Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo Pojem: ta část právního řádu, která upravuje veřejnou správu Předmět úpravy: široký okruh právních norem, které upravují práva a povinnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo Pojem: ta část právního řádu, která upravuje veřejnou správu Předmět úpravy: široký okruh právních norem, které upravují práva a povinnosti."— Transkript prezentace:

1 Správní právo Pojem: ta část právního řádu, která upravuje veřejnou správu Předmět úpravy: široký okruh právních norem, které upravují práva a povinnosti FO a PO v oblasti veřejné správy Členění: obecná část x zvláštní část hmotné x procesní spr. právo

2 Správní právo Obecná část (obecné správní právo):
vše, co je společné pro daný obor základní pojmy právní instituty procesní postupy prameny práva správní akty veřejnoprávní smlouvy správní právo trestní právní záruky a kontrola

3 Správní právo Zvláštní část :
- zahrnuje hmotně-právní úpravu správního práva - částečně i procesně-právní úpravu - velmi rozsáhlá oblast, která nemůže být předmětem výuky jako celek; přednášejí se jen vybrané obory

4 Správní právo Předmět a systém:
Obecně – správní právo patří spíše do oblasti práva veřejného, ale… teorie zájmová teorie mocenská teorie organická (materiální organická)

5 Správní právo Předmět a systém: V Evropě tři koncepce: francouzská
rakousko-německá anglosaská

6 Správní právo Předmět a systém (vnitřní členění):
normy organizačního správního práva normy hmotného správního práva normy procesního správního práva normy trestního správního práva

7 Správní právo Prameny: podle orgánu 1.1 vydané orgánem VS
1.2 nevydané org. VS podle zdroje moci 2.1 akty m. zákonodárné 2.2 akty org. m. výkonné 2.3 akty moci soudní podle právní síly podle vztahu k Ústavě podle působení

8 Správní právo Vnitřní předpisy: zásadní význam !
slouží k uspořádání poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek VS nebo v zařízeních VS nemají obecnou závaznost (zavazují pouze v hierarchii) k jejich vydávání není nutné žádné zvláštní zmocnění označují se různě: směrnice, pokyny, rozkazy, příkazy…

9 Správní akt Synonyma: ISA konkrétní akt vrchnostenský akt mocenský akt
Pojem: jednostranný PÚ, kterým orgán veřejné správy autoritativně rozhoduje o právních poměrech určitých adresátů Pojmové znaky: jednání na základě zákona jednostranný výrok o právech (povinnostech) nepodřízených subjektů nerovnoprávné postavení těchto subjektů v konkrétní věci a vůči konkrétním adresátům ve vztahu k adresátům právně závazný a vynutitelný

10 Správní akt Někdy bývá SA zaměňován s nařízením: Společné znaky SA a N
jednostrannost (nejde o dohodu) mocenský (vrchnostenský) charakter zákonný základ pro jejich vydání Rozdíly: abstraktnost N x konkrétnost SA obecná závaznost N x individuální závaznost SA

11 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle povahy právních účinků
1. konstitutivní 2. deklaratorní podle zavazovaných subjektů 1. akty in personam 2. akty in rem

12 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle trvání jejich účinků
1. časově omezené 2. časově neomezené podle přínosu obsahu pro adresáta 1. zvýhodňující (benefiční) 2. znevýhodňující (deteriorační)

13 Správní akt Členění (klasifikace) SA: podle pozice adresáta
1. pozitivní 2. negativní podle obsahu 1. materiální 2. procesní podle procesního postupu 1. obecné správní řízení 2. řízení ve věcech daní a poplatků 3. řízení o přestupcích 4. řízení podle NKÚ 5. řízení podle obecného kontrolního řádu

14 Náležitosti SA: kompetenční obsahové formální procedurální
Správní akt Náležitosti SA: kompetenční obsahové formální procedurální


Stáhnout ppt "Správní právo Pojem: ta část právního řádu, která upravuje veřejnou správu Předmět úpravy: široký okruh právních norem, které upravují práva a povinnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google