Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE JAKO PŘEDMĚT EKONOMIE Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 2 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE JAKO PŘEDMĚT EKONOMIE Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 2 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE JAKO PŘEDMĚT EKONOMIE Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 2 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 EKONOMICKÉ SYSTÉMY  Zvykový s. je založen na tradicích a zkušenostech přenášených z generace na generaci ( je typicky pro primitivní civilizace) 1

3  Centrálně plánovaný (příkazový) se vyznačuje řízením celého ek. života vládou pomocí centrálního plánu (převládá zde státní vlastnictví a monopolní postavení výrobců) 2

4  Tržní systém vytváří situaci, kdy ekonomika je koordinována prostřednictvím trhů 3

5 Smíšený s. je založen na tržním s., který je doplněn o zásahy hospodářské politiky státu 4

6 TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Řeší 3 základní problémy:  Co a kolik vyrábět ? určeno volbou zákazníka stanoveno strukturou výroby 5

7  Jak vyrábět ? kdo bude vyrábět jakým způsobem z jakých zdrojů pomocí čeho 6

8  Pro koho vyrábět ? podle čeho se vyrobené statky rozdělí mezi spotřebitele 7

9 EKONOMICKÉ SUBJEKTY  Domácnosti (spotřebitelé) – jejich cílem je uspokojení jejich potřeb jíst bydlet vzdělávat se 8

10  Firmy tj. tržní subjekty organizují výrobu organizují prodej výrobků organizují poskytování služeb za účelem dosažení zisku 9

11  Stát (vláda) je specifickým subjektem trhu, který vstupuje do ekonomického systému s cílem jej ovlivňovat k veřejnému prospěchu 10

12 STÁT jako ek. subjekt má tyto funkce:  Zvyšování efektivnosti ekonomického systému vláda napomáhá tam, kde ek. mechanismus selhává- nedokonalá konkurence, veřejné statky

13  Eliminovat negativní dopady tržního prostředí stát redistribuje výsledky tak, aby byly z pohledu společnosti spravedlivější- soc. dávky, důchody, školství, zdravotnictví atd.

14  Zvyšovat stabilitu ekonomického systému ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech, které se projevují kolísáním mezi růstem a poklesem, proto se vláda snaží udržet růst národního produktu, nízkou inflaci a nezaměstnanost

15 TRH Je společenské uspořádání směny zboží  Podle množství druhů rozlišujeme: dílčí trh se týká pouze jednoho druhu zboží (automobily) agregátní trh je trh veškerého zboží 11

16  Trh z hlediska územního: místní (regionální) národní světový 12

17  Trh z funkčního pohledu : trh výrobků a služeb trh práce (nabídka a poptávka po práci) finanční trh (nabídka a poptávka peněz či cenných papírů) 13

18 EKONOMICKÉ SEKTORY neboli dílčí části ekonomiky, které se odlišují typem činnosti  Primární s. je spojen s činností v zemědělství a hornictví a jeho podíl na objemu domácího produktu a zaměstnanosti je nízký 14

19  Sekundární s. zahrnuje obory zpracovatelského prům. a jeho podíl na domácím produktu a zaměstnanosti je ve vyspělých zemích vyšší než u primárního, ale postupně klesá 15

20  Terciární s. je spojen se všemi činnostmi v poskytování služeb a ve vyspělých ekonomikách zaměstnává největší počet pracovníků a vykazuje největší ekonomický růst 16

21 Zdroje - obrázky 1. Vojtech, Majling. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 2. Aktron. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 3. Novák, Petr. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 4. Quandapanda. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 5. Dake, Mysid. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 6. Pospíšil, Ervín. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 7. Juandev. hledat obrázky. wikimedia commons. [Online] [Citace: ] 8. Jealous, Benjamin Todd. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 9. Snelson, Brian. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 10. Muratov, Witolij. hledat obrázky. Wikimedia commons. [Online] [Citace: ] Holman, R. (2002): Ekonomie. C. H. Beck, Praha Holman, R., Pospíchalová, D. (2001): Úvod do ekonomie pro střední školy. C. H. Beck, Praha

22 Zdroje - obrázky 11. Zarco. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 12. Sebastien. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 13. Jklamo. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 14. Baldi, David. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 15. Three-quarter-ten. hledat obrázky. wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 16. Manske, Magnus. hledat obrázky. Wikimedia commons. [Online] [Citace: ] Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain

23 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, ISBN Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, ISBN


Stáhnout ppt "EKONOMIE JAKO PŘEDMĚT EKONOMIE Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 2 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google