Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava podnikání Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 4 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava podnikání Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 4 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava podnikání Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 4 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Podnikatelé a stát potřebují právní normy, protože jim pomáhají mít ve věcech pořádek  Právní normy jsou všeobecně závazná pravidla chování a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí 1

3  Obchodní právo je soubor právních norem v rámci občanského práva, který upravuje postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé vstupují  Obchodní právo je součástí soukromého práva, ačkoliv obsahuje i některé veřejnoprávní prvky ( účetnictví, živnostenské právo)

4  Prameny obchodního práva 1.Obchodní zákoník - má vůči Občanskému zákoníku jako hlavnímu prameni občanského práva vztah zákona speciálního - stanovuje hierarchii pramenů obchodního práva : 2

5 a.Ustanovení Obchodního zákoníku b.Ustanovení Občanského zákoníku a dalších občansko právních předpisů c.Obchodní zvyklosti d.Zásady, na nichž spočívá Obchodní zákoník

6 2.Živnostenský zákon, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, zákon o ochraně hospodářské soutěže, Zákon o účetnictví, Zákon o cenných papírech, zákon o bankách, atd.

7  Podnikání je podle Obchodního zákoníku soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku 3

8  Činnost označovaná jako podnikání musí mít ( splňovat) 5 znaků : 1.Soustavnost – musí být pravidelná nebo opakovaná, ne jednorázová nebo nahodilá

9 2. Samostatnost – vykonavatel činnosti není podřízen jiné osobě 4

10 3. Vlastním jménem – činnost vykonávána pod názvem, pod kterým je subjekt registrován ( jméno a příjmení u fyzické osoby, obchodní firma zapsaná do Obchodního rejstříku ) 5

11 4. Na vlastní odpovědnost – vykonavatel činnosti je zodpovědný za případné porušení právních předpisů či závazků 6

12 5. Za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek 7

13  Podnikatel je podle obchodního zákoníku : a.Osoba zapsaná v Obchodním rejstříku b.Osoba, která podniká na základě Živnostenského zákona c.Osoba, která podniká na základě jiného než Živnostenského zákona (Zákon o advokacii, tlumočnících, znalcích, notářích ) d.Osoba provozují zemědělskou výrobu zapsanou do zvláštní evidence

14  Typy právních forem podnikání: a.Fyzická osoba b.Právnická osoba 8

15  Fyzická osoba může na základě živnostenského oprávnění, které prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku, provozovat činnost : a.Ohlašovací - dále se dělí na řemeslnou, vázanou a volnou b.Koncesovanou – je nutno získat licenci

16  Právnická osoba, coby uměle vytvořený subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku, podniká na území ČR jedním z následujích způsobů : a.Společnost s ručením omezeným – s.r.o. b.Akciová společnost – a.s. c.Veřejná obchodní společnost – v.o.s. d.Komanditní společnost – k.s. e.družstvo

17  Kritéria při rozhodování o právní formě podnikání jsou všeobecná i specifická pro konkrétní druh činnosti. Při volbě právní formy se musí především zvážit : a.Počet zakladatelů b.Požadavky na minimální velikost základního kapitálu c.Způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností d.Oprávnění k řízení e.Finanční možnosti f.Míra právní regulace

18 • 1. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8. • 18 Zdroje - literatura

19 Zdroje - obrázky • 1. janička, Schuminka. hledat obrázky. wikimedia commons. [Online] 11. 05 2010. [Citace: 15. 09 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soudni_sin.jpg. • 2. Steinbeisser, Carl. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 05. 06 2011. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stempelkarussel.JPG. • 3. BrokenSphere. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 28. 10 2004. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bata_Shoes_store,_Wenceslas_Square.JPG. • 4. Simone. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 07. 07 2008. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fiat_Sergio_Marchionne.jpg. • 5. Jan. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 20. 04 2011. [Citace: 15. 09 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_%C5%A0koda_logo.JPG. • 6. Work, One. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 10. 01 2010. [Citace: 15. 09 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soudni_sin2.jpg. • 7. Mercy. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 12. 01 2008. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Wallet.jpg. • 8. Kadlec, Petr. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 06. 04 2007. [Citace: 15. 09 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danove_priznani_rodne_cislo.png. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Právní úprava podnikání Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 4 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google