Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otázky a odpovědi k zákonu č. 300/2008 Sb. Zpracoval: Mgr. René Pleva Datum: 2. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otázky a odpovědi k zákonu č. 300/2008 Sb. Zpracoval: Mgr. René Pleva Datum: 2. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 Otázky a odpovědi k zákonu č. 300/2008 Sb. Zpracoval: Mgr. René Pleva Datum: 2. 3. 2009

2 Zákon č. 300/2008 Sb. upravuje: Elektronické úkony orgánů veřejné moci, -vůči fyzickým a právnickým osobám, -fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci, -úkony mezi orgány veřejné moci navzájem. Informační systém datových schránek, Autorizovanou konverzi dokumentů.

3 DATOVÁ SCHRÁNKA Datová schránka je elektronické úložiště určené k: doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Orgány veřejné moci jsou povinny používat IS datových schránek. Ostatní subjekty nemají povinnost komunikovat s orgány veřejné moci prostřednictvím IS datových schránek.

4 Datovou schránku zřídí MV: 1.Povinně – ze zákona: advokátu, daňovému poradci, ins. správci - § 4 odst. 3 právnické osobě (zřízené ze zákona, zapsané v OŘ) - § 5 odst. 1 orgánu veřejné moci - § 6 odst. 1 orgánu územního samosprávného celku - § 7 odst. 1 2.Nepovinně – na žádost fyzické osobě - § 3 odst. 1 ostatním právnickým osobám - § 5 odst. 2 fyzickým osobám – podnikatelům - § 5 odst. 1

5 Lhůty ke zřízení datových schránek: 1.Povinně – ze zákona: advokátu, daňovému poradci – do 3 let od nabytí účinnosti zákona právnické osobě (zřízené ze zákona, zapsané v OŘ) – 90 dnů orgánu veřejné moci – 90 dnů orgánu územního samosprávného celku – k 1. 7. 2009 2.Nepovinně – na žádost: fyzické osobě – do 3 pracovních dnů ostatním právnickým osobám - do 3 pracovních dnů Fyzickým osobám – podnikatelům - do 3 pracovních dnů

6 DORUČOVÁNÍ A DATOVÉ SCHRÁNKY Zaměstnanec (úřední osoba) musí při doručování dokumentu vždy provést ověření, zda má adresát zřízenu datovou schránku ! ! ! ! Dokument - datová zpráva se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba; jinak uplynutím 10 dne od uložení datové zprávy

7 Přístup do datové schránky Oprávněné osoby: Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající Statutární orgán právnické osoby/člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Administrátor – osoba určená oprávněnou osobou Pověřená osoba – osoba určená oprávněnou osobou či admin.

8 Které dokumenty budou školy předávat prostřednictvím IS datových schránek úřadu a naopak úřad školám? Školám se bude zřizovat pouze datová schránka právnické osoby (těm, které jsou zapsány v obchodním rejstříku obligatorně, ostatním na žádost), nikoliv datová schránka orgánu veřejné moci. Školy nebudou mít povinnost prostřednictvím své datové schránky jakékoliv dokumenty odesílat, pouze je od orgánů veřejné moci přijímat. Orgánům veřejné moci budou školy moci odeslat jakýkoliv dokument, umožní-li to jeho povaha. Naopak orgány veřejné moci budou muset školám, které budou mít zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, zasílat všechny dokumenty nedoručované na místě a jejichž povaha to umožní.

9 Školské příspěvkové organizace nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Uvedeným subjektům se nebude ze zákona zřizovat datová schránka. Je na zřizovateli školy, zda v takovém případě uloží povinnost požádat o zřízení datové schránky.

10 Jaký rozdíl bude v používání dat. schránek a provádění konverze mezi obcí 1. stupně a obcí 2. a 3. stupně? Všechny obce musí používat IS datových schránek. Autorizovanou konverzi budou provádět pracoviště CzechPOINT, jakožto Kontaktní místa veřejné správy.

11 Ochrana osobních a citlivých údajů vs. datové schránky Prostřednictvím datových schránek budou zasílány i dokumenty neveřejné (nikoliv utajované – ty jsou vyloučeny prostřednictvím § 1 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.), dokumenty obsahující osobní údaje, včetně údajů citlivých, apod. K vyloučení těchto dokumentů není důvod, neboť nyní jsou běžně zasílány jako listinné či elektronické zásilky a v průběhu jejich oběhu od podatelny správního či jiného orgánu k příslušnému pracovníkovi se s nimi nutně některé osoby seznámit musí. Všichni tito pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

12 AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do listinné podoby a ověření shody obsahu dokumentů a připojení ověřovací doložky. Výstup (dokument, který vznikl provedením konverze) má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu !

13 TYPY AUTORIZOVANÉ KONVERZE KONVERZE NA ŽÁDOST – realizace na CzechPoint, zpoplatněno KONVERZE Z MOCI ÚŘEDNÍ – pro výkon působnosti orgánů veřejné moci Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy !! § 24 odst. 5 – výčet dokumentů, kdy se konverze neprovádí, např. výstup z konverze, občanské průkazy, pasy apod.

14 D ě k u j i z a p o z o r n o s t


Stáhnout ppt "Otázky a odpovědi k zákonu č. 300/2008 Sb. Zpracoval: Mgr. René Pleva Datum: 2. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google