Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo pro podnikatele II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo pro podnikatele II"— Transkript prezentace:

1 Právo pro podnikatele II
Paradox šípu tvrdí, že šíp se v letu nemůže pohybovat .. Zénón z Eleje FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost šejnost©2009

2 Základní funkce Ochranná Preventivní Regulativní Represivní

3 Základní funkce Ochranná Poskytuje ochranu společnosti a jednotlivci
Ochraňuje vztahy, upravenými jiným právním odvětvím

4 Základní funkce Preventivní
Tvoří prostředek k předcházení a snižování trestné činnosti ve společnosti

5 Základní funkce Regulativní Trestněprávní normy jsou určité
Efektivně regulují vztahy ve společnosti

6 Základní funkce Represivní
Vytváření rámce prostředků, zabraňující páchání trestné činnosti

7 Obecné principy Zásada demokratismu Zásada humanismu
Zásada proporcionality Zásada legality Zásada přiměřenosti zájmů celospolečenských a individuálních

8 Zvláštní principy Zásada ekonomie práva – ultima ratio
Zásada vyloučení trestného činu bez zákona Zásada vyloučení trestu bez zákona Zásada zákazu analogie Zásada zákazu retroaktivity Zásada subjektivní odpovědnosti Zásada zákazu dvojího hodnocení

9 Zvláštní principy Zásada ekonomie práva – ultima ratio
trestní právo nastupuje tehdy, když mimotrestní prostředky nepostačují

10 Zvláštní principy Zásada vyloučení trestného činu bez zákona
Zásada vyloučení trestu bez zákona Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege – žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona Zákon stanoví, co je trestným činem Zákon určuje, jaký trest za spáchání trestného činu se vyměří

11 Zvláštní principy Zásada zákazu analogie
Použití normy na jiný skutkový děj Aplikace analogie nesmí ztížit postavení pachatele Analogie se může použít pouze ve prospěch pachatele

12 Zvláštní principy Zásada zákazu retroaktivity Zpětná platnost normy
Zákaz, aby později přijaté normy byly aplikovány zpětně na pachatele k jeho tíži Retroaktivitu lze použít pouze ve prospěch pachatele

13 Zvláštní principy Zásada subjektivní odpovědnosti
Pachatelem trestného činu může být pouze fyzická osoba Zavinění fyzické osoby je subjektivní povahy

14 Zvláštní principy Zásada zákazu dvojího hodnocení - ne bis in idem
Pachateli trestného činu nemůže být přičítána dvakrát konkrétní skutečnost Protiprávní jednání a současně i přitěžující okolnost

15 Prameny trestního práva
Ústava ČR Mezinárodní smlouvy Zákony Normy trestního práva hmotného

16 Prameny trestního práva
Normy trestního práva procesního Normy, upravující organizaci soudnictví Nařízení vlády

17 Základní zákony Č. 140/1961 Sb. – TRESTNÍ ZÁKON
Č. 141/1961 Sb. – TRESTNÍ ŘÁD Č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích Č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže Č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství

18 Působnost trestního zákona
Časová Místní Osobní

19 Působnost trestního zákona
Věcná Extradice Azyl

20 Působnost trestního zákona
Časová Trestnost činu se posuzuje podle zákona, účinného v době, kdy byl čin spáchán Výjimka pouze u retroaktivity

21 Působnost trestního zákona
Místní Územní rámec, v němž se uplatňuje trestní zákon na trestné činy v něm spáchané

22 Působnost trestního zákona
Princip teritoriality Princip vlajky

23 Působnost trestního zákona
Princip personality Princip ochrany Princip univerzality

24 Působnost trestního zákona
Princip teritoriality Za trestný čin se považuje i jednání pachatele, spáchané mimo území ČR pokud účinky ohrožení nastaly na území ČR spáchané na území ČR pokud účinky ohrožení nastaly v cizině

25 Působnost trestního zákona
Princip vlajky Trestné činy spáchané na palubě lodi, registrované v ČR na palubě letadla, registrovaného v ČR

26 Působnost trestního zákona
Princip personality Trestné činy spáchané Občany ČR s trvalým pobytem v ČR Občany s trvalým pobytem v ČR Osoby bez státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR Posuzování podle zákonů ČR, ač byl trestný čin spáchán kdekoliv – zákaz vydávání občanů ČR

27 Působnost trestního zákona
Princip ochrany Trestné činy spáchané proti republice proti orgánům veřejné správy proti útokům na veřejné činitele Jejich trestnost se posuzuje bez ohledu na státní příslušnost nebo pobyt v ČR

28 Působnost trestního zákona
Princip univerzality Určité trestné činy, spáchané kdekoliv jsou stíhatelné i orgány činnými v trestním řízení v ČR Úmluva o otroctví Mezinárodní úmluva o potírání obchodui se ženami a dětmi Evropská úmluva o vydávání Jednotná úmluva o omamných látkách

29 Působnost trestního zákona
Osobní Na jaké osoby se vztahuje Hmotněprávní exempce Procesní exempce

30 Působnost trestního zákona
Hmotněprávní exempce Osoby požívají určitou ochranu Není možné je stíhat nebo jen podmínečně Prezident ČR – pro výkon funkce Diplomatický sbor - imunita Členové Parlamentu ČR – pro hlasování

31 Kdo může podat žalobu na prezidenta pro velezradu ?
a) Ústavní soud ČR b) Senát Parlamentu ČR c) Vláda ČR

32 Působnost trestního zákona
Věcná působnost Trestné činy Trestání pachatelů

33 Subjekty trestního zákona
Orgány, činné v trestním řízení Ministerstvo spravedlnosti ČR Státní zastupitelství Policie ČR

34 Subjekty trestního zákona
Postavení pachatele Podezřelí Obviněný Obžalovaný Odsouzený

35 Opravné prostředky Rozhodnutí soudu Usnesení Rozsudek

36 Opravné prostředky Řádný Odvolání Stížnost

37 Opravné prostředky Mimořádný Dovolání Ústavní stížnost Obnova řízení

38 Působnost trestního zákona
Extradice Vydávání pachatelů trestných činů do ciziny Trestný čin byl spáchán na území žadatele

39 Působnost trestního zákona
Extradice Existence mezinárodní nebo bilaterární smlouvy Vydání pouze na žádost Reciprocita vydávání pachatelů

40 Působnost trestního zákona
Azyl Překážka vydání pro politické delikty Překážka vydání cizinců pronásledovaných za uplatňování politických práv a svobod

41 Působnost trestního zákona
Azyl Právo azylu každému, kdo splňuje podmínky podle čl. 43 Listiny základních práv a svobod Právo azylu nepřísluší za nepolitické trestné činy nebo jednání v rozporu s cíly a zásady OSN

42 DISKUZE Co vás zaujalo.. Co Vás nebavilo.. Co Vás rozčílilo..

43 Když dva dělají totéž, není to totéž..
CUM DUO FACIUNT IDEM, NON EST IDEM Když dva dělají totéž, není to totéž.. - Hranice mezi právem a bezprávím je velice tenká. - Kde končí právo jednomu, začíná právo druhého. - Nechat se stáhnout do pasti je velice snadné. - I na tobě záleží, zda vytrváš.


Stáhnout ppt "Právo pro podnikatele II"

Podobné prezentace


Reklamy Google