Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná správa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná správa."— Transkript prezentace:

1 Veřejná správa

2 Veřejná správa Základní pojem správního práva
Obtížná definovatelnost (množství úkolů a změn) V minulosti VS jako pojem nepoužíván Znaky VS – vázanost právem (Ústava, LZPS)

3 Vztah VS a státní moci v ČR

4 Moc legislativní je VS nadřazena, současně se však v rámci vykonavatelů VS podílí na její existenci
Moc soudní je stejně jako VS podřízena zákonodárství Moc výkonná je nejvíce provázána s VS, VS tvoří součást moci výkonné

5 Materiální pojetí veřejné správy (funkční)
Obsah a druh jednotlivých úkolů a činností VS Není rozhodující, kdo je vykonavatelem správních činností Pozitivní a negativní vymezení

6 Formální pojetí veřejné správy (institucionální, organizační)
Rozhodující vykonavatel správní činnosti a nikoli obsah či charakter činnosti Soubor vykonavatelů, struktura Důraz na instituce

7 Pojem organizace veřejné správy
VS je trvalý účelově orientovaný sociální jev, vyžadující organizaci Právní problematika organizace VS se dotýká subjektů a vykonavatelů Viz čl. 79 Ústavy Pravomoc vydat organizační akty je spojena s výkonem mocí

8 Subjekty a vykonavatelé veřejné správy
Subjekt = nositel Subjektem stát, ostatní na základě zákona Vykonavatel = jednatel Každý subjekt i vykonavatel musí mít vymezenou působnost i pravomoc

9 Subjekty veřejné správy
Stát Veřejnoprávní korporace Veřejný ústav Veřejný podnik Nadace a fondy O.P.S Státní fondy

10 Základní členění veřejné správy

11 Působnost Institut hmotného práva
Stanovení předmětu a rozsahu správní činnosti Věcná všeobecná Věcná speciální Územní celostátní nebo územní regionální

12 Pravomoc Oprávnění orgánu vykonávat veřejnou moc Nástroje
Působnost i pravomoc (činnost, území a prostředky) Nepřenositelnost

13 Právní prameny organizace VS
Ústava a ústavní zákony, LZPS Zákony, zákonná opatření senátu OZV obcí a krajů Původnost X Derivace Právní předpisy vlády Prováděcí právní předpisy ministerstev, správních úřadů Nařízení Rad obcí a krajů

14 Platnost a účinnost právních předpisů
Zánik platnosti Zánik účinnosti

15 Organizační principy ve veřejné správě
Centralizace a decentralizace Koncentrace a dekoncentrace Delegace Monokratický a kolegiální přístup Princip věcné specializace Teritoriální (územní) princip

16 Doporučená literatura:
Hrozinková, E, Novotný, V. Základy organizace veřejné správy v ČR upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň Hendrych, D. a kol. Správní právo Obecná část. 7., rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck Prameny práva Ústava ČR, zákon č.1/1993 Sb., Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č. 131/2000 Sb., o HMP


Stáhnout ppt "Veřejná správa."

Podobné prezentace


Reklamy Google