Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské soutěžní právo Michal Částek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské soutěžní právo Michal Částek"— Transkript prezentace:

1 Evropské soutěžní právo Michal Částek
Jednotný vnitřní trh Evropské soutěžní právo Michal Částek

2 Společný trh Jeden z hlavních cílů Smlouvy o EHS z r. 1957
Červenec 1968 – celní unie a společný trh (Společný celní sazebník) Společný trh – odbourána cla a kvantitativní omezení vývozu a dovozu Společný trh: volný pohyb zboží, osob – ekonomická činnost, služeb, kapitálu

3 70. Léta 20. století Hospodářská a ropná krize – protekcionismus členských států ČS – nemohly zavádět cla a kvantitativní omezení Praxe – diskriminační zdanění, státní subvence a půjčky, technické normy a standardy, veřejné zakázky, požadavky kvalifikace. Bílá kniha – 1985 – Dokončení vnitřního trhu – analýza doporučení pro vybudování vnitřního trhu

4 Jednotný vnitřní trh Vnitřní trh – zabudován do primárního práva Jednotným evropským aktem (1986) Čtyři svobody: volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob + jednotná pravidla hospodářské soutěže Vnitřní trh – vnitrostátní trh – na rozdíl od společného trhu: Sladění technických, sanitárních, veterinárních norem Zrušení kontrol a formalit na vnitřních hranicích Veřejné zakázky – otevření pro subjekty EU Volný pohyb osob Uvolnění pohybu kapitálu a služeb

5 Jednotný vnitřní trh Základní princip JVT- zákaz diskriminace podle státní příslušnosti Stejné postavení subjektu zahraničního (EU) jako tuzemského Cíl JVT – vyšší efektivita alokace výrobních faktorů (práce, kapitál) Základ JVT v Bílé knize z roku 1985

6 Bílá kniha z r. 1985 BK - tři druhy překážek:
Fyzické překážky- vyplývající z hraničních kontrol – od r nebylo placeno clo - kontroly pro potřebu výběru DPH, statistik a kontroly souladu s vnitrostátními technickými a fytosan. Technické překážky: vzniklé odlišnou hist. A průmyslovou tradicí - odlišné standardy a technické požadavky na bezpečnost výrobků, ochranu spotřebitele a živ. prostředí.(meze technické standardizace - různé zásuvky v EU) - stanovení nějakých minimálních standardů pro výrobky (princip vzájemného uznávání - rozsudek ESD Cassis de Dijon

7 Bílá kniha – daňové překážky
Daňové systémy v pravomocí členských států Daňová harmonizace (u nepřímých daní) – cílem je zajistit hladký oběh zboží v EU Zamezení diskriminačnímu zdanění – různá sazba daně pro tuzemské a zahraniční zboží

8 Volný pohyb zboží Základní předpoklady pro vnitřní trh se zbožím:
Zákaz ukládání cel a jiných dávek s obdobným účinkem v EU Společný celní sazební navenek: jinak by se do EU dováželo zboží přes země s nejnižší sazbou cla Zákaz kvantitativních omezení dovozu a vývozu v EU a opatření s obdobným účinkem (čl SES) Dávka: jakákoliv peněžní dávka uložená na základě toho, že zboží přechází státní hraice.

9 Kvantitativní omezení
Kvantitativní omezení a opatření s obdobným účinkem – opatření členského státu (právní předpisy, praxe členského státu) Zvláštní podmínky pro dovážené zboží nikoliv tuzemské Znesnadňování dovozu diskriminací v rámci obchodních kanálů (Dassonville 8/74) Preferenční režim pro domácí výrobky V Dassonville „opatření s obdobným účinkem – pravidla přijatá členskými státy, která mohou narušit přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně, obchod v rámci Společenství“ Dassonville – belgický dovozce skotské whisky nakupované od francouzského dodavatele – belgický právní předpis vyžadoval pro takový dovoz britské osvědčení o původu zboží, které francouzský dodavatel nemohl opatřit: Firma Dassonville si toto osvědčení vyrobila sama a byla belgickým prokurátorem obžalována z padělání veřejné listiny. Dassonville se bránila tím, že toto rozhodnutí je v rozporu s článkem 28 SES a ESD ji dal za pravdu.Belgický právní řád proto zapřičiňoval omezení s opatřeními jako kvantitativní omezení.

10 Výjimky z uplatnění kvantitativních omezení
Veřejná morálka – zákaz dovozu pornografických tiskovin do VB – podle britského práva by mravně kazilo veřejnost (není diskriminace) Veřejný pořádek –omezení dovozu a vývozu sběratelských mincí – kontroverzní rozhodnutí Veřejná bezpečnost – dovoz a tranzit zbraní Možnost omezit přístup osob na území Ochrana zdraví a života lidí, zvířat a ochrana rostlin – musí prokázat skutečné zdravotní riziko (Cassis de Dijon)

11 Zákaz daňové diskriminace
Zákaz vyšších dávek na podobné výrobky než na tuzemské výrobky Daň nesmí tedy diskriminovat dovážené či vyvážené výrobky Podmínka – podobných výrobků – zejména u alkoholických nápojů – ESD – ouzo je podobný nápoj jako vodka a whisky není podobným produktem jako likérová vína

12 Státní podpory Státní intervence – pokud má stát dlouhodobý zájem na zachování určitého stupňě prosperity odvětví či výrobku – či záchrana podniků. Státní podpora zvýhodňuje podnik oproti ostatním – narušení principu soutěže (narušuje hospodářskou soutěž v ES) Zvýhodňuje podnik oproti zahraničním konkurentům – diskriminace na vnitřním trhu

13 Státní podpory – slučitelné s vnitřním trhem
1. vždy slučitelné poskytované indiv. Spotřebitelům bez diskriminace Podpory určené k náhradě škod (přírodní pohromy) 2. Mohou být slučitelné: Podpora hospodářského vývoje oblastí s nízkou životní úrovní Podpora projektu společného ekonomického zájmu (Galileo) Podpora, která má napravit vážnou poruchu v ekonomice členského státu (současné státní záruky – Irsko). Pokud není podpora slučitelná s vnitřním trhem, EK rozhodne, aby stát tuto podporu zrušil – EK může požadovat, aby členský stát od dotyčného subjektu vymohl podporu zpět


Stáhnout ppt "Evropské soutěžní právo Michal Částek"

Podobné prezentace


Reklamy Google