Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOKUMENTACE V ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOKUMENTACE V ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 DOKUMENTACE V ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 K LÍČOVÁ SLOVA Právní úprava účetní dokumentace a její význam Účetní doklady – význam a členění Náležitosti a oběh účetních dokladů Daňové doklady Účetní zápisy v účetních knihách Povolené způsoby oprav v účetních knihách a účetních dokladech Vyhotovení účetních dokladů

3 P RÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ DOKUMENTACE Účetnictví je soustava účetních záznamů. Účetnictví jsou data, která informují o stavu a pohybu majetku a zásob, vlastního kapitálu, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Zahrnuje veškeré písemnosti, které s účetnictvím souvisejí písemnosti (účetní doklady, knihy, závěrky, výroční zprávy, vnitropodnikové směrnice atd.) Zákon o účetnictví

4 ÚČETNÍ DOKLADY – VÝZNAM A ČLENĚNÍ Průkazný účetní záznam písemnou formou – rukopisem, psacím strojem elektronickou formou – v počítači, na CD o Doklady vedeme pravdivě, přesně a včas. o Zaznamenáváme hospodářské operace, které působí změny v majetkových složkách (náklady, výnosy, vlastní kapitál, závazky atd.) o Zaznamenáváme účetní operace (opravy chybných účetních zápisů, převody při uzavírání účtů).

5 ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ  Faktura vystavená  Faktura přijatá  Příjmový pokladní doklad  Výdajový pokladní doklad  Bankovní výpis  Vnitřní účetní doklady  Jednotlivé  Sběrné  Vnitřní  Vnější 1. Podle druhů 2. Podle počtu 3. Podle místa vzniku

6 N ÁLEŽITOSTI ÚČETNÍHO DOKLADU Označení – musí mít mezi sebou vazbu Obsah a označení jeho účastníků Okamžik vyhotovení (datum) Okamžik uskutečnění (datum splatnosti) Podpisový záznam – osoba odpovědná za účetní případ – osoba určená za zaúčtování účetního případu

7 O BĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A POSTUP PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ 1. Přezkoušení správnosti - věcná stránka - formální stránka 2. Příprava k zaúčtování - třídění dokladů - označení dokladů - evidence - určení určovacího předpisu 3. Zaúčtování dokladů 4. Úschova dokladů

8 D AŇOVÉ DOKLADY Charakteristika daňových dokladů spojená s DPH - Daňovým dokladem vzniká daňová povinnost v určitém čase, určité výši a následně povinnost odvést daně finančnímu úřadu. - Na druhé straně odběratel (plátce daně), v jehož prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění, může uplatnit nárok na odpočet daně pouze na základě daňového dokladu.

9 DRUHY DAŇOVÝCH DOKLADŮ Obsahuje tyto náležitosti Označení kupujícího i prodávajícího Evidenční číslo dokladu Datum vystavení Datum uskutečnění Jednotlivá cena bez daně Přesné označení zboží Daň – za kus i celkem Paragon Je možno vystavovat pouze při nákupu za hotové, popř. při placení kartou nebo šekem, a to ve výši do 10 tisíc včetně DPH. Nemusí obsahovat některé náležitosti (kupujícího, datum vystavení dokladu, cenu bez DPH). Běžný daňový doklad Zjednodušený daňový doklad

10 DRUHY DAŇOVÝCH DOKLADŮ Obsahují stejné údaje jako běžný daňový doklad. Místo ceny bez daně se uvádí rozdíl mezi původní sníženou (dobropis), nebo zvýšenou cenu (vrubopis). Doklad o použití (v případě zdanitelných plnění – osobní spotřeba, darování) Má náležitosti jako běžný daňový doklad, uvádí se účel použití. Splátkový kalendář Souhrnný daňový doklad Vystavuje plátce, který uskutečňuje více samostatných zdanitelných plnění pro jednu osobu. Daňové dobropisy a vrubopisy Ostatní daňové doklady

11 Ú ČETNÍ ZÁPISY V ÚČETNÍCH KNIHÁCH V deníku účtujeme z hlediska – časového. V hlavní knize z hlediska – věcného. V knihách analytické evidence rozvádíme účetní zápisy z hlavní knihy.

12 ÚČETNÍ KNIHY Zabraňuje dodatečným úpravám – časové. Zjišťuje průkaznost, spolehlivost vazbou na dokladu. Spojuje doklady s hlavní knihou. Má kontrolní funkci. Informuje o stavu pasiv, aktiv, nákladů a výnosů. Obsahuje zůstatky a počátky účtů. Obsahuje obraty stran. (Má dáti – Dal) Sestavuje účetní závěrku. Deník Hlavní kniha Forma účetní knihy – vázaná, volné listy, PC – SW

13 Z PŮSOB OPRAV V ÚČETNÍCH KNIHÁCH Doplňkovým zápisem Částečným stornem Úplným stornem Škrtnutím chybného údaje (Je možné pouze před uzávěrkou) Účetním způsobem Neúčetním způsobem K chybnému (původnímu) dokladu vystavíme nový a na původním dokladu označíme opravu.

14 V YHOTOVENÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečných odkladů. Musí se dbát na trvalosti zápisu.

15 Z DROJE Štohl, P.: Maturitní okruhy z účetnictví 2012. Znojmo : Pavel Štohl, 2012. IBSN 978-80-87237-45-8.


Stáhnout ppt "DOKUMENTACE V ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google