Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
1/4 Základy účetnictví

2 1.6 Účtování 1.6.1 Směrná účtová osnova
Směrná účtová osnova je součástí vyhlášky ministerstva financí. Na jejím základě si firma vyhotoví účtový rozvrh. Účtová osnova se skládá z: účtových tříd účtových skupin syntetických účtů analytických účtů Účtové třídy: 0 – dlouhodobý majetek 1 – zásoby 2 – finanční majetek 3 – zúčtovací vztahy 4 – kapitálové účty 5 - náklady 6 - výnosy 7 – závěrkové a podrozvahové účty 8 a 9 – vnitropodnikové účty

3 1.6.2 Účtování podle jednotlivých tříd Účtová třída 1 - zásoby
Zásoby jsou složky oběžného majetku získané nákupem nebo vlastní výrobou určené k jednorázové spotřebě. Oceňování zásob: 1. při pořízení pořizovací cena vlastní náklady 2. při vyskladnění FIFO vážený aritmetický průměr Způsoby účtování zásob: způsob A způsob B 19 20

4 Účtová třída 2 – finanční majetek
skupina 21 – Peníze – hotovost v pokladně skupina 22 – Účty v bankách – peníze na běžném účtu skupina 26 – Peníze na cestě – převody peněz mezi BÚ a pokladnou Pokladna – eviduje se zde stav a pohyb peněz v hotovosti. (příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, pokladní knize, pokladní limit) Běžný účet – je podnikatelský účet u banky, který slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku. (výpis z BÚ) 21-23

5 Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
SUBJEKT HOSPODÁŘSKÁ OP. TYP ÚČTU ODBĚRATELÉ Pohledávky AKTIVNÍ účty (31) DODAVATELÉ Závazky PASIVNÍ účty (32) ZAMĚSTNANCI Firma dluží zaměstnancům mzdy Firma má pohledávku vůči zaměstnancům PASIVNÍ účty (33) AKTIVNÍ účty (33) INSTITUCE SOC. Z. Firma dluží pojistné nebo nárokuje např. nemocenské dávky PASIVNÍ účty (33) FINANČNÍ ÚŘAD Firma dluží daně za sebe Firma dluží daně za zaměstnance PASIVNÍ účty (34)

6 Účtová třída 4 – kapitálové účty
Vlastní zdroje: skupina 41 – základní kapitál, emisní ážio skupina 42 – rezervní fond skupina 43 – výsledek hospodaření skupina 49 – individuální podnikatel – vklady do firmy a výběry z firmy Cizí zdroje: skupina 45 - rezervy skupina 46 – dlouhodobé bankovní úvěry

7 mimořádné náklady – např. škody způsobené živelnou událostí
Účetní třída 5 - náklady Členění nákladů: provozní náklady – náklady související s předmětem činnosti (spotřeba materiálu, energie,…) finanční náklady – náklady související s financováním firmy (úroky hrazené firmě) mimořádné náklady – např. škody způsobené živelnou událostí 24

8 provozní výnosy – souvisejí s předmětem činnosti firmy (tržby)
Účetní třída 6 - výnosy Členění výnosů: provozní výnosy – souvisejí s předmětem činnosti firmy (tržby) finanční výnosy – souvisejí s financováním firmy (přijaté úroky) mimořádné výnosy – např. nároky na náhradu škod 25 26

9 Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty
Počáteční účet rozvážný – 701 Konečný účet rozvážný – 702 Účet zisků a ztrát – 710 Účet zisků a ztrát NÁKLADY VÝNOSY PROVOZNÍ NÁKLADY PROVOZNÍ VH PROVOZNÍ VÝNOSY FINANČNÍ VH FINANČNÍ NÁKLADY FINANČNÍ VÝNOSY VH ZA BĚŽNOU ČINNOST (PVH + FVH) MIMOŘÁDNÝ VH MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (VH za BČ + MVH)

10 Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj jednotlivé účtové třídy. 2. Jaký je rozdíl mezi účtováním o zásobách A a B? 3. K jakém účelu slouží účet Pokladna? 4. Jaký je rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji? 5. Definuj provozní náklady. 6. Definuj provozní výnosy. 7. Porovnáním provozních nákladů a provozních výnosů vznikne… ?

11 Seznam obrázků Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr Obr

12 Literatura KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, s. ISBN KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika. Praha: Eduko, s. ISBN KUPČÁK, V.: Finanční účetnictví v lesním hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN KUPČÁK, V.: Základy účetnictví /návody do cvičení/. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN X SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, s. ISBN


Stáhnout ppt "EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google