Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní právní pojmy Základní právní pojmy Mravnost je zcela nezávislá na náboženské víře.. Pierre Bayle ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní právní pojmy Základní právní pojmy Mravnost je zcela nezávislá na náboženské víře.. Pierre Bayle ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Základní právní pojmy Základní právní pojmy Mravnost je zcela nezávislá na náboženské víře.. Pierre Bayle ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František Šejnost info@sejnost.cz 602 365 668 www.sejnost.cz

2 Základní právní pojmy Definice obecná Definice obecná Nedělejme z teorií teorie Nedělejme z teorií teorie Dobrý plot dělá dobré sousedy Dobrý plot dělá dobré sousedy

3 Základní právní pojmy Definice života Definice života Stat sua cuique dies Každému je určen jeho den Vergilius Vergilius

4 Základní právní pojmy Definice práva Definice práva Mediocritatis regula optima est Zásada střední cesty je optimální Cicero

5 Základní právní pojmy Definice práva Definice práva Objektivní právo Objektivní právo Souhrn právních norem Souhrn právních norem Subjektivní právo Subjektivní právo Souhrn možností chovat se právem stanoveným způsobem Souhrn možností chovat se právem stanoveným způsobem

6 Základní právní pojmy Funkce práva Funkce práva Regulace vztahů ve společnosti Regulace vztahů ve společnosti Ochrana lidského života Ochrana lidského života Uspořádání společenských vztahů Uspořádání společenských vztahů

7 Základní právní pojmy Funkce práva Funkce práva Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno Každý může činit vše, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod Čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod

8 Základní právní pojmy Funkce práva Funkce práva Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá Čl. 2 odst. 4 Ústava České republiky Čl. 2 odst. 4 Ústava České republiky

9 Základní právní pojmy Prameny práva Prameny práva Normativní právní akt Normativní právní akt Soudní a správní precedent Soudní a správní precedent Právní obyčej Právní obyčej Normativní smlouvy Normativní smlouvy

10 Základní právní pojmy Právní normativní akt Právní normativní akt Rozhodnutí Rozhodnutí Usnesení Usnesení Opatření Opatření

11 Základní právní pojmy Právní normativní akt Právní normativní akt Subjekt s legislativní pravomocí Subjekt s legislativní pravomocí Právo vydávat, měnit nebo rušit právní normy Právo vydávat, měnit nebo rušit právní normy Ústavní zákony Ústavní zákony Zákony Zákony Zákonná opatření Zákonná opatření Vyhlášky Vyhlášky Vládní nařízení Vládní nařízení Nařízení kraje Nařízení kraje Nařízení obce Nařízení obce

12 Základní právní pojmy Právní obyčej Právní obyčej Pravidlo chování nepsané Pravidlo chování nepsané Uplatnění v mezinárodním obchodu Uplatnění v mezinárodním obchodu

13 Základní právní pojmy Normativní smlouvy Normativní smlouvy Souhlasný projev subjektů Souhlasný projev subjektů Obsahem vznik, změna nebo zánik právního vztahu Obsahem vznik, změna nebo zánik právního vztahu

14 Základní právní pojmy Právní normy Právní normy Obecné pravidlo chování Obecné pravidlo chování Materiální i formální znaky Materiální i formální znaky Sankcionováno Sankcionováno

15 Základní právní pojmy Právní normy Právní normy Působnost Působnost Věcná Věcná Osobní Osobní Místní Místní

16 Kontrolní otázka: Kontrolní otázka: Co to je delibační řízení? Co to je delibační řízení? a) Řízení o určení správních aktů a jejich zákonnosti b) Řízení o podmínkách uznání a výkonu rozhodnutí c) Řízení o odstoupení z veřejné funkce

17 Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Organizační Organizační Zásady organizace veřejné správy Zásady organizace veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy Postavení, organizace, pravomoc a působnost subjektů veřejné správy

18 Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Hmotné Hmotné Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Hmotně právní úprava jednotlivých oblastí a úseků veřejné správy Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení Podmínky a předpoklady realizace práv a povinností adresátů veřejně správního působení

19 Správní právo Správní právo Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy Upravuje postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují se při realizaci výkonné moci ve státě ve sféře veřejné správy

20 Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Procesní Procesní Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy Procesně právní úprava – postup při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, konaného před orgány veřejné správy

21 Správní právo Správní právo Soubor obecně závazných pravidel chování Soubor obecně závazných pravidel chování Trestní Trestní Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů Právní úprava základů a následků odpovědnosti za správní delikty s uplatněním správně trestních postihů

