Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní řízení J.Kožiak. Proces realizace veřejné správy Proces realizace veřejné správy –Upravuje postup správních orgánů při výkonu veřejné správy Předpis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní řízení J.Kožiak. Proces realizace veřejné správy Proces realizace veřejné správy –Upravuje postup správních orgánů při výkonu veřejné správy Předpis."— Transkript prezentace:

1 Správní řízení J.Kožiak

2 Proces realizace veřejné správy Proces realizace veřejné správy –Upravuje postup správních orgánů při výkonu veřejné správy Předpis - z.č.500/2004 Sb., Správní řád Předpis - z.č.500/2004 Sb., Správní řád Procesní právo Procesní právo

3 Rozsah působnosti správního řádu Všechna řízení ve veřejné správě Všechna řízení ve veřejné správě Před orgány moci výkonné, orgány ÚSC a dalšími orgány pověřenými veř. správou Před orgány moci výkonné, orgány ÚSC a dalšími orgány pověřenými veř. správou Nepoužije se Nepoužije se –Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak – speciální řízení –Jedná se o obchodně-, občansko- nebo pracovněprávní úkon Příslušnost orgánů - § 10-12 Příslušnost orgánů - § 10-12

4 Obsah správního řádu Průběh řízení (návh, účastníci, jednání) Průběh řízení (návh, účastníci, jednání) Rozhodnutí Rozhodnutí Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Veřejnoprávní smlouvy Veřejnoprávní smlouvy Opravné prostředky Opravné prostředky Výkon rozhodnutí (exekuce) Výkon rozhodnutí (exekuce)

5 Základní zásady zásada legality zásada legality zásada správnosti, přiměřenosti, dobré správy zásada správnosti, přiměřenosti, dobré správy zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu zásada ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy zásada ochrany práv a zájmů adresátů veřejné správy zásada přednosti smírného řešení zásada přednosti smírného řešení

6 Základní zásady II zásada součinnosti správních orgánů s účastníky řízení zásada součinnosti správních orgánů s účastníky řízení zásada rychlosti a hospodárnosti zásada rychlosti a hospodárnosti zásada materiální pravdy zásada materiální pravdy zásada přesvědčivosti rozhodnutí zásada přesvědčivosti rozhodnutí zásada rovnosti účastníků řízení zásada rovnosti účastníků řízení Zásada konstantnosti rozhodování, předvídatelnosti Zásada konstantnosti rozhodování, předvídatelnosti

7 Řízení Vedeno písemně § 15 Vedeno písemně § 15 Vede úřední osoba Vede úřední osoba Jednací jazyk – čeština § 16, právo na tlumočníka Jednací jazyk – čeština § 16, právo na tlumočníka –Možno i Slovensky Doručování § 19-26 Doručování § 19-26 Úřední deska § 26, dálkový přístup Úřední deska § 26, dálkový přístup Účastníci řízení § 27-35 Účastníci řízení § 27-35

8 Podání § 37 § 37 procesní úkon účastníka řízení vůči správnímu orgánu procesní úkon účastníka řízení vůči správnímu orgánu Obsah Obsah –kdo je činí, osobní údaje –kterému orgánu je adresováno –které věci se týká –co se navrhuje –Datum, podpis co se navrhuje

9 Podání II Forma Forma –písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem –jinou formu nutno do 5 dnů doplnit

10 Průběh řízení Návrh Návrh Zahájení řízení Zahájení řízení Vyrozumění ostatních účastníků Vyrozumění ostatních účastníků Provádění důkazů, podávání dalších návrhů Provádění důkazů, podávání dalších návrhů Ústní jednání? Ústní jednání? Vydání rozhodnutí (usnesení) Vydání rozhodnutí (usnesení) Nabytí právní moci (opravný prostředek?) Nabytí právní moci (opravný prostředek?)

11 Ochrana před nečinností § 80 § 80 Správní orgán nejedná v zákonné lhůtě Správní orgán nejedná v zákonné lhůtě Podnět nadřízenému orgánu, ten může Podnět nadřízenému orgánu, ten může –Přikázat projednání –Projednat věc sám a rozhodnout –Pověřit projednáním jiný orgán –Prodloužit zákonnou lhůtu Další ochrana – soudní řízení správní Další ochrana – soudní řízení správní

12 Opravné prostředky Odvolání § 81-93 Odvolání § 81-93 Přezkumné řízení § 94-99 Přezkumné řízení § 94-99 Obnova řízení § 100-102 Obnova řízení § 100-102 Rozklad § 152 Rozklad § 152

13 Veřejnoprávní smlouvy §159-170 - Dvou nebo vícestranné právní úkony zakládající práva a povinnosti ve veřejném právu §159-170 - Dvou nebo vícestranné právní úkony zakládající práva a povinnosti ve veřejném právu Subordinační – s účastníkem řízení – nahrazují rozhodnutí Subordinační – s účastníkem řízení – nahrazují rozhodnutí Koordinační – mezi subjekty veřejné správy Koordinační – mezi subjekty veřejné správy –Nejčastěji společný postup nebo přenost výkonu veřejné správy

14 Opatření obecné povahy § 171-174 § 171-174 Není ani rozhodnutí ani právní předpis Není ani rozhodnutí ani právní předpis Nutné zákonné zmocněn Nutné zákonné zmocněn Návrh se vyvěšuje na úřední desce, proběhne o něm veřejné řízení, možnost podat námitky Návrh se vyvěšuje na úřední desce, proběhne o něm veřejné řízení, možnost podat námitky OOP se znovu vyhlásí na úřední desce OOP se znovu vyhlásí na úřední desce Kontrola zákonnosti – do 3 let v přezkumném řízení, soudní řízení správní Kontrola zákonnosti – do 3 let v přezkumném řízení, soudní řízení správní


Stáhnout ppt "Správní řízení J.Kožiak. Proces realizace veřejné správy Proces realizace veřejné správy –Upravuje postup správních orgánů při výkonu veřejné správy Předpis."

Podobné prezentace


Reklamy Google