Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Mgr. Petr Čechák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Mgr. Petr Čechák"— Transkript prezentace:

1 Základy práva 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Mgr. Petr Čechák 22662 @vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Právo je vzájemně propojený komplex právních předpisů a norem různé právní síly – celek, jenž v sobě zahrnuje prvky heterogenity a homogenity Právo hmotné – „věcná“ úprava společenských vztahů Procesní právo – postavení účastníků a postup v řízení před správními orgány a soudy Právo veřejné – jednou ze stran subjekt veřejné správy, typicky kogentní právní úprava Právo soukromé – vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami (vztah rovnosti), typicky dispozitivní normy, autonomie stran

3 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Právo vnitrostátní- zavazuje všechny subjekty na území daného státu (princip teritoriality) a všechny subjekty, které mají užší vztah k tomuto státu (princip personality) Právo mezinárodní- mezi suverénními státy a mezinárodními organizacemi – ty také zavazuje primárně, v rámci vnitrostátního práva platí na základě inkroporace Právo evropské- právo Evropských společenství a EU, jak normy mezinárodního práva tak i normy s vnitrostátním účinkem (zejména nařízení)

4 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Právní odvětví soubory právních předmětů, jimž je společný formální předmět (hledisko, z něhož upravují společenskou realitu) 1) Právní odvětví veřejnoprávního charakteru a)ústavní právo -normy nejvyšší právní síly; vztahy mezi vrcholnými státními orgány a katalog základních práv („pravidla hry“) b)trestní právo -hranice a podmínky trestněprávní odpovědnosti a pravidla trestního řízení - trestní právo hmotné - trestní právo procesní

5 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví c) správní právo -organizace veřejné správy a vztahy mezi jejími subjekty a vztahy mezi subjekty veřejné správy a nepodřízenými subjekty; veliká roztříštěnost pramenů d)finanční právo -pravidla sestavování a nakládání se státním rozpočtem, bankovní právo, právo cenných papírů a finančního trhu, pojišťovnictví, kolektivní investování, daňové právo e) právo sociálního zabezpečení – právní úprava hmotného zabezpečení, které stát poskytuje těm,kdo se ocitli v sociální nouzi v důsledku tzv. sociálních událostí f) právo životního prostředí

6 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví 2) Právní odvětví soukromoprávního charakteru a)občanské právo- základ soukromého práva – vztah rovnosti; vlastnické právo, závazkové vztahy, dědění, ochrana osobnosti - občanské právo hmotné - občanské právo procesní b) rodinné právo- manželství (jeho vznik a zánik), vztahy mezi manžely a vztahy mezi rodiči a dětmi, osvojení, pěstounská péče, výživné

7 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví c) obchodní právo- soukromoprávní úprava podnikání, úprava obchodních společností, tzv. relativní obchody (vztahy mezi podnikateli z jejich podnikatelské činnosti), tzv. absolutní obchody (vybrané smluvní typy, jež mají vždy obchodněprávní režim), výběrová řízení a veřejné zakázky, d) autorské právo- ochrana práv duševního vlastnictví sem i tzv. průmyslová práva e) mezinárodní právo soukromé - soukromoprávní vztahy s existencí mezinárodního prvku řešení kolize - tzv. kolizní normy a mezinárodní smlouvy

8 Mgr. Petr Čechák, 22662@vsfs.cz :: 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví 3) Právní odvětví smíšené povahy a) pracovní právo- vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli veřejnoprávní normy mají chránit zaměstnance; jinak soukromoprávní vztahy b) mezinárodní právo veřejné- mezinárodní smlouvy mohou upravovat jak veřejnoprávní (např. trestněprávní) tak i soukromoprávní otázky (např. mezinárodního obchodu) c) evropské právo- primární právo – veřejnoprávní povaha sekundární právo (směrnice, nařízení) upravují i soukromoprávní otázky


Stáhnout ppt "Základy práva 6. Systém práva a jednotlivá právní odvětví Mgr. Petr Čechák"

Podobné prezentace


Reklamy Google