Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1/4 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1/4 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 1/4 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 1.6 Účtování 1.6.1 Směrná účtová osnova Směrná účtová osnova je součástí vyhlášky ministerstva financí. Na jejím základě si firma vyhotoví účtový rozvrh. Účtová osnova se skládá z: účtových tříd účtových skupin syntetických účtů analytických účtů Účtové třídy: 0 – dlouhodobý majetek 1 – zásoby 2 – finanční majetek 3 – zúčtovací vztahy 4 – kapitálové účty 5 - náklady 6 - výnosy 7 – závěrkové a podrozvahové účty 8 a 9 – vnitropodnikové účty

3 1.6.2 Účtování podle jednotlivých tříd Účtová třída 1 - zásoby Zásoby jsou složky oběžného majetku získané nákupem nebo vlastní výrobou určené k jednorázové spotřebě. Oceňování zásob: 1. při pořízení pořizovací cena vlastní náklady 2. při vyskladnění FIFO vážený aritmetický průměr Způsoby účtování zásob: způsob A způsob B 19 20

4 Účtová třída 2 – finanční majetek skupina 21 – Peníze – hotovost v pokladně skupina 22 – Účty v bankách – peníze na běžném účtu skupina 26 – Peníze na cestě – převody peněz mezi BÚ a pokladnou Pokladna – eviduje se zde stav a pohyb peněz v hotovosti. (příjmový pokladní doklad, výdajový pokladní doklad, pokladní knize, pokladní limit) Běžný účet – je podnikatelský účet u banky, který slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku. (výpis z BÚ) 21-23

5 Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy SUBJEKTHOSPODÁŘSKÁ OP.TYP ÚČTU ODBĚRATELÉAKTIVNÍ účty (31) DODAVATELÉ Pohledávky PASIVNÍ účty (32) Závazky Firma dluží zaměstnancům mzdy Firma má pohledávku vůči zaměstnancům ZAMĚSTNANCI PASIVNÍ účty (33) FINANČNÍ ÚŘAD Firma dluží pojistné nebo nárokuje např. nemocenské dávky INSTITUCE SOC. Z. PASIVNÍ účty (33) AKTIVNÍ účty (33) PASIVNÍ účty (34) Firma dluží daně za sebe Firma dluží daně za zaměstnance

6 Účtová třída 4 – kapitálové účty Vlastní zdroje: skupina 41 – základní kapitál, emisní ážio skupina 42 – rezervní fond skupina 43 – výsledek hospodaření skupina 49 – individuální podnikatel – vklady do firmy a výběry z firmy Cizí zdroje: skupina 45 - rezervy skupina 46 – dlouhodobé bankovní úvěry

7 Účetní třída 5 - náklady Členění nákladů: provozní náklady – náklady související s předmětem činnosti (spotřeba materiálu, energie,…) finanční náklady – náklady související s financováním firmy (úroky hrazené firmě) mimořádné náklady – např. škody způsobené živelnou událostí 24

8 Účetní třída 6 - výnosy Členění výnosů: provozní výnosy – souvisejí s předmětem činnosti firmy (tržby) finanční výnosy – souvisejí s financováním firmy (přijaté úroky) mimořádné výnosy – např. nároky na náhradu škod 25 26

9 Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty Počáteční účet rozvážný – 701 Konečný účet rozvážný – 702 Účet zisků a ztrát – 710 Účet zisků a ztrát NÁKLADY PROVOZNÍ VH PROVOZNÍ NÁKLADY VÝNOSY PROVOZNÍ VÝNOSY FINANČNÍ NÁKLADY MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY FINANČNÍ VÝNOSY MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY FINANČNÍ VH VH ZA BĚŽNOU ČINNOST (PVH + FVH) MIMOŘÁDNÝ VH VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (VH za BČ + MVH)

10 Kontrolní otázky 1. Vyjmenuj jednotlivé účtové třídy. 2. Jaký je rozdíl mezi účtováním o zásobách A a B? 3. K jakém účelu slouží účet Pokladna? 4. Jaký je rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji? 5. Definuj provozní náklady. 6. Definuj provozní výnosy. 7. Porovnáním provozních nákladů a provozních výnosů vznikne… ?

11 Seznam obrázků Obr. 19http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1b/images/12up1b_05_JPG.jpg 8.10.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up1b/images/12up1b_05_JPG.jpg Obr. 20http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/images/12up2bpila_24_jpg.jpg 8.10.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12up2bpila/images/12up2bpila_24_jpg.jpg Obr. 21http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Huchacerdito1.jpg/800px-Huchacerdito1.jpg 8.10.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Huchacerdito1.jpg/800px-Huchacerdito1.jpg Obr. 22http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Gnucash-account-summary.png 8.10.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Gnucash-account-summary.png Obr. 23http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Chine_Yuan.jpg/800px-Chine_Yuan.jpg 8.10.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Chine_Yuan.jpg/800px-Chine_Yuan.jpg Obr. 24http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3c/images/12tezba3c_05_jpg.jpg 8.10.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12tezba3c/images/12tezba3c_05_jpg.jpg Obr. 25http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/vyroba-stepky/6.jpg 8.10.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/vyroba-stepky/6.jpg Obr. 26http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/plisen_bukova_na_semenaccich/2.jpg 8.10.2012

12 Literatura KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157- 734-0 ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6 KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika. Praha: Eduko, 2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-21-4 KUPČÁK, V.: Finanční účetnictví v lesním hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 103 s. ISBN 80-7157-444-9 KUPČÁK, V.: Základy účetnictví /návody do cvičení/. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 120 s. ISBN 80-7157-144-X SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4


Stáhnout ppt "1/4 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google