22 Veřejná správa Veřejná správa Správa veřejných záležitostí Správa veřejných záležitostí Projev výkonné moci ve státě Projev výkonné moci ve státě Organizační hledisko – orgány veřejné správy Organizační hledisko – orgány veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Funkční hledisko – výkon veřejné správy Výkon podzákonné činnosti Výkon podzákonné činnosti Výkon nařizovací činnosti Výkon nařizovací činnosti

23 Výkon veřejné správy Výkon veřejné správy Stát prostřednictvím svých orgánů Stát prostřednictvím svých orgánů Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní subjekty Veřejnoprávní korporace Veřejnoprávní korporace územní samospráva – kraje, obce územní samospráva – kraje, obce zájmová samospráva – komory, svazky zájmová samospráva – komory, svazky

24 Veřejná správa Veřejná správa Státní správa Státní správa realizace výkonné moci ve státě realizace výkonné moci ve státě je determinována a určována zákony je determinována a určována zákony obsahuje prvky řízení i prvky regulace obsahuje prvky řízení i prvky regulace Její činnost podzákonná a nařizovací Její činnost podzákonná a nařizovací garant určitého zákonného stavu garant určitého zákonného stavu oprávnění správních orgánů vydávat správní akty oprávnění správních orgánů vydávat správní akty

25 Samospráva Samospráva Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty Částí správy státu decentralizovanou na nestátní subjekty Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Forma činnosti subjektů správy veřejných záležitostí Rozhoduje samostatně svým jménem Rozhoduje samostatně svým jménem V přenesené působnosti výkon státní správy V přenesené působnosti výkon státní správy

26 Orgány zájmové samosprávy Orgány zájmové samosprávy Součást veřejné správy Součást veřejné správy Advokátní komora Advokátní komora Česká stomatologická komora Česká stomatologická komora Česká lékařská komora Česká lékařská komora Hospodářská komora Hospodářská komora Notářská komora Notářská komora

27 Prameny správního práva Prameny správního práva Ústřední orgány Ústřední orgány Ústava republiky, ústavní zákony Ústava republiky, ústavní zákony Zákony a zákonná opatření Zákony a zákonná opatření Nařízení vlády republiky Nařízení vlády republiky Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy Obecně závazné právní předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy

28 Prameny správního práva Prameny správního práva Místní orgány Místní orgány Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky krajských úřadů na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí na základě ústavního zmocnění Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech Obecně závazné vyhlášky obcí ve věcech, patřící do přenesené působnosti na základě zmocnění v zákonech

29 Prameny správního práva Prameny správního práva Prvotní prameny Prvotní prameny Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Právní předpis je vydán na základě přímého ústavního zmocnění Odvozené prameny Odvozené prameny Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu Právní předpis vydán na základě zmocnění v jiném právním předpisu

30 Prameny správního práva Prameny správního práva Podle stupně právní síly Podle stupně právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Obecně závazný právní předpis musí být v souladu s obecně závazným právním předpisem vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly Každý obecně závazný právní předpis může být měněn nebo zrušen právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly

31 PAMATUJ! PAMATUJ! Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Podstatná část pramenů správního práva pochází od subjektů veřejné správy Nazývají se NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY NORMATIVNÍ SPRÁVNÍ AKTY

32 Členění správních obvodů Členění správních obvodů Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění Základní jednotka – OBEC Obecní úřad je vybavený přenesenou působností - matriční úřad - stavební úřad - úřad s rozšířenou působností

33 Členění správních obvodů Členění správních obvodů Střední jednotka – OKRES Neexistuje obecný orgán, pouze řada zvláštních orgánů ! - úřady práce - pozemkové úřady - ředitelství Policie - státní zastupitelství

34 Členění správních obvodů Členění správních obvodů Vyšší územně samosprávné celky – KRAJ PrahaStředočeský JihočeskýPlzeňský KarlovarskýÚstecký LibereckýKrálovéhradecké PardubickýVysočina JihomoravskýZlínský OlomouckýMoravskoslezský

35 Členění správních obvodů Členění správních obvodů Nepůsobí jeden obecný orgán ale zvláštní státní orgány - soudy - státní zastupitelství - správa Policie

36 Hlavní činnosti v oblasti státní správy Hlavní činnosti v oblasti státní správy Pověřený obecní úřad Pověřený obecní úřad Přestupková agenda Přestupková agenda Matriky Matriky Stavební úřad Stavební úřad

