Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  Evropská rada  Evropský parlament  Evropská komise  Rada EU  Soudní dvůr EU  Evropský účetní dvůr  Evropská centrální banka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  Evropská rada  Evropský parlament  Evropská komise  Rada EU  Soudní dvůr EU  Evropský účetní dvůr  Evropská centrální banka."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  Evropská rada  Evropský parlament  Evropská komise  Rada EU  Soudní dvůr EU  Evropský účetní dvůr  Evropská centrální banka

3  Evropská rada  Rada EU  Rada Evropy

4  čl. 251-284 SFEU  http://curia.europa.eu/ http://curia.europa.eu/  sídlo: Lucemburg  nadstátní soudní orgán  historie: vznik již v rámci ESUO (1951)

5  1) řeší spory  2) jednotný výklad evropského práva

6  Soudní dvůr  Tribunál (dříve Soud prvního stupně)  Specializované soudy (v praxi Soud pro veřejnou službu)

7 28 (odpovídá počtu členských států) jmenováni na 6 let (+opakovaně) Požadavky na soudce? Předseda (soudci volí ze svého středu na 3 roky)

8  soudní imunita  absolutní neslučitelnost s jinou politickou nebo administrativní funkcí

9  jsou nápomocni SDEU  úkolem je předkládat stanoviska k případům předloženým SDEU  (přednášena na konci řízení a zveřejňují se ve Sbírce rozhodnutí SDEU)  stanoviska jsou veřejná  jmenováni na funkční období 6 let s možností opětovného jmenování

10  o kandidátech, které chtějí jmenovat, rozhodují vlády jednotlivých členských států EU  LS počítá s 11(6 členských států: SRN, Fr, It, UK, Polsko) + ostatní rotace zbývajících členských států

11  vedoucí kanceláře SDEU  každý soudce a generální advokát má k ruce několik právníků tzv. referendářů (nemusí mít nutně stejnou státní příslušnost)

12  Protokol o Statutu Soudu  Jednací řád  Předseda SDEU: přiděluje případy a volí soudce-zpravodaje  SDEU zasedá v senátech, výjimečně v plénu (u věcí mimořádného významu)  Senáty: většinou 3 až 5 soudců

13  dříve Soud prvního stupně  ulehčit nápad Soudního dvora  složení: pouze soudci, nemá generální advokáty  podmínky jmenování a záruky nezávislosti jsou srovnatelné se Soudem  Personál: předseda volen na 3 roky  Kancléř  zasedá v plénu nebo senátech o 3 až 5 soudcích

14  Personál: předseda volen na 3 roky  Kancléř  zasedá v plénu nebo senátech o 3 až 5 soudcích

15  rozhoduje: 1) spory v první instanci – čl. 256 odst. 1 SFEU: žaloby na nečinnost orgánů EU, neplatnost, mimosmluvní odpovědnost, zaměstnanecké věci, rozhodčí žaloby 2) odvolání: proti rozhodnutím specializovaných soudů (čl. 256 odst. 2 SFEU) 3) předběžné otázky ve zvláštních případech (čl. 256 odst. 3 SFEU) dosud neupraveno

16  zatím vytvořen jen Soud pro veřejnou službu EU  Rozhoduje spory mezi EU a jejími zaměstnanci  odvolání k Tribunálu: z důvodů právních, výjimečně z důvodů skutkových  Proti rozhodnutí Tribunálu je pak možné další odvolání k Soudu – výjimečně, pokud ohrožena koherentnost práva EU-čl. 256 odst. 2 SFEU

17  Strany řízení: stranou je ten, kdo má aktivní či pasivní legitimaci. Je možné i více účastníků na jedné straně = společenství ve sporu

18  Vedlejší účastníci: členské státy a orgány EU mohou vystupovat v každém řízení (privilegovaní vedlejší účastníci)  jednotlivci (neprivilegovaní vedlejší účastníci) – jen u přímých žalob (ne tedy v řízení o předběžné otázce nebo v řízení o posudku) + musí prokázat právní zájem

19  Jazyk: v zásadě jazyk zvolený žalobcem z úředních jazyků EU (pokud žalobců více, musí se na jazyku dohodnout)  vedlejší účastník se musí podrobit jazyku řízení (ale členské státy mohou používat i v tomto případě vlastní jazyk)  Interní jazyk: francouzština

20  1) písemná ( všechny strany se nejdříve písemně vyjádří. Soudce poté napíše shrnutí a právní zhodnocení)  2) ústní (ústní jednání a vyhlášení rozhodnutí). Nemusí se konat: se souhlasem stran nebo v tzv. zrychleném řízení

21  SDEU rozhoduje:  a) rozsudkem  b) usnesením

22  Předběžná opatření:  žaloby před SDEU normálně nemají odkladný účinek, ale SDEU může rozhodnout:  a) odklad aplikace aktu EU (akt napadený žalobou na neplatnost)  b) odklad výkonu rozhodnutí: Rady, Komise, ECB a SDEU

23  c) ostatní předběžná opatření: odvrácení nenapravitelné (nikoli finanční) škody na straně žalobce  Dodatečný výklad: SDEU může na návrh podat další výklad rozhodnutí (jak výroku, tak odůvodnění)

24 odvolání  2 měsíce od doručení

25  1) odpor třetího: osoba, která se nezúčastnila původního řízení, nemohla zúčastnit a současně byla aktivně legitimována, ale je dotčena rozhodnutím  2)Obnova řízení: po vyhlášení rozhodnutí se objevila nová, v té době neznámá skutečnost, která může ovlivnit výsledek řízení

26  Zrychlené řízení: statusové věci jednotlivců, řízení, které nesnese dlouhé lhůty např. trestněprávní  Lhůty pro rozhodnutí SDEU: v zásadě nejsou stanoveny  jen u zrychleného řízení o předběžné otázce ve vztahu k osobám ve vazbě má povinnost SDEU rozhodnout „v co nejkratší době“


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  Evropská rada  Evropský parlament  Evropská komise  Rada EU  Soudní dvůr EU  Evropský účetní dvůr  Evropská centrální banka."

Podobné prezentace


Reklamy Google