Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Milan Tomeš - Profil

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Milan Tomeš - Profil"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Milan Tomeš - Profil
Absolvent ZČU FPR 1993 – 1998 Odborný asistent FPR 1998 – 2010 Externí spolupracovník FPR 2010 – dosud Státověda Ústavní právo Ústavní soudnictví Judikatura Ústavního soudu Úvod do německého práva (německy) 2011 Odborný asistent VŠ KV 2007 Justiční čekatel OS v Sokolově 1998 – 2001 Trestní soudce OS v Sokolově 2001 – dosud

2 SMYSL PRÁVA ZBYTEČNOST SLUŠNÍ POCTIVÍ KAMARÁDI PARTNEŘI
PŘECE SI VĚŘÍME

3 SMYSL PRÁVA SPRAVEDLNOST
PRO ŠPATNÉ ČASY - SPORY - NEDOROZUMĚNÍ - PODVODNÁ JEDNÁNÍ SPRAVEDLNOST HOMEOSTÁZE

4 SHODNĚ SVOBODNÍ LIDÉ – ROVNÍ V PRÁVECH
x RŮZNÉ SCHOPNOSTI RŮZNÉ PŘEDPOKLADY RŮZNÉ PŘEDSTAVY

5 Základní náležitosti pracovní smlouvy

6 Ústavní základy Listina základních práv a svobod – úst. z. č. 23/1991 Sb., rep. č. 2/93 Obecně čl. 5 Každý je způsobilý mít práva Čl. 3 /1 Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti čl. 10/1 Každý má právo na důstojnost, čest, dobrou pověst a dobré jméno čl. 4 /1 Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona v jeho mezích a při zachovávání zákl. pr. a svobod čl. 9/1 Zákaz nucených prací nebo služeb čl. 15 /1 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena

7 Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací
Speciálně čl. 26 /3 (! čl.41 !) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací čl. 26 /1 (! čl.41 !) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost čl. 26/2 (! čl.41 !) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých činností čl. 28 (! čl.41 !) Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci… čl. 31 (! čl.41 !) Každý má právo na ochranu zdraví čl. 20/1 Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. čl. 27/1 Každý má pr. se svobodně sdružovat na ochranu svých hosp. a soc. zájmů čl. 27/4 (! čl.41 !) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem

8 Pracovně právní normy Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
Občanský zákoník č.40/1964 Sb. Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. Z. č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání Z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Z. 251/2005 Sb. o inspekci práce Služební zákon č. 218/2002 Sb. Z. č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezp. Sborů … Z. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Z. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

9 Druhy smluv Pracovní poměr Práce mimo pracovní poměr PRACOVNÍ SMLOUVA
CHRÁNĚNÁ UKONČENÍ JEN ZE ZÁKONEM STANOVENÝCH DŮVODŮ Práce mimo pracovní poměr DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 300 hodin za rok do ,- Kč měsíčně se neodvádí soc. a zdr. Pojištění DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI max. 20 hodin týdně

10 Pracovní poměr - vznik Pracovní smlouvou (Volbou) Jmenováním
Dvoustranný právní úkon Fakticky - pokud je pr. smlouva neplatná (Volbou) Pracovní smlouvě předchází volba příslušným orgánem Jmenováním Pouze v případech § 33/3 ZP Taxativní výčet V zásadě se týká zaměstnavatele - státu

11 Pracovní smlouva - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI
1) DRUH PRÁCE (CO) - § 34/1 ZP 2) MÍSTO VÝKONU PRÁCE (KDE) 3) DEN NÁSTUPU DO PRÁCE (KDY) 4) PÍSEMNĚ §34/3 ZP

12 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI (1)
DRUH PRÁCE (CO) - § 34/1 ZP ŠIROKÉ VYMEZENÍ MOŽNOST PŘEVÉST NA JINOU PRÁCI ÚZKÉ VYMEZENÍ OMEZENÍ MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ POZOR - PRACOVNÍ NÁPLŇ JINÝ TERMÍN VNITŘNÍ DOKUMENT ZAMĚSTNAVATELE BLIŽŠÍ VYMEZENÍ DR. PR. POKUD SOUČÁSTÍ SML. - LZE MĚNIT JEN SE SOUHLASEM OBOU

13 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI (2)
MÍSTO VÝKONU PRÁCE (KDE) MÍSTO NEBO MÍSTA VÝZNAM PŘELOŽENÍ JEN SE SOUHLASEM PRACOVNÍ CESTA

14 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI (3,4)
DEN NÁSTUPU DO PRÁCE (KDY) Vznik pracovního poměru §36/1 Den kdy zaměstnanec začíná pracovat PÍSEMNĚ §34/3 ZP FORMA úkonu

15 Další náležitosti 1 DOBA TRVÁNÍ ÚČASTNÍCI (KDO) DATUM (KDY) PODPIS OZ
Není-li uvedeno, pak jde pracovní poměr na dobu neurčitou OZ ÚČASTNÍCI (KDO) Zaměstnavatel STATUTÁRNÍ ORGÁN Zaměstnanec ZLETILOST SCHOPNOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM DATUM (KDY) okamžik platnosti smlouvy PODPIS vyjádření vůle se smlouvou řídit

16 Další náležitosti 2 ZKUŠEBNÍ DOBA MZDA Písemně Max. Nelze prodloužit
Zaměstnanci - 3 měsíce Manažeři - 6 měsíců Nelze prodloužit Výjimka Překážka v práci MZDA Konkrétně odkazem

17 Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou § 39 ZP Max. 3 roky Max 2 x opakovat = celkem max 10 let Nutno na 3 roky přerušit Pokud sjednán rozporně se ZP Pak jde o pracovní poměr na dobu neurčitou

18 Dohoda o provedení práce
300 hodin za rok Sčítá se u je´dnoho zaměstnavatele do ,- Kč měsíčně se neodvádí soc. a zdr. pojištění Zaměstnavatel není povinen rozvrhnout pr. Dobu Větší riziko pro zaměstnance i vůči dohodě o pracovní činnosti

19 Dohoda o pracovní činnosti
Max. 20 hodin týdně Omezené ukončení Podstatné náležitosti Písemně Sjednaná práce Sjednaný rozsah pracovní doby Doba trvání dohody


Stáhnout ppt "JUDr. Milan Tomeš - Profil"

Podobné prezentace


Reklamy Google