Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava podnikání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava podnikání"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava podnikání
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Právní úprava podnikání Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 4 Autor: Jiří Lysák

2 Podnikatelé a stát potřebují právní normy, protože jim pomáhají mít ve věcech pořádek
Právní normy jsou všeobecně závazná pravidla chování a jejich dodržování je vynutitelné státní mocí 1

3 Obchodní právo je soubor právních norem v rámci občanského práva, který upravuje postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé vstupují Obchodní právo je součástí soukromého práva, ačkoliv obsahuje i některé veřejnoprávní prvky ( účetnictví, živnostenské právo)

4 Prameny obchodního práva
Obchodní zákoník - má vůči Občanskému zákoníku jako hlavnímu prameni občanského práva vztah zákona speciálního - stanovuje hierarchii pramenů obchodního práva : 2

5 Ustanovení Obchodního zákoníku
Ustanovení Občanského zákoníku a dalších občansko právních předpisů Obchodní zvyklosti Zásady, na nichž spočívá Obchodní zákoník

6 Živnostenský zákon, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, zákon o ochraně hospodářské soutěže, Zákon o účetnictví, Zákon o cenných papírech, zákon o bankách, atd.

7 Podnikání je podle Obchodního zákoníku soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku 3

8 Činnost označovaná jako podnikání musí mít ( splňovat) 5 znaků :
Soustavnost – musí být pravidelná nebo opakovaná, ne jednorázová nebo nahodilá

9 2. Samostatnost – vykonavatel činnosti není podřízen jiné osobě
4

10 3. Vlastním jménem – činnost vykonávána pod názvem, pod kterým je subjekt registrován ( jméno a příjmení u fyzické osoby, obchodní firma zapsaná do Obchodního rejstříku ) 5

11 4. Na vlastní odpovědnost – vykonavatel činnosti je zodpovědný za případné porušení právních předpisů či závazků 6

12 5. Za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek
7

13 Podnikatel je podle obchodního zákoníku :
Osoba zapsaná v Obchodním rejstříku Osoba, která podniká na základě Živnostenského zákona Osoba, která podniká na základě jiného než Živnostenského zákona (Zákon o advokacii, tlumočnících, znalcích, notářích ) Osoba provozují zemědělskou výrobu zapsanou do zvláštní evidence

14 Typy právních forem podnikání: Fyzická osoba Právnická osoba
8

15 Fyzická osoba může na základě živnostenského oprávnění, které prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku, provozovat činnost : Ohlašovací - dále se dělí na řemeslnou, vázanou a volnou Koncesovanou – je nutno získat licenci

16 Právnická osoba, coby uměle vytvořený subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku, podniká na území ČR jedním z následujích způsobů : Společnost s ručením omezeným – s.r.o. Akciová společnost – a.s. Veřejná obchodní společnost – v.o.s. Komanditní společnost – k.s. družstvo

17 Kritéria při rozhodování o právní formě podnikání jsou všeobecná i specifická pro konkrétní druh činnosti. Při volbě právní formy se musí především zvážit : Počet zakladatelů Požadavky na minimální velikost základního kapitálu Způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností Oprávnění k řízení Finanční možnosti Míra právní regulace

18 Zdroje - literatura 1. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, ISBN

19 Zdroje - obrázky 1. janička, Schuminka. hledat obrázky. wikimedia commons. [Online] [Citace: ] 2. Steinbeisser, Carl. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 3. BrokenSphere. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 4. Simone. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 5. Jan. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 6. Work, One. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 7. Mercy. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 8. Kadlec, Petr. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Právní úprava podnikání"

Podobné prezentace


Reklamy Google