3 roky Kancléř zasedá v plénu nebo senátech o 3 až 5 soudcích

14 Tribunál Personál: předseda volen na 3 roky Kancléř
zasedá v plénu nebo senátech o 3 až 5 soudcích

15 Tribunál rozhoduje: spory v první instanci – čl. 256 odst. 1 SFEU: žaloby na nečinnost orgánů EU, neplatnost, mimosmluvní odpovědnost, zaměstnanecké věci, rozhodčí žaloby odvolání: proti rozhodnutím specializovaných soudů (čl. 256 odst. 2 SFEU) předběžné otázky ve zvláštních případech (čl odst. 3 SFEU) dosud neupraveno

16 Specializované soudy zatím vytvořen jen Soud pro veřejnou službu EU
Rozhoduje spory mezi EU a jejími zaměstnanci odvolání k Tribunálu: z důvodů právních, výjimečně z důvodů skutkových Proti rozhodnutí Tribunálu je pak možné další odvolání k Soudu – výjimečně, pokud ohrožena koherentnost práva EU-čl odst. 2 SFEU

17 Procesní otázky Strany řízení: stranou je ten, kdo má aktivní či pasivní legitimaci. Je možné i více účastníků na jedné straně = společenství ve sporu

18 Procesní otázky Vedlejší účastníci: členské státy a orgány EU mohou vystupovat v každém řízení (privilegovaní vedlejší účastníci) jednotlivci (neprivilegovaní vedlejší účastníci) – jen u přímých žalob (ne tedy v řízení o předběžné otázce nebo v řízení o posudku) + musí prokázat právní zájem

19 Procesní otázky Jazyk: v zásadě jazyk zvolený žalobcem z úředních jazyků EU (pokud žalobců více, musí se na jazyku dohodnout) vedlejší účastník se musí podrobit jazyku řízení (ale členské státy mohou používat i v tomto případě vlastní jazyk) Interní jazyk: francouzština

20 Fáze řízení 1) písemná ( všechny strany se nejdříve písemně vyjádří. Soudce poté napíše shrnutí a právní zhodnocení) 2) ústní (ústní jednání a vyhlášení rozhodnutí). Nemusí se konat: se souhlasem stran nebo v tzv. zrychleném řízení

21 Procesní otázky SDEU rozhoduje: a) rozsudkem b) usnesením

22 Procesní otázky Předběžná opatření:
žaloby před SDEU normálně nemají odkladný účinek, ale SDEU může rozhodnout: a) odklad aplikace aktu EU (akt napadený žalobou na neplatnost) b) odklad výkonu rozhodnutí: Rady, Komise, ECB a SDEU

23 Procesní otázky c) ostatní předběžná opatření: odvrácení nenapravitelné (nikoli finanční) škody na straně žalobce Dodatečný výklad: SDEU může na návrh podat další výklad rozhodnutí (jak výroku, tak odůvodnění)

24 Řádné opravné prostředky
odvolání 2 měsíce od doručení

25 Mimořádné opravné prostředky
1) odpor třetího: osoba, která se nezúčastnila původního řízení, nemohla zúčastnit a současně byla aktivně legitimována, ale je dotčena rozhodnutím 2)Obnova řízení: po vyhlášení rozhodnutí se objevila nová, v té době neznámá skutečnost, která může ovlivnit výsledek řízení

26 Procesní otázky Zrychlené řízení: statusové věci jednotlivců, řízení, které nesnese dlouhé lhůty např. trestněprávní Lhůty pro rozhodnutí SDEU: v zásadě nejsou stanoveny jen u zrychleného řízení o předběžné otázce ve vztahu k osobám ve vazbě má povinnost SDEU rozhodnout „v co nejkratší době“


Stáhnout ppt "Soudní dvůr EU Monika Matysová."

Podobné prezentace


Reklamy Google