Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod Obchodní politika. Hlavní směry obchodní politiky  Protekcionismus (ochranářství)  Liberalismus (volný obchod)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod Obchodní politika. Hlavní směry obchodní politiky  Protekcionismus (ochranářství)  Liberalismus (volný obchod)"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod Obchodní politika

2 Hlavní směry obchodní politiky  Protekcionismus (ochranářství)  Liberalismus (volný obchod)

3 Protekcionismus Stát zasahuje do zahraničního obchodu s cílem:  ochránit vnitřní trh před nežádoucí konkurencí ze zahraničí prostřednictvím cel, množstevních omezení dovozu atd.,  podporovat vlastní výrobky při jejich prosazování za zahraničních trzích prostřednictvím např. vývozních subvencí, úvěrování vývozu.

4 Liberalismus  stát omezuje zásahy do hospodářství a tedy i do zahraničního obchodu,  jsou odstraňovány překážky, které omezují volný pohyb zboží mezi státy,  o liberalizaci světového obchodu se snaží Světová obchodní organizace (WTO).

5 Nástroje společné obchodní politiky EU  Smluvní – vstupují v platnost po dohodě s jinými zeměmi nebo skupinami zemí.  Autonomní – o jejich zavedení rozhoduje EU nebo stát na základě vlastních rozhodnutí.  Aktivní – podporují domácí výrobky při vývozu na trhy v zahraničí.  Pasivní – ochraňují domácí trh před nežádoucími dovozy.

6 Smluvní nástroje obchodní politiky  Multilaterální (mnohostranné) – WTO představuje mnohostranný obchodní systém.  Bilaterální (dvoustranné) Tyto nástroje existují v různých formách např. smlouvy, dohody celní kvóty, cla.

7 Mezinárodní smlouvy - členění Podle obsahu:  Smíšené dohody – netýkají se pouze podmínek obchodu, ale upravují také politické, hospodářské, finanční či jiné spolupráce např. dohody o spolupráci a obchodu, dohody o volném obchodu.  Obchodní dohody – týkají se pouze obchodu se zbožím např. obchod s textilem, zemědělskými výrobky, vínem, cukrem.

8 Podle charakteru obchodních ustanovení:  Preferenční dohody – znamenají větší výhody než je obvyklé mezi ostatními zeměmi např. dohody o volném obchodu nebo o vytvoření celní unie.  Nepreferenční dohody – smluvní strany si neposkytují žádné zvláštní výhody oproti běžným pravidlům. EU má takovéto dohody uzavřeny s vyspělými zeměmi např. USA, Japonsko, Austrálie, Kanada.

9 Smlouvy uzavírané samostatně členskými zeměmi EU jsou např.:  Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - je zde určeno, který ze smluvních států má právo vybírat daň, jestliže stejná fyzická nebo právnická osoba podléhá zdanění v obou státech.  Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic – upravují podmínky investování na území jiného státu.


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod Obchodní politika. Hlavní směry obchodní politiky  Protekcionismus (ochranářství)  Liberalismus (volný obchod)"

Podobné prezentace


Reklamy Google