Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ekonomické právo 2. – mez.obchod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ekonomické právo 2. – mez.obchod"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ekonomické právo 2. – mez.obchod
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2 Obsah Mezinárodní obchodní systém Světová obchodní organizace
Historický vývoj: od GATT k WTO Vznik GATT Základní zásady práva GATT/WTO Postupné změny GATT Uruguayské kolo – dohody z Marrákeše

3 1. Mezinárodní obchodní systém
1 z hlavních oblastí MEP Vzniká po 2.svět.válce jako jeden z kamenů nového poválečného uspořádání světa Cíle Spojených národů nejen politické (kolektivní bezpečnost), ale také ve sféře hospodářské a sociální – ECOSOC Poválečná obnova + liberalizace obchodu Mnohostranné dohody Vznik specializovaných organizací…

4 2. Světová obchodní organizace
…dnešní WTO, 153 členů, přes 97% světového obchodu Celosvětová organizace s kompetencí v oblasti obchodu od r. 1995 Pokračovatel GATT Mezinárodní organizace, fórum pro mnohostranná obchodní jednání a nástroj pro řešení obchodních sporů (DSB) Spravuje mnohostranné obchodní dohody: GATT, GATS, TRIPS, aj.

5 3. Historický vývoj: od GATT k WTO
Příprava k založení Mezinárodní obchodní organizace (ITO) Havanská charta Zásady a pravidla obchodní politiky (kap.IV) Prozatímní ujednání = GATT 1947 Postupná doplňování a institucionalizace GATT ITO nikdy nevznikla, WTO není nástupce ITO, ale nová MO, mimo rámec OSN

6 4. Základní zásady práva GATT/WTO
Cíle: postupná liberalizace obchodu, reciprocita a nediskriminace Zlaté pravidlo: doložka nejvyšších výhod (the most-favoured-nation clause) Čl. I(1) GATT: „Všechny výhody, přednosti, výsady nebo osvobození poskytnuté kteroukoli smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu z kterékoli jiné země nebo tam určenému budou ihned a bezpodmínečně přiznány obdobnému výrobku pocházejícímu z území všech ostatních smluvních stran nebo tam určenému.“ Na cla a dávky při dovozu nebo vývozu Doložka všeobecná a nepodmíněná: „free lunch“

7 4. Základní zásady práva GATT/WTO
Doložka národního zacházení (national treatment clause) Čl. III(2) GATT: „Výrobky území kterékoli smluvní strany, dovážené na území kterékoli jiné smluvní strany, nebudou podrobeny, ať přímo či nepřímo, vnitřním daním ani jiným vnitřním dávkám jakéhokoli druhu vyšším než ony, jimž podléhají přímo či nepřímo obdobné výrobky domácí.“ Na vnitřní daně, dávky, zákony a jiné předpisy…

8 4. Základní zásady práva GATT/WTO
Další pravidla GATT: Zákaz kvantitativních omezení Postupné snižování cel – mnohostranná obchodní jednání Zákaz dumpingu a vývozních subvencí Výjimky pro zóny volného obchodu, celní unie aj. (čl. XXIV) Všeobecné výjimky (čl. XX)

9 5. Postupné změny GATT Aktualizace, revize, doplňování pravidel GATT
7 kol mnohostranných obchodních jednání ( ) Snižování cel Další dohody (např. antidumpingový kodex) Část IV GATT: Obchod a rozvoj (nereciprocita, preference pro obchod s rozvojovými zeměmi) Řešení sporů: panely - nedostatky

10 6. Uruguayské kolo GATT – dohody z Marrákeše
Potřeba hluboké reformy 1986 zahájení kola jednání (Punta del Este) 1993 dokončení jednání 1994 podpis Závěrečného aktu v Marrákeši 1995 vznik WTO Skutečná mezinárodní organizace, pevná struktura Rozšíření mezinárodního obchodního systému na nové oblasti: zemědělství, služby, práva k duševnímu vlastnictví Mechanismus řešení sporů (DSB)

11 Závěr Dotazy a připomínky ? Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Mezinárodní ekonomické právo 2. – mez.obchod"

Podobné prezentace


Reklamy Google