Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WTO World Trade Organisation

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WTO World Trade Organisation"— Transkript prezentace:

1 WTO World Trade Organisation
Mezinárodní organizace zabývající se pravidly obchodu mezi zeměmi. Zajišťuje, aby toky obchodu byly maximálně plynulé, předpověditelné a svobodné. Cílem má být zlepšení životní úrovně obyvatel planety.

2 Historie 1948 GATT (23 zemí) od 1995 WTO (147 členů včetně EU) – Uruguayské kolo GATT Konference ministrů obchodu Přijetí rámcové dohody ( ) – právně nezávazný dokument

3 Příčiny deformace obchodu neobchodní zájmy
Obavy o znehodnocení půdního fondu, utváření krajiny Strategické důvody (soběstačnost) Životní úroveň obyvatel venkova, pracovní příležitosti Péče o životní prostředí, utváření krajiny

4 Omezení obchodu – rámcová dohoda
Domácí podpory Omezení vývozní soutěže (vývozní subvence) Omezení přístupu na trh – cla a kvóty Zvláštní a rozdílné zacházení Nižší hodnoty pro rozvojové země Omezování chudoby, hladu a pěstování narkotik

5 Domácí podpory Žlutá skupina (amber box) – podpory výroby (např udržování cenové hladiny) – pravidlo „de minimis“ – 5, 10 % Modrá skupina (blue box) - podpora výroby, která obsahuje i regulační mechanismy (přímé platby vázané na produkci) Zelená skupina (green box) – podpora školství poradenství, vědy a výzkumu včetně zavádění do praxe, zvěrolékařská a rostlinolékařská služba, obecné marketingové služby, zásoby pro potravinovou bezpečnost, budování infrastruktury, pojištění a pomoc při pohromách, potraviny pro chudé, restrukturalizace zemědělství, podpora znevýhodněných oblastí, životní prostředí, zvýšení životního standardu zemědělců (nesmí být podmíněny výrobou nebo ovlivněny cenami na trhu) platby na farmu, platby na plochu nenarušují trh (green box) EU

6 Omezení vývozní soutěže
Omezení vývozních subvencí (neurčeno datum) Princip paralelismu – omezit se musí nejen vývozní subvence, ale i nástroje s podobným účinkem (výhodné úvěry, nadstandardní pojištění, zneužívání potravinové pomoci ke zbavování se neprodejného zboží)

7 Omezení přístupu na trh
V letech 1995 až 2001 (2004) proběhla tarifikace – převod omezení na cla Postupné omezování cel Zavedení celních kvót – k dosažení alespoň minimálního obchodu s citlivými výrobky Zavedení citlivých a zvláštních výrobků

8 Nástroje WTO Oznámení o plnění závazků Arbitráž Vztahy jsou rovnocenné
Zvýhodnění (koncese) jsou přístupné jen těm co plní požadavky

9 EU principy Volný pohyb osob Volný pohyb zboží Volný pohyb kapitálu
Volný pohyb služeb Společný celní sazebník Kvóty

10 Instituce EU Rada (Rada EU, Evropská Rada) Komise Parlament
Soudní dvůr Účetní dvůr

11 Předpisy EU Nařízení - jsou bezprostředně aplikovatelná, aniž by se na národní úrovni přijímala pro jejich zavedení. Směrnice - zavazují členské státy, pokud jde o cíl, jehož má být dosaženo, ale ponechávají na národních orgánech výběr forem a prostředků k jeho dosažení. Rozhodnutí jsou závazná ve všech ohledech pro ty, kterým jsou určena. Adresátem rozhodnutí může být kterýkoliv členský stát nebo všechny státy Unie, ale také jednotlivá právnická nebo fyzická osoba. Doporučení a stanoviska nejsou závazná.

12 Nástroje pro uplatnění politik
Strukturální fondy:    Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Podpora zaostávajících regionů Evropský sociální fond (ESF) Podpora zaměstnanosti a vytváření rovných podmínek Fond soudržnosti (FS) – přímé placení Podpora vytváření infrastruktury Podpora ochrany životního porstředí

13

14 Daně v EU Ochrana jednotného trhu Ochrana zájmů států
Zabránění dvojímu zdanění DPH – rozsah sazeb – (min. 5 a 15 %) Služby tam kde jsou poskytnuty (v EU) Zboží osobě registrované k DPH – osvobozeno (daň zaplatí odběratel podle pravidel své země) Osobě neregistrované (rezident EU) se účtuje vč. DPH Vývoz do třetích zemí je bez DPH (daň přizná dovozce) Spotřební daň Společná pravidla – zohlednění kulturních zvyklostí Daň z příjmů Kapitálové výnosy (výměna informací nebo paušální platby za nerezidenty) Přiznání k dani z příjmů nerezidenta


Stáhnout ppt "WTO World Trade Organisation"

Podobné prezentace


Reklamy Google