Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Milan Tomeš - Profil Absolvent ZČU FPR 1993 – 1998 Odborný asistent FPR 1998 – 2010 Externí spolupracovník FPR 2010 – dosud – Státověda – Ústavní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Milan Tomeš - Profil Absolvent ZČU FPR 1993 – 1998 Odborný asistent FPR 1998 – 2010 Externí spolupracovník FPR 2010 – dosud – Státověda – Ústavní."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Milan Tomeš - Profil Absolvent ZČU FPR 1993 – 1998 Odborný asistent FPR 1998 – 2010 Externí spolupracovník FPR 2010 – dosud – Státověda – Ústavní právo – Ústavní soudnictví – Judikatura Ústavního soudu – Úvod do německého práva (německy) 2011 Odborný asistent VŠ KV 2007 Justiční čekatel OS v Sokolově 1998 – 2001 Trestní soudce OS v Sokolově 2001 – dosud

2 SMYSL PRÁVA ZBYTEČNOST – SLUŠNÍ – POCTIVÍ – KAMARÁDI – PARTNEŘI – PŘECE SI VĚŘÍME

3 SMYSL PRÁVA PRO ŠPATNÉ ČASY - SPORY - NEDOROZUMĚNÍ - PODVODNÁ JEDNÁNÍ SPRAVEDLNOST HOMEOSTÁZE

4 SHODNĚ SVOBODNÍ LIDÉ – ROVNÍ V PRÁVECH X RŮZNÉ SCHOPNOSTI RŮZNÉ PŘEDPOKLADY RŮZNÉ PŘEDSTAVY

5 Základní náležitosti pracovní smlouvy

6 ÚSTAVNÍ ZÁKLADY Listina základních práv a svobod – úst. z. č. 23/1991 Sb., rep. č. 2/93 Obecně – čl. 5 Každý je způsobilý mít práva – Čl. 3 /1 Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti – čl. 10/1 Každý má právo na důstojnost, čest, dobrou pověst a dobré jméno – čl. 4 /1 Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona v jeho mezích a při zachovávání zákl. pr. a svobod – čl. 9/1 Zákaz nucených prací nebo služeb – čl. 15 /1 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena

7 Speciálně – čl. 26 /3 (! čl.41 !) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací – čl. 26 /1 (! čl.41 !) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost – čl. 26/2 (! čl.41 !) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých činností – čl. 28 (! čl.41 !) Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci… – čl. 31 (! čl.41 !) Každý má právo na ochranu zdraví – čl. 20/1 Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. – čl. 27/1 Každý má pr. se svobodně sdružovat na ochranu svých hosp. a soc. zájmů – čl. 27/4 (! čl.41 !) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem

8 PRACOVNĚ PRÁVNÍ NORMY Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Občanský zákoník č.40/1964 Sb. Antidiskriminační zákon č. 198/2009 Sb. Z. č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání Z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Z. 251/2005 Sb. o inspekci práce Služební zákon č. 218/2002 Sb. Z. č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezp. Sborů … Z. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Z. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

9 DRUHY SMLUV Pracovní poměr – PRACOVNÍ SMLOUVA – CHRÁNĚNÁ – UKONČENÍ JEN ZE ZÁKONEM STANOVENÝCH DŮVODŮ Práce mimo pracovní poměr – DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 300 hodin za rok do 10.000,- Kč měsíčně se neodvádí soc. a zdr. Pojištění – DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI max. 20 hodin týdně

10 PRACOVNÍ POMĚR - VZNIK Pracovní smlouvou – Dvoustranný právní úkon – Fakticky - pokud je pr. smlouva neplatná (Volbou) – Pracovní smlouvě předchází volba příslušným orgánem Jmenováním – Pouze v případech § 33/3 ZP Taxativní výčet V zásadě se týká zaměstnavatele - státu

11 PRACOVNÍ SMLOUVA - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI 1) DRUH PRÁCE (CO) - § 34/1 ZP 2) MÍSTO VÝKONU PRÁCE (KDE) 3) DEN NÁSTUPU DO PRÁCE (KDY) 4) PÍSEMNĚ §34/3 ZP

12 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI (1) DRUH PRÁCE (CO) - § 34/1 ZP -ŠIROKÉ VYMEZENÍ – MOŽNOST PŘEVÉST NA JINOU PRÁCI – ÚZKÉ VYMEZENÍ – OMEZENÍ MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ – POZOR - PRACOVNÍ NÁPLŇ – JINÝ TERMÍN – VNITŘNÍ DOKUMENT ZAMĚSTNAVATELE BLIŽŠÍ VYMEZENÍ DR. PR. – POKUD SOUČÁSTÍ SML. - LZE MĚNIT JEN SE SOUHLASEM OBOU

13 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI (2) MÍSTO VÝKONU PRÁCE (KDE) – MÍSTO NEBO MÍSTA – VÝZNAM – PŘELOŽENÍ – JEN SE SOUHLASEM – PRACOVNÍ CESTA

14 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI (3,4) DEN NÁSTUPU DO PRÁCE (KDY) Vznik pracovního poměru §36/1 Den kdy zaměstnanec začíná pracovat PÍSEMNĚ §34/3 ZP FORMA úkonu

15 DALŠÍ NÁLEŽITOSTI 1 – DOBA TRVÁNÍ Není-li uvedeno, pak jde pracovní poměr na dobu neurčitou OZ – ÚČASTNÍCI (KDO) Zaměstnavatel STATUTÁRNÍ ORGÁN Zaměstnanec ZLETILOST SCHOPNOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM – DATUM (KDY) okamžik platnosti smlouvy – PODPIS vyjádření vůle se smlouvou řídit

16 DALŠÍ NÁLEŽITOSTI 2 ZKUŠEBNÍ DOBA – Písemně – Max. Zaměstnanci - 3 měsíce Manažeři - 6 měsíců – Nelze prodloužit Výjimka – Překážka v práci MZDA – Konkrétně – odkazem

17 PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU Pracovní poměr na dobu určitou § 39 ZP – Max. 3 roky – Max 2 x opakovat = celkem max 10 let Nutno na 3 roky přerušit Pokud sjednán rozporně se ZP Pak jde o pracovní poměr na dobu neurčitou

18 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 300 hodin za rok Sčítá se u je´dnoho zaměstnavatele do 10.000,- Kč měsíčně se neodvádí soc. a zdr. pojištění Zaměstnavatel není povinen rozvrhnout pr. Dobu Větší riziko pro zaměstnance i vůči dohodě o pracovní činnosti

19 DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Max. 20 hodin týdně Omezené ukončení Podstatné náležitosti – Písemně – Sjednaná práce – Sjednaný rozsah pracovní doby – Doba trvání dohody


Stáhnout ppt "JUDr. Milan Tomeš - Profil Absolvent ZČU FPR 1993 – 1998 Odborný asistent FPR 1998 – 2010 Externí spolupracovník FPR 2010 – dosud – Státověda – Ústavní."

Podobné prezentace


Reklamy Google