Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ OBCHOD A VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ OBCHOD A VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ OBCHOD A VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA
Ekonomická podstata mezinárodního obchodu Nástroje VOMP Platební bilance Měnový trh a systém měnových kurzů

2 1. EKONOMICKÁ PODSTATA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
AD = C + I + G + NX NX = EX - IM Ekonomika je otevřená v míře, v jaké směňuje statky, služby nebo výrobní faktory s ostatním světem. EX GDP IM Ukazatele míry otevřenosti ekonomiky

3 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

4

5 Podíl vývozu zboží a služeb na produkci a HDP v zemích EU (v % - rok 2007)

6 MÍRA OTEVŘENOSTI ČR

7 STRUKTURA VÝVOZU ZO - ČR

8 STRUKTURA DOVOZU ZO - ČR

9 TERITORIÁLNÍ STRUKTURA VÝVOZU

10 TERITORIÁLNÍ STRUKTURA DOVOZU

11 DŮVODY MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
Odlišnost výrobních podmínek => rozdílnost nákladů Rozdíly ve spotřebitelském vkusu Úspory z rozsahu (z velkovýroby) Existence absolutních výhod Existence komparativních výhod

12 ABSOLUTNÍ A KOMPARATIVNÍ VÝHODY - VZTAHY
Země A bude mít: absolutní výhodu při produkci statku X, jestliže AXL < BXL komparativní výhodu při produkci statku X, jestliže AXL/BXL < AYL/BYL NOP (A)X = AXL / AYL kde L = počet jednotek práce k výrobě jednotky statku X a jednotky statku Y

13 Statek/ Země A B X (víno) L = 2 L = 6 Y (chléb) L = 4 L = 5
Země A má absolutní výhodu při produkci obou statků Země A má komparativní výhodu při produkci statku X 2/6 < 4/5 (potom země B má komparativní výhodu při produkci statku Y) Směnné relace při existenci zahraničního obchodu mezi zemí A a B budou dány NOP výroby statku X v zemi A a B a NOP výroby statku Y v zemi A a B.

14 Směnné relace Pro zemi A jsou NOP výroby statku X = 2/4 statku Y, pro zemi B jsou NOP výroby statku X = 6/5 statku Y, potom země A bude vyvážet statek X v relaci <2/4, 6/5> Pro zemi A jsou NOP výroby statku Y = 4/2 statku X, pro zemi B jsou NOP výroby statku Y = 5/6 statku X, potom země B bude vyvážet statek Y v relaci < 5/6, 4/2 >

15 Předpokládáme, že A i B mají k dispozici celkem 1000 hod.práce
Země A Země B chléb Y 600 250 víno X 500 chléb Y 200 víno X 166,

16 Bezprostředními cíli VOMP je :
2. NÁSTROJE VOMP VOMP je stabilizační hospodářskou politikou VOMP reguluje toky zboží, služeb a výrobních faktorů přesahující národní hranice VOMP stabilizuje vztahy se zbytkem světa Bezprostředními cíli VOMP je : stabilizovat měnový kurz dlouhodobá vyrovnanost platební bilance

17 PŘÍMÉ (ADMINISTRATIVNÍ)
NÁSTROJE VOMP Nástroje VOMP jsou opatření kterými stát realizuje VOMP PŘÍMÉ (ADMINISTRATIVNÍ) cla kvóty vývozní subvence neviditelné překážky dovozu NEPŘÍMÉ ( TRŽNÍ ) intervence na devizových trzích nástroje fiskální a monetární politiky PROTEKCIONISMUS - ochranářská politika státu

18 ÚČINKY CEL A) SITUACE BEZ CEL p s Rovnováha bez zahr. obchodu 8 E
Předpoklady: - český trh jízdních kol (v tis.Kč) - ČR nemůže ovlivnit světovou cenu kol A) SITUACE BEZ CEL p s Rovnováha bez zahr. obchodu 8 E Domácí výroba dovoz Světová nabídka 4 d Q

19 B) SITUACE S CLEM NA DOVOZ = 2 000 / jednotku
p s Příjmy státu z cel (200 tis.Kč) E 8 Cena + clo 6 < dovoz < dovoz A B 4 Světová nabídka d 150 250 Q

20 TENDENCE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
GATT – VŠEOBECNÁ DOHODA O CLECH A OBCHODU → (1995 WTO – SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE) REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ SDRUŽENÍ – PÁSMA VOLNÉHO OBCHODU (ESVO, NAFTA, …) CELNÍ UNIE (volný pohyb zboží, společná celní politika vůči třetím zemím) HOSPODÁŘSKÁ UNIE (volný pohyb zboží i výrobních zdrojů) MĚNOVÁ UNIE (jednotná měna a měnová politika)

21 INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY PROEXPORTNÍ POLITIKY V ČR
Czechinvest, ČEB, EGAP, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Centrála cestovního ruchu poskytování informačních a poradenských služeb (marketingové analýzy, vyhledávání obchodních partnerů, podpora vytváření exportně orientovaných skupin firem) organizování obchodních misí do vybraných teritorií (otvírání dveří) organizace seminářů a dalších vzdělávacích akcí poradenství o veletrzích a podpora účasti na veletrzích a výstavách nabídka finančních služeb a produktů (úvěry, pojišťování) investiční poradenství prezentace  obchodních příležitostí a marketing země

22 respektuje pravidla podvojného účetnictví
3. PLATEBNÍ BILANCE je statistický výkaz, který sleduje pohyb peněžních i nepeněžních toků mezi subjekty dané ekonomiky a zbytkem světa respektuje pravidla podvojného účetnictví eviduje kladné (kreditní) a záporné (debetní) položky = vertikální struktura platební bilance má pět základních účtů = horizontální struktura platební bilance

23 HORIZONTÁLNÍ STRUKTURA PLATEBNÍ BILANCE
1. BĚŽNÝ ÚČET - OBCHODNÍ BILANCE (vývozy a dovozy zboží) - BILANCE SLUŽEB (vývoz a dovoz služeb – cestovní ruch, mezinárodní přeprava, finanční služby) - BILANCE VÝNOSŮ (důchody z vlastnictví výrobních faktorů – zisky, úroky, dividendy, mzdy sezónních pracovníků) - JEDNOSTRANNÉ PŘEVODY (penze, dary, honoráře,…) 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET (transakce s nefinančními aktivy – např.patenty) 3. FINANČNÍ ÚČET (příliv a odliv zahraničního kapitálu) - přímé zahraniční investice - portfoliové investice - ostatní investice (bankovní vklady,úvěry,půjčky)

24 4. SALDO CHYB A OPOMENUTÍ 5. ÚČET OFICIÁLNÍCH MĚNOVÝCH REZERV (transakce ČNB na měnovém trhu – nákup nebo prodej devizových rezerv)

25

26 ROVNOVÁHA PLATEBNÍ BILANCE
Účetně je platební bilance vždy vyrovnaná změnou devizových rezerv. Rovnováha platební bilance vyjadřuje vnější ekonomickou rovnováhu dané ekonomiky a nastává, pokud: A) schodek běžného účtu bude plně pokryt přebytkem finančního účtu B) přebytek běžného účtu bude přesně vyčerpán schodkem finančního účtu C) oba účty – běžný i finanční účet budou vyrovnány


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ OBCHOD A VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google