Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetek podniku Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 7 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetek podniku Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 7 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Majetek podniku Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 7 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Podnikatelé potřebují ke své činnosti výrobní faktory : a.Oběžný majetek – používá se jednorázově, tedy se spotřebovává b.Dlouhodobý majetek – používá se delší dobu a nemění podobu c.Zaměstnance 1

3  Oběžný i dlouhodobý majetek je nutno nakoupit z určitých zdrojů : a.Vlastní kapitál – prostředky, které vložil do firmy ( peníze, majetek) - zisk, zásoby, ceniny - vlastní kapitál = majetek – závazky b.Cizí zdroje – prostředky získané od ostatních - dlouhodobé – nad 1 rok (úvěr) - krátkodobé – do 1 roku

4  Oběžný majetek: 1.Finanční majetek – peníze v hotovosti a na účtech, cenné papíry 2.Pohledávky – představují nárok na zaplacení za prodané statky a služby 3.Zásoby - majetek, který je po nějakou dobu ve skladech - materiál – tvoří podstatu výrobku (dřevo, železo) - výrobky – hotový produkt - zboží – výrobky nakoupené v obchodních podnicích, které se bez zpracování dále prodávají

5  Zásoby, materiál 1.Pro výrobu slouží běžná zásoba 2.Zvýšenou spotřebu nebo zpoždění v dodávce materiálu kryje pojistná zásoba 3.Firmy, které musí materiál před použitím ve výrobě upravit, mají technickou zásobu

6  Velikost zásoby by měla být optimální, tedy : váže přijatelné množství finančních prostředků a vyvolá co nejmenší náklady na pořízení a skladování zabezpečí plynulý chod výroby nebo prodeje Udržování optimální zásoby firmy se řeší stanovením minimální a maximální zásoby

7  Stanovení velikosti objednávky : Určujeme podle toho, kolik máme mít maximálně a minimálně na skladě Z toho vypočítáme, kolik bychom měli objednat 2

8 a.Objednáváme pravidelně, využíváme maximální zásobu velikost objednávky = maximální zásoba – současná zásoba 3

9 b. Objednáváme, poklesne-li stav skladu pod minimální zásobu, objednávky nepravidelné Stanovujeme : maximální zásoba – současná zásoba

10 c.Objednáváme podle odhadu poptávky: nakupujeme tolik, aby nám nedošla zásoba vycházíme z toho, že určitou zásobu máme na skladě stanovíme, aby nám na skladě zůstala nějaká zásoba pro případ rezervy velikost objednávky = odhadovaná spotřeba - počáteční zásoba – konečná zásoba

11 Nákup materiálu:  Vybereme nejvhodnějšího dodavatele a sjednáme kupní smlouvu  S dodávkou materiálu je předán dodací list a po zaplacení daňový doklad ( faktura)  Provedeme přejímku a je-li vše v pořádku, proplatíme fakturu

12 Uskladnění materiálu:  Vytvoří se příjemka na dodané zboží  Na základě příjemky se dodávka zapíše do karty zásob  Při vydání materiálu do výroby se vystavuje výdejka a výdej se zapíše do karty zásob

13  Dlouhodobý majetek rozlišujeme :  dlouhodobý hmotný majetek - doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok - jeho cena je vyšší než 40 tisíc Kč - pozemky, stavby, auta, nábytek 4

14  dlouhodobý nehmotný majetek - doba jeho použitelnosti je delší než 1 rok - jeho cena je vyšší než 60 tisíc Kč - autorská práva, výsledky výzkumu, patenty, licence 5

15  dlouhodobý finanční majetek - doba, po kterou jej podnik vlastní, je delší než 1 rok - cena není stanovená, pořizuje se kvůli výnosu z úroků nebo očekávaného růstu ceny - akcie, půjčky podnikům

16 Pořízení dlouhodobého majetku: je často označováno jako investice investicí se rozumí vložení financí do záměru, u něhož předpokládáme, že přinese zisk 6

17  Způsoby pořízení investic : a.Vlastní výroba ( výrobce aut si ponechá pro vlastní potřebu ) b.Nákup c.Vklad osobního majetku podnikatelem d.Dar ( často u neziskových organizací – školy dostanou počítače ) e.Finanční leasing – po ukončení splátek se předmět stane vlastnictvím podnikatele, do té doby patří leasingové společnosti f.Operační leasing – nebo-li dlouhodobý pronájem, za který se platí po určitou dobu a následně se vrací leasingové společnosti ( auta, bagry, jeřáby)

18  Vyřazení dlouhodobého majetku : Při vyřazování majetku se snažíme získat prostředky jeho prodejem nebo najít náhradní použití Možnosti vyřazení : a.Prodej b.Darování c.Převod do osobního užívání d.Likvidace 18

19 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5. 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8.

20 Zdroje - obrázky 1. Groh, Honza. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 23. 04 2010. [Citace: 21. 11 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reko_TT_Malostransk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_ d%C4%9Bln%C3%ADci.jpg. 2. Alza. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 16. 02 2009. [Citace: 21. 11 2013.] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Sklady_alza_cz.jpg. 3. ŠJů. hledat obrázky. Wikimedia Common. [Online] 16. 10 2010. [Citace: 21. 11 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mal%C3%A1_Sk%C3%A1la,_Uheln%C3%A9_sklady,_v%C3%A1ha.j pg. 4. ŠJů. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 04. 10 2011. [Citace: 21. 11 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peroutkova,_finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_pro_P rahu_5,_vchod.jpg. 5. Maňas, Michal. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 11. 04 2013. [Citace: 21. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Otto_Wichterle_plaque.jpg. 6. TTTNIS. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 07. 12 2008. [Citace: 21. 11 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_Wallet.JPG. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Majetek podniku Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 7 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google