Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 Volný pohyb zboží 7. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Vnitřní trh a volné pohyby Vnitřní trh (čl. 26 – 27 SFEU) Volný pohyb zboží (čl. 28 – 37 SFEU) Volný pohyb osob (čl. 45 – 55 SFEU) Volný pohyb pracovníků (čl. 45 – 48 SFEU) Svoboda usazování (čl. 49 – 55 SFEU) Volný pohyb služeb (čl. 56 – 62 SFEU) Volný pohyb kapitálu a plateb (čl. 63 – 66 + čl. 75 SFEU) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží (čl. 28 – 37 SFEU) vazba na (pojem vnitřní trh):  čl. 3 odst. 3 SEU : „Unie vytváří vnitřní trh“  čl. 26 odst. 2 SFEU: „Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob,….“ = liberalizovaný obchod se zbožím mezi členskými státy EU v rámci celní unie část vnitřní: vytvoření zóny volného obchodu zákaz diskriminace dovezeného zboží vůči tuzemskému(povinnost odstranit) fiskální překážky (cla + jim rovnocenná vnitrostátní opatření) množstevní překážky (kvóty + jim rovnocenná vnitrostátní opatření) princip vzájemného uznávání vnitrostátních předpisů o kvalitě výrobků část vnější : společná cla – společný celní sazebník, harmonizace celní politiky pojem „zboží“ není ve Smlouvách legálně definován, dovozeno judikaturou SDEU Pozitivně: „ zboží ocenitelné v penězích a schopné jako takové být předmětem obchodní transakce“ (srov. C- 7/68 Komise vs. Itálie) Negativně (je vyloučeno): práva z duševního vlastnictví, drogy, některé zbraně nebo jaderný materiál, nebo věci osvědčující práva (sázenky),… © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží (čl. 28 – 37 SFEU) obecně můžeme rozlišit 2 skupiny zboží: „neharmonizovaná oblast“ (kumul.) zboží, které se vztahuje princip vzájemného uznávání („Cassis de Dijon“) zboží, které splňuje požadavky na obecnou bezpečnost výrobku (směrnice 2001/95/ES)  „harmonizovaná oblast“ harmonizace na evropské úrovni stanoví pouze minimální požadavky nutné k vysoké ochraně spotřebitele zboží, na něž se vztahují tzv. směrnice starého a nového přístupu směrnice starého přístupu stanoví detailní požadavky na parametry zboží (např. automobily, vybrané potraviny, léky, chemikálie, nebezpečné látky a hnojiva) směrnice nového přístupu stanoví obecné požadavky na bezpečnost a ekologičnost produktů (např. výtahy, dětské hračky, lanové dráhy, tlaková zařízení,…) čl. 29 SFEU: „Za výrobky ve volném oběhu v členském státě se pokládají ty výrobky, které pocházejí ze třetích zemí, u kterých byly v tomto členském státě splněny dovozní náležitosti (1) a zaplacena cla a poplatky (2) s rovnocenným účinkem a u kterých nedošlo k plnému ani částečnému navrácení těchto cel (3)“ © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb zboží Volný pohyb zboží (čl. 28 – 37 SFEU) překážky ve volném pohybu zboží FISKÁLNÍ (TARIFNÍ) – (čl. 30, 110 SFEU) opatření s rovnocenným účinkem clům (čl. 30 SFEU) diskriminační zdanění - 2 zakázaná vnitřní zdanění (čl. 110 SFEU) čl. 110/1 SFEU – týká se podobných výrobků (fyzikální a ekonomický test) zcela se zakazuje přímé diskriminační zdanění (stačí ohrožující efekt) nepřímá diskriminace může být ospravedlněna (kategorický důvod nemající vztah k původu zboží + prokázání skutečného vlivu na dovážené zboží)  veřejnoprávním následkem je sjednocení daní čl.110/2 SFEU – částečně zakazuje ochranářské zdanění konkurenčních výrobků, jež mohou podle místní tradice uspokojovat stejné potřeby spotřebitele – zakázáno jen tehdy, pokud rozdíl ve výši daně může ovlivnit chování spotřebitele (ekonomický test křížové pružnosti poptávky)  veřejnoprávním následkem je sblížení daní NEFISKÁLNÍ (NETARIFNÍ), též „kvantitativní“ (čl. 34 (dovoz) - 35 (vývoz) SFEU) embarga (úplný zákaz dovozu) a kvóty (částečný dovoz) - jsou diskriminační -> ospravedlnitelné pouze výjimkami podle čl. 36 SFEU opatření s účinkem rovnocenným kvantitativním omezením (tj. kvotám) zákazy čl. 30 (zpoplatnění související s přechodem hranice) a 110 SFEU jsou navzájem výlučné zákazy čl. 34 (omezení nefiskální) a 110 SFEU (omezení fiskální) jsou taktéž navzájem výlučné © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Volný pohyb zboží C-8/74 Procureur du Roi vs. „Dassonville“ C-120/78 „Cassis de Dijon“ C‑267/91 a C‑268/91 „Keck“ ROZBOR: Questiones facti Questiones iuris Rozsudek (samotné závěry soudu) Vazba na předešlé a následující „cases“ Vlastní názor a zhodnocení © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

7 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Závěr Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo , 2011, Hlava VI. (1.kapitola) SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 10 a 11 Na příští seminář : prostudovat rozsudek ESD ze dne 4. prosince 1974 C-41/74 „Van Duyn“ rozsudek ESD ze dne 7. července 1986 C-66/85 „Lawrie-Blum“ rozsudek ESD ze dne 30. listopadu 1995 C-55/94 „Gebhard“ © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google