Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné podmínky podnikání, právní úprava podnikání 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.2: Podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné podmínky podnikání, právní úprava podnikání 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.2: Podnikání."— Transkript prezentace:

1 Obecné podmínky podnikání, právní úprava podnikání 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 6 Autor: Hana Mužíková ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Úsvit podnikání distribuce mléka. městská doprava 2 (1) (2)

3 Podnikání je podle Obchodního zákoníku soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku činnost je podnikáním, pokud splňuje 5 znaků: soustavnost (pravidelná nebo opakovaná činnost) samostatnost (podnikatel není nikomu podřízen) 3

4 4 vlastním jménem (činnost je vykonávaná pod názvem, pod kterým je subjekt registrován) na vlastní odpovědnost (vykonavatel činnosti je zodpovědný za porušení právních předpisů a závazků) za účelem zisku

5 Zaměstnání X podnikání (pohled podnikatele) VÝHODY nárok na zisk, který bývá vyšší než mzda sám rozhoduje a řídí, určuje náplň práce sám si určuje dovolenou a pracovní dobu nemůže být propuštěn pro osobní potřebu užívá majetek firmy, může jej odečíst v daňovém přiznání vyšší společenská prestiž NEVÝHODY, RIZIKA při ztrátě nemá zajištěn stálý příjem, mnohdy ručí svým majetkem nese zodpovědnost za firmu a zaměstnance musí respektovat přání zákazníků musí se starat o ekonomiku firmy a závazky vůči státu často pracuje více než 40 hodin týdně část společnosti vidí za úspěchem kriminální praktiky 5

6 Zaměstnání X podnikání (pohled zaměstnance) VÝHODY za špatná rozhodnutí odpovídá pouze v rámci své pracovní náplně má zajištěnu mzdu zaměstnavatel hradí daně, zdravotní a sociální pojištění má nárok na dovolenou a dohodnutou pracovní dobu má právo na ochranu zdraví, pracovní pomůcky atd. NEVÝHODY, RIZIKA musí poslouchat, neurčuje směřování podniku většinou nemá podíl na zisku může být odvolán z funkce nebo propuštěn termín dovolené a pracovní dobu určuje zaměstnavatel majetek firmy k soukromým účelům může používat pouze se souhlasem zaměstnavatele 6

7 úkol: pokuste se najít další výhody či nevýhody zaměstnanecké- ho poměru a podnikání zvažte, jaký způsob výdělku se hodí pro vás 7 (3)

8 Podnikatel osoba podnikající podle živnostenského zákona osoba podnikající podle jiného zákona (advokáti, notáři, tlumočníci, znalci atd.) osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnosti a družstva) fyzické osoby provozující zemědělskou činnost státní podniky rozpočtové a příspěvkové organizace 8

9 Právní úprava podnikání fyzická osoba podnikatelé mohou podnikat samostatně jako fyzické osoby, v tom případě stačí zřízení živnosti dle živnostenského zákona, podnikatel za závazky své firmy ručí neomezeně i celým osobním majetkem Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání, od roku 1991 prošel celou řadou novel 9

10 10 - velmi oblíbená je v poslední době živnost pod názvem „hodinový manžel“ (4)

11 Právnická osoba v praxi je ovšem často výhodnější, pokud několik podnikatelů spojí síly a kapitál a podnikají společně, tuto možnost jim dává obchodní zákoník, který upravuje vznik a podnikání právnických osob založením právnické osoby podnikatelé v některých případech snižují rizika svého podnikání 11

12 Obchodní zákoník (OZ) je pro podnikatele základní a nejdůležitější právní normou Zákon č. 513/1991 Sb., byl několikrát novelizován úplné a aktuální znění OZ naleznete na internetu dělí se na 3 velké části obchodni-zakonik.eu/ 12

13 První část OZ Obecná ustanovení hlava I.: působnost OZ, podnikání, podnikatel, zápis do obchodního rejstříku, podnik, obchodní firma, název firmy, jednání podnikatele, obchodní tajemství hlava II.: podnikání zahraničních osob hlava III.: obchodní rejstřík hlava IIII.: účetnictví podnikatelů hlava V.: hospodářská soutěž 13

14 Druhá část OZ obchodní společnosti a družstva veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost družstvo 14

15 Třetí část OZ obchodní závazkové vztahy uzavírání smluv mezi podnikateli (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o úvěru, smlouva o běžném účtu atd.) závazkové vztahy v mezinárodním obchodu orientovat se v právní úpravě podnikání je povinností každého podnikatele, znalost zákona neomlouvá 15

16 Zdroje Literatura: Švarcová, Jena. 2010. Ekonomie, stručný přehled. Zlín : Ceed, 2010. ISBN 978-80-87301-00-5. Klára Bartoníčková, ladislav Buček, Gabriela Michalčáková, Jan Mochťák, Klara Panovská, Ivana Rabinská, Jiří Svoboda, Lukáš Zapletal, Petr Wawrosz. 2009. Občanský a společenskovědní základ. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2631-8. Obrázky: AntonyB. 2006. Balance a fleau.jpg. Wikimedia Commons. [Online] 25. 03 2006. [Citace: 2. 11 2013.] s.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balance_a_fleau.jpg. Klodo6975. 2012. Human.rickshaw.kolkata.india.JPG. Creative Commons. [Online] 17. 10 2012. [Citace: 02. 10 2013.] http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Human.rickshaw.kolkata.india.JPG. Říhová, Michaela. 2010. hledat obrázky. novinky cz. [Online] 13. 01 2010. [Citace: 01. 11 2013.] http://www.google.com/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.novinky.cz% 2Fzena%2Fvztahy-a-sex%2F188866-v-kurzu-je-nova-zivnost-hodinovy-. Sommer, Giorgio. 2009. Sommer, Giorgio (1834-1914). Wikimedia Commons. [Online] 15. 08 2009. [Citace: 01. 11 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sommer,_Giorgio_(1834-1914)_-_n._13241_- _Luzern_-_Milchmann.jpg. 16


Stáhnout ppt "Obecné podmínky podnikání, právní úprava podnikání 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 Aktivita č.2: Podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google