Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Právní úprava účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Právní úprava účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Právní úprava účetnictví

2 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0266 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_ZiJ_UCS_4EL_01 Autor Ing. Jiří Žídek Tematický celekPrávní úprava účetnictví Ročník 4. Datum tvorby 1. 6. 2013 Anotace Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Seminář z účetnictví. Metodický pokyn Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo programu typu Master Eye.

3 Zákony Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví České účetní standardy Vnitropodnikové směrnice Právní normy

4 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů Další daňové zákony Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Právní normy - zákony

5 Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Vyhláška č. 501/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi Prováděcí vyhlášky

6 Vyhláška č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 410/2009 Sb. pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu Prováděcí vyhlášky

7 Ukázka z vyhlášky č. 500/2002 Sb. Část třetí - Směrná účtová osnova § 45 Směrná účtová osnova je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 46 (1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8. (2) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky. (3) Účetní jednotka, která poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze a není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank, uvede v účtovém rozvrhu samostatné účty, na kterých bude účtováno o této činnosti.

8 České účetní standardy České účetní standardy jsou normu, vydanou za účelem docílení souladu při vedené účetnictví účetními jednotkami v ČR. Představují pravidla, jimiž se společnosti řídí při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky. České účetní standardy tvoří souhrn více než 20 norem. Každá norma se zabývá jedním okruhem souvisejícím s vedením účetnictví.

9 ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účtech ČÚS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS 015 – Zásoby ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy ČÚS 019 – Náklady a výnosy České účetní standardy Příklady ČÚS:

10 3.2. Zásoby se oceňují podle § 25 zákona a § 49 vyhlášky pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami nebo u zásob vlastní výroby vlastními náklady, jejich úbytky lze oceňovat též cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo metodou "první do skladu - první ze skladu". 3.2. Vážený aritmetický průměr podle bodu 3.1. se v případě využití této metody počítá nejméně jednou za měsíc. 3.3. Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou. České účetní standardy Ukázka z ČÚS 015 zásoby:

11 Vnitropodnikové směrnice Vnitropodnikové směrnice vydává každá účetní jednotka. Jejich účelem je především zajištění jednotného postupu při řešení různých skutečností, které nastávají při vedení účetnictví v dané účetní jednotce.

12 Účtový rozvrh Odpisový plán Kompetence a podpisové vzory Způsob oceňování majetku a závazků v cizí měně Vnitropodnikové směrnice Příklady:

13 1.PAVEL ŠTOHL. Učebnice účetnictví 1. díl. Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko Znojmo. Rok vydání 2012. ISBN 978-80-87237-47-2 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Právní úprava účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google