Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování Daně z přidané hodnoty Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování Daně z přidané hodnoty Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování Daně z přidané hodnoty Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1406 Datum vytvoření: 3.1.2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Vysvětlení podstaty daně z přidané hodnoty – DPH. Objasnění pojmu plátce daně. Sazby DPH pro rok 2013. Vysvětlení způsobu výpočtu DPH. Formy daňových dokladů. Vysvětlení základního účtování DPH.

3 Metodické pokyny Ve výuce využitelné k objasnění smyslu, způsobu výpočtu a účtování daně z přidané hodnoty. Do učebního materiálu je zařazen příklad a cvičení, které lze použít jako samostatnou práci nebo práci ve skupinkách. Slouží k ověření pochopení učiva žáky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Účtování daně z přidané hodnoty – DPH

6 Podstata DPH Pokud podnikatel není plátcem DPH, výše DPH vstupuje do pořizovací ceny a podnikatel si nemůže daň nárokovat. V současné době je většina firem plátcem daně z přidané hodnoty. DPH je jednou z nepřímých daní, neplatí se jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně výrobku nebo služby. Plátci daně mají nárok na odpočet daně. DPH podnikateli nezůstává, musí ji odvést do státního rozpočtu. DPH neovlivňuje výnosy ani náklady firmy.

7 Daňová povinnost podnikatele vůči finančnímu úřadu Při výpočtu daňové povinnosti podnikatele vůči finančnímu úřadu se porovnává DPH na vstupu a DPH na výstupu. DPH na vstupu je DPH při nákupu. DPH na výstupu je DPH při prodeji. DPH na výstupu – DPH na vstupu kladné číslo=daňová povinnost záporné číslo=nadměrný odpočet - - při daňové povinnosti platíme částku finančnímu úřadu - - při nadměrném odpočtu částku platí finanční úřad nám

8 Plátce daně Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Plátci daně se registrují u finančního úřadu. Registrace je: povinná – pokud obrat za nejvýše po sobě jdoucích 12 měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč a v dalších případech dobrovolná – i když podnikatel nedosáhne stanoveného limitu pro obrat, může se na základě žádosti stát dobrovolným plátcem z důvodu, že nakupuje od plátců a prodává plátcům a nemohl by si uplatnit odpočet.

9 Sazby DPH Sazba daně z přidané hodnoty má dvě základní úrovně: základní, která je 21% této sazbě podléhá většina zboží a služeb snížená, která je 15% této sazbě podléhají základní potraviny Výše sazeb daně z přidané hodnoty jsou platné pro rok 2013.

10 Způsob výpočtu daně Způsob výpočtu daně z přidané hodnoty lze provádět dvojím způsobem. Záleží na tom, zda-li známe cenu bez DPH tzv. daňový základ nebo známe cenu i s DPH. výpočet zdola – známe cenu bez DPH – základ daně. Daň se vypočte vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou. výpočet shora – známe cenu i s DPH. - - u základní sazby 21 % 21 : 121 × cena i s DPH = výše DPH - - u snížené sazby 15 % 15 : 115 × cena i s DPH = výše DPH

11 Příklad na výpočet DPH Účetní jednotka má k dispozici zjednodušený daňový doklad, tzn. jedná se o cenu i s daní. Na daňovém dokladu je uvedena cena nákupu 620 Kč. Sazba DPH je základní. Určete metodu výpočtu a výši DPH. Metoda výpočtu je shora. Výše daně je 21 : 120 × 620 = 108,5 Kč. Účetní jednotka má k dispozici běžný daňový dokad, kde není uvedena výše DPH. Základ daně je 2 000 Kč, sazba DPH je základní. Určete metodu výpočtu a výši DPH. Metoda výpočtu je zdola. Výše daně je 2 000 × 0,21 = 420 Kč.

12 Daňové doklady V souvislosti s DPH se musí vystavovat daňové doklady. Povinností je vést záznamy o základu daně, výši daně a přesně určit den, kdy vznikla daňová povinnost vůči finančnímu úřadu a také nárok na odpočet daně. Formy daňových dokladů: běžný daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti: obchodní firmu, DIČ, evidenční číslo dokladu, datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, předmět dokladu, cenu, základ daně, sazbu daně, výši daně. Příkladem je faktura. zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat všechny náležitosti, pokud chci doklad uplatnit pro odpočet, musím výši DPH vypočítat a doplnit údaje. Příkladem je paragon.

13 Účtování DPH Pro účtování DPH je vyčleněn účet nazvaný Daň z přidané hodnoty. daň na vstupu (při nákupu)-účtujeme jako pohledávku vůči finančnímu úřadu se souvztažným zápisem dodavatelé (v případě nákupu placeného bezhotovostně) nebo pokladna (v případě nákupu placeného hotově). daň na výstupu (při prodeji)-účtujeme jako závazek vůči finančnímu úřadu se souvztažným zápisem odběratelé (v případě prodeje placeného bezhotovostně) nebo pokladna (v případě prodeje placeného hotově).

14 Účtování DPH - schéma MD Daň z přidané hodnoty D DPH ze vstupů (tj. nákupů)DPH z výstupů (tj. prodejů) pohledávka za finančním závazek vůči finančnímu úřademúřadukonečný zůstatek na straně MD = nadměrný odpočetD = daňová povinnost peníze se vrací - záporné číslokladné číslo-my platíme DPH na výstupu – DPH na vstupu

15 Cvičení – zaúčtujte správně 1. 1. FAP za inzerci cena bez DPH 5 000 Kč náklad/dodavatelé DPH 21% 1 050 Kč DPH/dodavatelé 2. 2. VPD zaplaceno za nákup kancelářských potřeb 1 000 Kč náklad/pokladna DPH 21% 210 Kč DPH/pokladna 3. 3. FAV za poradenské služby Cena bez DPH 10 000 Kč odběratelé/výnos DPH 21% 2 100 Kč odběratelé/DPH

16 Cvičení - doplňujte správně DPH na vstupu je DPH při nákupu. DPH na výstupu je DPH při prodeji. Povinným plátcem DPH je ten, jehož obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí 1000 000 Kč. Pokud znám cenu i s daní, použiji pro výpočet DPH metodu shora. Pokud znám cenu bez DPH, použiji pro výpočet DPH metodu zdola. Daňový doklad nemusí obsahovat veškeré náležitosti, jedná se o zjednodušený daňový doklad. Běžný daňový doklad musí obsahovat náležitosti: DIČ, evidenční číslo dokladu, datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, předmět zdanitelného plnění, údaje pro stanovení základu daně, sazby daně, výši daně, cenu, obchodní firmu.

17 Cvičení – doplňujte správně DPH ze vstupů se účtuje na stranu MD účtu DPH. DPH z výstupů se účtuje na stranu D účtu DPH.

18 Použité značení v učebním materiálu DIČ – daňové identifikační číslo, které je přiděleno plátci DPH IČ – identifikační číslo FAV – faktura vystavená (odběratelská) FAP – faktura přijatá (dodavatelská) PPD – příjmový pokladní doklad VPD – výdajový pokladní doklad MD – strana účtu nazvaná Má dáti D – strana účtu nazvaná Dal


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Účtování Daně z přidané hodnoty Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google