Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Taťána Špírková, 2013.  pojmy finance a peníze  pojem peněžní masa (vyjádření určitého množství či sumy peněz)  existence peněz a peněžní masy, jakož.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Taťána Špírková, 2013.  pojmy finance a peníze  pojem peněžní masa (vyjádření určitého množství či sumy peněz)  existence peněz a peněžní masy, jakož."— Transkript prezentace:

1 Taťána Špírková, 2013

2

3  pojmy finance a peníze  pojem peněžní masa (vyjádření určitého množství či sumy peněz)  existence peněz a peněžní masy, jakož i peněžních operací a vztahů v rámci peněžní masy je základem pro existenci financí

4 Finanční vztahy jsou ty peněžní vztahy, které souvisí s vytvářením, rozdělováním, přerozdělováním a užitím peněžní masy. Souhrn těchto finančních vztahů a jejich vnitřně provázaný systém se pak nazývá finance.

5  Peněžní prostředky jako materiální nositel finančních vztahů  Finanční vztahy jsou pojmově užší než vztahy peněžní

6 VEŘEJNÉ FINANCESOUKROMÉ FINANCE  souhrn peněžních vztahů souvisejících s tvorbou, rozdělováním, použitím peněžní masy a jejich částí v subjektech a orgánech veřejného sektoru  Státní finance  Místní finance  Podnikové či podnikatelské finance  Finance obyvatelstva či finance domácností

7 Souhrn peněžních vztahů vznikajících při tvorbě, rozdělování a použití peněžní masy a jejich částí a související jak s veřejným sektorem, tak i se sektorem soukromým

8

9  nenávratná metoda (např. daně, poplatky, clo)  návratná metoda (např. emise a obchodování s dluhopisy; návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu);  pojišťovací metoda (např. provozování soukromého pojištění);  realizační metoda (např. nákup a prodej u domácností a podnikatelů)

10

11  Souhrn právních norem, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejích částí.

12 OBECNÁ ČÁSTZVLÁŠTNÍ ČÁST  obecné poznatky o tomto právním oboru  právní úprava veřejných rozpočtů a státních fondů,  právní úprava daní, poplatků, cla a dalších povinných dávek,  právní úprava úvěru,  právní úprava měny a peněžního oběhu,  právní úprava devizového hospodářství,  právní úprava finančního trhu.

13  je samostatné právní odvětví  veřejnoprávní odvětví  úzká souvislost s právem ústavním a právem správním, také s právem mezinárodním, evropským, občanským, obchodním…

14 Je vědou právní. Souhrn obecných poznatků o působení finančněprávních norem v praxi.

15  sledovat, hodnotit a zevšeobecňovat výsledky působení jednotlivých fp. norem v praxi (zda byl dosažen předpokládaný účinek)  do jaké míry odpovídá systém fp. norem potřebám ekonomické reality  sledování forem a metod právní regulace finanční činnosti v jiných státech

16  je vědou ekonomickou  blízká vědě o finančním právu, nelze je však ztotožňovat

17

18  Ústavní základy finančního práva  Zákony – dominující pramen finančního práva  Podzákonné právní předpisy např. vyhlášky ministerstva financí, nařízení vlády, obecně závazné vyhlášky obcí Pozn. Pokyny řady D – nejsou právními normami a postrádají obecnou závaznost  Evropské právo  Mezinárodní právo

19

20  Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. Finanční právo. 6. upravené vydání. C. H. Beck, Praha, 2012.


Stáhnout ppt "Taťána Špírková, 2013.  pojmy finance a peníze  pojem peněžní masa (vyjádření určitého množství či sumy peněz)  existence peněz a peněžní masy, jakož."

Podobné prezentace


Reklamy Google