Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volný pohyb zboží. Čtyři svobody vnitřního trhu   volný pohyb zboží   volný pohyb osob   volný pohyb služeb   volný pohyb kapitálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volný pohyb zboží. Čtyři svobody vnitřního trhu   volný pohyb zboží   volný pohyb osob   volný pohyb služeb   volný pohyb kapitálu."— Transkript prezentace:

1 Volný pohyb zboží

2 Čtyři svobody vnitřního trhu   volný pohyb zboží   volný pohyb osob   volný pohyb služeb   volný pohyb kapitálu

3 Volný pohyb zboží  zákaz ukládání cel a jiných dávek s obdobným účinkem uvnitř Společenství  jednotný celní tarif navenek  zrušení kvantitativního omezení dovozu a vývozu uvnitř Společenství  zákaz veškerých opatření s rovnocenným účinkem jako jsou kvantitativní omezení

4 Volný pohyb zboží  harmonizace styků se třetími státy  společný celní sazebník  společný postup při liberalizaci obchodu se třetími zeměmi třetími zeměmi  uzavírání obchodních smluv a dohod na nadstátní úrovni na nadstátní úrovni (uzavírá je Evropské společenství) (uzavírá je Evropské společenství)

5 Zákaz   Cel   Dávek s rovnocenným účinkem   Kvantitativních omezení (kvót)   Dávek s rovnocenným účinkem

6 Společné technické a jiné požadavky na výrobky  vytvoření společných podrobných norem (starý přístup) – zejména v oblasti dopravních prostředků, potravin, léků, chemikálií, nebezpečných látek a hnojiv  vytvoření obecných rámcových norem (nový přístup) – podrobné normy jsou dotvořeny soukromoprávními normalizačními institucemi (CEN, CENELEC, ETSI)  využití statutu vzájemného uznávání národních standardů

7 Primární právní úprava   Část třetí hlava I: Volný pohyb zboží: Definice celní unie, jakožto oblast, pokrývající veškerý obchod se zbožím, zákaz dovozních a vývozních cel a přijetí společného celního sazebníku

8 Co je zboží?  Def. zboží neexistuje  Čl. 24 SES používá pojem výrobek: Za výrobky ve volném oběhu v členském státě se pokládají ty výrobky, které pocházejí ze třetích zemí, u kterých byly v tomto členském státě splněny dovozní náležitosti a zaplacena cla a poplatky s rovnocenným účinkem a u kterých nedošlo k plnému ani částečnému navrácení těchto cel a poplatků.

9 Zboží v judikatuře ESD  7/68 Komise v. Itálie- veškeré zboží které je ocenitelné penězi a může být předmětem obchodní transakce  50/80 Horvath- obchodovatelnost musí být kontrolovatelná úřady  Zboží musí být legální, povolené-ne drogy  Odpady jsou dle ESD zboží

10 Čl. 25 SES- zákaz cel   Dovozní nebo vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány. Tento zákaz se vztahuje také na cla fiskální povahy.

11 Výklad čl. 25 SES  Co je clo? To co se clem označuje.

12 Co je dávka s rovnocenným účinkem ?  Z judikatury ESD vyplývá: Jakákoliv dávka, která je vybírána v souvislosti s přechodem zboží přes hranice na základě jednostranného příkazu. Jakákoliv dávka, která je vybírána v souvislosti s přechodem zboží přes hranice na základě jednostranného příkazu. Nezáleží na motivu, cíli a určení výnosů z vybírané dávky Nezáleží na motivu, cíli a určení výnosů z vybírané dávky 24/68 Komise v. Itálie 24/68 Komise v. Itálie 18/87 Komise v Německo 18/87 Komise v Německo

13 Co není dávka s rovnocenným účinkem?  ESD připouští vybírání dávek, pokud importér za zaplacení získá identifikovatelný, specifický prospěch a cena je proporcionální. Tato dávka může být odmítnuta.  Dávka vybíraná na základě komunitárního práva- směrnice 81/389 o ochraně zvířat po dobu transportu- proporcionalita dávky!

14 Zákaz množstevních omezení  Čl. 28 a 29 SES:  Čl. 28 a 29 SES: Množstevní omezení dovozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem, jsou zakázána. Množstevní omezení vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázána.

15 Co je opatření s rovnocenným účinkem Judikatura ESD: 8/74 Dassonville- ORU jsou všechna obchodní pravidla přijatá členskými státy, která jsou schopna klást překážku přímo či nepřímo, skutečně nebo potencionálně, vnitřnímu trhu. Jde o efekt toho opatření-test pravidla rozumu

16 Diskriminace  Přímá- rozlišuje původ zboží  Nepřímá- posuzuje veškeré zboží stejně, avšak negativně dopadá na zboží cizí

17 Povolené výjimky v čl. 30:  veřejná morálka  veřejný pořádek  veřejná bezpečnost  ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin  ochrana pokladů národního bohatství  ochrana průmyslového a obchodního vlastnictví


Stáhnout ppt "Volný pohyb zboží. Čtyři svobody vnitřního trhu   volný pohyb zboží   volný pohyb osob   volný pohyb služeb   volný pohyb kapitálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google