Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa. Veřejná správa Základní pojem správního práva Základní pojem správního práva Obtížná definovatelnost (množství úkolů a změn) Obtížná definovatelnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa. Veřejná správa Základní pojem správního práva Základní pojem správního práva Obtížná definovatelnost (množství úkolů a změn) Obtížná definovatelnost."— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa

2 Veřejná správa Základní pojem správního práva Základní pojem správního práva Obtížná definovatelnost (množství úkolů a změn) Obtížná definovatelnost (množství úkolů a změn) V minulosti VS jako pojem nepoužíván V minulosti VS jako pojem nepoužíván Znaky VS – vázanost právem (Ústava, LZPS) Znaky VS – vázanost právem (Ústava, LZPS)

3 Vztah VS a státní moci v ČR Státní moc v ČR LegislativníExekutivníSoudní

4 Moc legislativní je VS nadřazena, současně se však v rámci vykonavatelů VS podílí na její existenci Moc legislativní je VS nadřazena, současně se však v rámci vykonavatelů VS podílí na její existenci Moc soudní je stejně jako VS podřízena zákonodárství Moc soudní je stejně jako VS podřízena zákonodárství Moc výkonná je nejvíce provázána s VS, VS tvoří součást moci výkonné Moc výkonná je nejvíce provázána s VS, VS tvoří součást moci výkonné

5 Materiální pojetí veřejné správy (funkční) Obsah a druh jednotlivých úkolů a činností VS Obsah a druh jednotlivých úkolů a činností VS Není rozhodující, kdo je vykonavatelem správních činností Není rozhodující, kdo je vykonavatelem správních činností Pozitivní a negativní vymezení Pozitivní a negativní vymezení

6 Formální pojetí veřejné správy (institucionální, organizační) Rozhodující vykonavatel správní činnosti a nikoli obsah či charakter činnosti Rozhodující vykonavatel správní činnosti a nikoli obsah či charakter činnosti Soubor vykonavatelů, struktura Soubor vykonavatelů, struktura Důraz na instituce Důraz na instituce

7 Pojem organizace veřejné správy VS je trvalý účelově orientovaný sociální jev, vyžadující organizaci VS je trvalý účelově orientovaný sociální jev, vyžadující organizaci Právní problematika organizace VS se dotýká subjektů a vykonavatelů Právní problematika organizace VS se dotýká subjektů a vykonavatelů Viz čl. 79 Ústavy Viz čl. 79 Ústavy Pravomoc vydat organizační akty je spojena s výkonem mocí Pravomoc vydat organizační akty je spojena s výkonem mocí

8 Subjekty a vykonavatelé veřejné správy Subjekt = nositel Subjekt = nositel Subjektem stát, ostatní na základě zákona Subjektem stát, ostatní na základě zákona Vykonavatel = jednatel Vykonavatel = jednatel Každý subjekt i vykonavatel musí mít vymezenou působnost i pravomoc Každý subjekt i vykonavatel musí mít vymezenou působnost i pravomoc

9 Subjekty veřejné správy Stát Stát Veřejnoprávní korporace Veřejnoprávní korporace Veřejný ústav Veřejný ústav Veřejný podnik Veřejný podnik Nadace a fondy Nadace a fondy O.P.S O.P.S Státní fondy Státní fondy

10 Základní členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa PřímáNepřímá Veřejná samospráva ÚzemníZájmováVěcná Ostatní Veřejná správa

11 Působnost Institut hmotného práva Institut hmotného práva Stanovení předmětu a rozsahu správní činnosti Stanovení předmětu a rozsahu správní činnosti Věcná všeobecná Věcná všeobecná Věcná speciální Věcná speciální Územní celostátní nebo územní regionální Územní celostátní nebo územní regionální

12 Pravomoc Oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc Oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc Nástroje Nástroje Působnost i pravomoc (činnost, území a prostředky) Působnost i pravomoc (činnost, území a prostředky) Nepřenositelnost Nepřenositelnost

13 Právní prameny organizace VS Ústava a ústavní zákony, LZPS Ústava a ústavní zákony, LZPS Zákony, zákonná opatření senátu Zákony, zákonná opatření senátu OZV obcí a krajů OZV obcí a krajů Původnost X Derivace Původnost X Derivace Právní předpisy vlády Právní předpisy vlády Prováděcí právní předpisy ministerstev, správních úřadů Prováděcí právní předpisy ministerstev, správních úřadů Nařízení Rad obcí a krajů Nařízení Rad obcí a krajů

14 Platnost a účinnost právních předpisů Platnost Platnost Účinnost Účinnost Zánik platnosti Zánik platnosti Zánik účinnosti Zánik účinnosti

15 Organizační principy ve veřejné správě Centralizace a decentralizace Centralizace a decentralizace Koncentrace a dekoncentrace Koncentrace a dekoncentrace Delegace Delegace Monokratický a kolegiální přístup Monokratický a kolegiální přístup Princip věcné specializace Princip věcné specializace Teritoriální (územní) princip Teritoriální (územní) princip

16 Doporučená literatura: Hrozinková, E, Novotný, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2010. 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hrozinková, E, Novotný, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2010. 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hendrych, D. a kol. Správní právo. 2009. Obecná část. 7., rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Hendrych, D. a kol. Správní právo. 2009. Obecná část. 7., rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Prameny práva Prameny práva Ústava ČR, zákon č.1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č.1/1993 Sb., Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 131/2000 Sb., o HMP Zákon č. 131/2000 Sb., o HMP


Stáhnout ppt "Veřejná správa. Veřejná správa Základní pojem správního práva Základní pojem správního práva Obtížná definovatelnost (množství úkolů a změn) Obtížná definovatelnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google