Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1/2 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1/2 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 1/2 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 1.3 Zákon o účetnictví 1.3.1 Vedení účetnictví Účetnictví je ekonomická disciplína, která slouží pro sběr, třídění, transformaci a poskytování informací pro rozhodování na všech úrovních řízení podniku. Uživatelé účetních informací: řídící pracovníci zaměstnanci banky investoři finanční úřad konkurence, široká veřejnost statistický úřad pojišťovny policie a soudy 5 - 13

3 Povinnost vedení účetnictví Účetnictví vedou: právnické osoby fyzické osoby – podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku, nebo podnikatelé, jejichž obrat dle zákona o DPH přesáhl 25 miliónů za bezprostředně předcházející rok. Zásada věrného a pravdivého zobrazení skutečnosti. - zákon o účetnictví - prováděcí vyhlášky MF - české účetní standardy - direktivy EU - mezinárodní účetní standardy - všeobecně uznávané účetní s. Účetní období Hospodářské operace 14-15

4 1.3.2 Účetní doklady Účetní doklady – tvoří základ celého účetnictví. Mají předepsané náležitosti, musí být průkazné a musí obsahovat trvanlivé zápisy. Musí být vyhotoveny bez zbytečného odkladu. Náležitosti účetního dokladu: označení účetního dokladu účastníci účetního případu obsah účetního případu vyjádření množství informace o ceně za měrnou jednotku a ceně celkové okamžik vyhotovení účetního dokladu okamžik uskutečnění účetního případu podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování

5 1.3.2 Účetní doklady Druhy účetních dokladů: vnitřní vnější Opravy účetních dokladů: doklad nebyl zaúčtován do účetních knih doklad již byl zaúčtován do účetních knih

6 1.3.2 Účetní doklady Postup při zpracování účetních dokladů:  přezkoušení dokladu po stránce věcné po stránce formální  příprava k zaúčtování – třídění, číslování, zapsání účtovacího předpisu – předkontace  zaúčtování – účetní zápis do účetních knih  úschova účetních dokladů

7 1.3.3 Daňová evidence Daňová evidence je určena pro podnikatele, kteří chtějí prokazovat skutečně vynaložené výdaje a uplatňovat je při výpočtu daně z příjmu. Povinně se eviduje: příjmy a výdaje – které vznikly v souvislosti s podnikáním, v členění potřebném pro zjištění základu daně majetek a závazky Daňová evidence Deník příjmů a výdajů Mzdové listy Kniha jízd Pokladní kniha Karty dlouhodobého majetku Karty zásob Kniha závazků a pohledávek Evidence rezerv Evidence úvěrů a půjček

8 Kontrolní otázky 1. Definujte pojem účetnictví. 2.Kdo je právnická osoba? 3.Jak dlouho trvá 1 účetní období? 4.Vysvětli pojem „označení účetního dokladu“. 5.Uveď příklad vnějšího účetního dokladu. 6.Uveď příklad vnitřního účetního dokladu. 7.Kde se uschovává doklad v průběhu účetního období? 8.Pro koho je určena daňová evidence?

9 Seznam obrázků Obr. 5http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12vyrazeni/images/12vyrazeni_08_JPG.jpg 11.9.2012 Obr. 6http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/WORKERS.jpg 11.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/WORKERS.jpg Obr. 7http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/CNB_mriz.jpg 11.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/CNB_mriz.jpg Obr. 8http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Bechi_Haadon_IMG_3409.JPG/800px- Bechi_Haadon_IMG_3409.JPG 11.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Bechi_Haadon_IMG_3409.JPG/800px- Bechi_Haadon_IMG_3409.JPG Obr. 9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Ostrava%2C_Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C 5%99ad_u_Krajs%C3%A9ho_%C3%BA%C5%99adu_2.JPG/450px- Ostrava%2C_Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_u_Krajs%C3%A9ho_%C3%BA%C5%99adu_2.JPG 11.9.2012 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Ostrava%2C_Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C 5%99ad_u_Krajs%C3%A9ho_%C3%BA%C5%99adu_2.JPG/450px- Ostrava%2C_Finan%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_u_Krajs%C3%A9ho_%C3%BA%C5%99adu_2.JPG Obr. 10http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12prazdniny/images/12prazdniny_05_JPG.jpg 11.9.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12prazdniny/images/12prazdniny_05_JPG.jpg Obr. 11http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/foto_sidlo_csu_praha_skalka/$File/skalka_01.gif 11.9.2012http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/foto_sidlo_csu_praha_skalka/$File/skalka_01.gif Obr. 12http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Po%C5%BE%C3%A1r_Mitas.jpg/800px- Po%C5%BE%C3%A1r_Mitas.jpg 11.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Po%C5%BE%C3%A1r_Mitas.jpg/800px- Po%C5%BE%C3%A1r_Mitas.jpg Obr. 13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_Policie _%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.jpg/800px- P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.jpg 11.9.2012 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_Policie _%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.jpg/800px- P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.jpg Obr. 14http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Defense.gov_News_Photo_100504-N-5208T-007_- _U.S._Navy_Seabees_assigned_to_the_Naval_Mobile_Construction_Battalion_24_install_siding_at_a_Habitat_for_Humanity_con struction_during_a_Birmingham.jpg/398px-Defense.gov_News_Photo_100504-N-5208T-007_- _U.S._Navy_Seabees_assigned_to_the_Naval_Mobile_Construction_Battalion_24_install_siding_at_a_Habitat_for_Humanity_con struction_during_a_Birmingham.jpg 14.9.2012 Obr. 15http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/F54_Nancy_Manufacture.JPG/450px- F54_Nancy_Manufacture.JPG 14.9.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/F54_Nancy_Manufacture.JPG/450px- F54_Nancy_Manufacture.JPG Obr. 16http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Mikul%C3%A1%C5%A1.jpg 1.10.2012http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Mikul%C3%A1%C5%A1.jpg Obr. 17

10 Literatura: KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0 ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80- 87301-16-6 KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management, marketing. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s. ISBN 80-7200-320-8 KLÍNSKÝ, P., MÜNCH, O., CHROMÁ, D.: Ekonomika. Praha: Eduko, 2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-21-4 KUPČÁK, V.: Finanční účetnictví v lesním hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 103 s. ISBN 80-7157-444-9 KLÍMA, J.: Makroekonomie I. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 156 s. ISBN 80-7157-112-1 KUPČÁK, V.: Základy účetnictví /návody do cvičení/. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995. 120 s. ISBN 80-7157-144-X SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4


Stáhnout ppt "1/2 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google