37 Hlavní činnosti v oblasti státní správy Hlavní činnosti v oblasti státní správy Obecní úřad s rozšířenou působností Obecní úřad s rozšířenou působností Vydávání občanských a řidičských průkazů Vydávání občanských a řidičských průkazů Technické průkazy k motorovým vozidlům Technické průkazy k motorovým vozidlům Evidence motorových vozidel Evidence motorových vozidel Činnost živnostenského úřadu Činnost živnostenského úřadu Řízení o dávkách sociální podpory Řízení o dávkách sociální podpory Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Ochrana životního prostředí, ovzduší, lesů Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí

38 Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Podle toho, zda směřuje vně nebo dovnitř organizačního systému veřejné správy Právní Právní Organizační Organizační

39 Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Právní formy Právní formy Normativní správní akty Normativní správní akty Individuální správní akty Individuální správní akty Interní normativní akty Interní normativní akty Individuální služební akty Individuální služební akty Dohody správně právního charakteru Dohody správně právního charakteru Faktické úkony s přímými právními důsledky Faktické úkony s přímými právními důsledky

40 Forma činnosti veřejné správy Forma činnosti veřejné správy Neprávní formy Neprávní formy Operativně organizační činnosti Operativně organizační činnosti Materiálně technické operace Materiálně technické operace

41 Normativní správní akty Normativní správní akty Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Rozhodnutí správních orgánů, jimiž dochází k realizaci jejich pravomocí Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Jsou vydávány jen v mezích působnosti orgánů veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy Zavazují subjekty – adresáty vně nebo uvnitř organizačního systému veřejné správy

42 Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Druh právní odpovědnosti Druh právní odpovědnosti Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Vzniká porušením právní povinnosti subjektů správního práva Správně právní sankce Správně právní sankce Správní tresty Správní tresty Správně právní sankce Správně právní sankce

43 Správně právní odpovědnost Správně právní odpovědnost Správní delikty Správní delikty Přestupky Přestupky Správní delikty fyzických osob Správní delikty fyzických osob Správní delikty právnických osob Správní delikty právnických osob Pořádkové správní delikty Pořádkové správní delikty Disciplinární delikty Disciplinární delikty

44 Správní řízení Správní řízení Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje postup Zákon č. 413/2005 správní řád upravuje postup orgánů výkonné moci orgánů výkonné moci orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy právnických i fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy

45 Právní předpisy na úseku podnikání Právní předpisy na úseku podnikání Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 40/1064 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 40/1064 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

46 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Upravuje Upravuje Postavení podnikatelů Postavení podnikatelů Obchodní závazkové vztahy Obchodní závazkové vztahy Jiné vztahy s podnikáním související Jiné vztahy s podnikáním související

47 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Postup řešení Postup řešení Právní vztahy se řídí obchodním zákoníkem Právní vztahy se řídí obchodním zákoníkem Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí Není-li jich, řeší se otázky podle zásad na kterých spočívá obchodní zákoník Není-li jich, řeší se otázky podle zásad na kterých spočívá obchodní zákoník

48 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Definice podnikání Definice podnikání Soustavná činnost Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Činnost za účelem dosažení zisku Činnost za účelem dosažení zisku

49 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Definice podnikatele Definice podnikatele Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

50 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Upravuje Upravuje Majetkové vztahy fyzických a právnických osob Majetkové vztahy fyzických a právnických osob Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony Vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony

51 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Upravuje Upravuje Podmínky živnostenského podnikání Podmínky živnostenského podnikání Kontrolu nad jejich dodržováním Kontrolu nad jejich dodržováním

52 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Definice živnosti Definice živnosti Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem

53 Základní právní předpisy Základní právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Upravuje Upravuje Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Právní vztahy kolektivní povahy Právní vztahy kolektivní povahy

54 PROSTOR NA DISKUZI

55 TEMPUS IPSUM AFFERT CONSILIUM Čas sám přinese radu.. -Státní správa neustále hledá důvody své existence. -Úředníka nezměníš, jenom za podobného vyměníš. -I na tobě záleží, zda se správa věcí veřejných změní.

56 Končíme.. Nehlučíme.. Připravujeme se na další předmět..


Stáhnout ppt "Základní právní pojmy Základní právní pojmy Mravnost je zcela nezávislá na náboženské víře.. Pierre Bayle ČVUT v Praze Právní aspekty podnikání Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google