Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA Č. 4 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA – POKRAČOVÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA Č. 4 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA – POKRAČOVÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA Č. 4 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA – POKRAČOVÁNÍ

2 PRÁVNÍ REGULACE DOVOZU CHARAKTERISTIKA: RESPEKTOVÁNÍ ZÁSADY VOLNÉHO DOVOZU ZE TŘETÍCH ZEMÍ NA JEDNÉ STRANĚ, EXISTENCE SPOLEČNÝCH ZÁSAD UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI OCHRANĚ ZÁJMŮ ES CÍL PŘIJATÝCH OPATŘENÍ: ŘÍDIT A KONTROLOVAT DRUH A MNOŽSTVÍ DOVOZU A V RÁMCI DOVOLENÝCH MEZÍ CHRÁNIT PRŮMYSL ES

3 PŘEHLED NOREM 1. Nařízení Rady (ES) č. 3285/1994, o společných pravidlech dovozu ze třetích zemí, ve znění následných doplňků a změn Nařízení Rady (ES) č. 519/94, o společných pravidlech dovozu z určitých třetích zemí, ve znění následných doplňků a změn Nařízení Rady (ES) č. 427/2003, o přechodném ochranném mechanismus pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení Rady (ES) č. 519/94, o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí ve znění následných doplňků a změn

4 PŘEHLED NOREM Nařízení Rady (ES) č. 3030/93, o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí, ve znění doplňků a změn Nařízení Rady (ES) č. 517/1994, o společných pravidlech pro dovoz textilních výrobků z některých třetích zemí, na něž se nevztahují bilaterální smlouvy, protokoly či jiné dohody nebo jiná zvláštní dovozní pravidla Společenství.

5 ANALÝZA REGULACE DOVOZU ZÁVISÍ V RÁMCI OBECNÉHO REŽIMU NA: - PŮVODU ZBOŽÍ (TRŽNÍ EKONOMIKA V. CENTRÁLNĚ ŘÍZENÁ) - DRUHU VÝROBKU

6 NAŘÍZENÍ Č. 3285 PROMÍTLO DO OBSAHU GATT 1994 A TRIM DOPADÁ NA VŠECHNY VÝROBKY MIMO TĚCH, KDE JE ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ZÁSADA: VOLNÝ DOVOZ MIMO PŘÍPADŮ, KDY JSOU UVALENA OCHRANNÁ OPATŘENÍ

7 POKRAČOVÁNÍ INFORMAČNÍ A KONZULTAČNÍ POSTUP VYŠETŘOVACÍ POSTUP (MUSÍ PŘEDCHÁZET PŘIJETÍ OPATŘENÍ) DOHLED (ZPĚTNÝ NEBO PŘED USKUTEČNĚNÍM DOVOZU) OCHRANNÉ OPATŘENÍ (OMEZENÍ DOBY PLATNOSTI DOKLADŮ, ZMĚNIT PRAVIDLA PRO DOVOZ VÝROBKU, NAPŘ. ZAVÉST KVÓTY) DALŠÍ OTÁZKY

8 SPOLEČNÁ PRAVIDLA VÝVOZU CÍL: MAXIMALIZACE VÝVOZU ZBOŽÍ S TÍM, ŽE EXISTUJE MOŽNOST OMEZENÍ TAM, KDE BY MOHLO DOJÍT K PORUŠE VEŘEJNÉHO ZÁJMU DĚLENÍ PRAVIDEL: OBECNÁ, DEFINICE OBLASTÍ ZVLÁŠTNÍ KONTROLY,PODPORA VÝVOZU

9 PRÁVNÍ REGULACE VÝVOZU OBECNÁ Nařízení Rady (EHS) č. 2603/69, stanovící společná pravidla pro vývoz ve znění doplňků OBLASTI ZVLÁŠTNÍ PŘEDMĚTY KULTURNÍ POVAHY KONTAMINOVANÉ POTRAVINY A KRMIVA ZBOŽÍ A TECHNOLOGIE DVOJÍHO POUŽITÍ

10 NAŘÍZENÍ 2603/69 ZÁKLADNÍ PRINCIP: EXPORT JE VOLNÝ S VÝJIMKOU PŘÍPADOU UVEDENÝCH V NAŘÍZENÍ INFORMAČNÍ A KONZULTAČNÍ PROCEDURA OCHRANNÁ OPATŘENÍ (LIMITACE EXPORTU) OPRÁVNĚNÍ K PŘIJETÍ: KOMISE, RADA ČLENSKÝ STÁT OMEZENÍ: PŘÍLOHA Č. II (PETROCHEMICKÉ VÝROBKY)

11 OBLASTI ZVLÁŠTNÍ REGULACE PŘEDMĚTY KULTURNÍ POVAHY – NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 3911/92, O VÝVOZU KULTURNÍCH STATKŮ – KONTAMINOVANÉ POTRAVINY A KRMIVA - NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 2219/89, O ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH PRO VÝVOZ POTRAVIN A KRMIV PO JADERNÉ HAVÁRII… ZBOŽÍ A TECHNOLOGIE DVOJÍHO POUŽITÍ – NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1334/2000, KTERÝM SE ZAVÁDÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ PRO KONTROLU VÝVOZU ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ

12 PODPORA VÝVOZU EKONOMICKY A POLITICKY CITLIVÁ OTÁZKA S VÝJIMKOU ZEMĚDĚLSTVÍ NEEXISTUJE PODPORA EXPORTU SLAĎOVÁNÍ POZIC V RÁMCI EXPORTNÍHO POJIŠTĚNÍ A GARANCÍ

13 PROBLÉMY VÁŽÍCÍ SE K DOVOZU I VÝVOZU ADMINISTRACE MNOŽSTEVNÍCH KVÓT NEBEZPEČNÉ CHEMIKÁLIE ZEMĚDĚLSTVÍ TECHNICKÉ BARIÉRY

14 ADMINISTRACE KVÓT NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 520/94, STANOVUJÍCÍ POSTUP SPOLEČENSTVÍ PRO SPRAVOVÁNÍ MNOŽSTEVNÍCH KVÓT OBSAH: METODY ALOKACE (TRADIČNÍ OBCHODNÍ TOKY, FIRST COME, FIRST SERVED, PODÍL POŽADOVANÉHO MNOŽSTVÍ NA CELKOVÉ KVÓTĚ

15 ZEMĚDĚLSTVÍ CITLIVÁ OBLAST PODPORA VLASTNÍCH ZEMĚDĚLCŮ, PODPORA VÝVOZU, OCHRANA VLASTNÍHO TRHU WTO – DOHODA O ZEMĚDĚLSTVÍ DOHODA O SANITÁRNÍCH A FYTOSANITÁRNÍCH OPATŘENÍ

16 ZEMĚDĚLSTVÍ A ES ES – NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÝ DOVOZCE A DRUHÝ NEJVĚTŠÍ VÝVOZCE ZEM. VÝROBKŮ SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA – CAC ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ DOVOZ: DOVOZNÍ LICENCE, CLO NA DOVOZY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ

17 NEBEZPEČNÉ CHEMIKÁLIE NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 304/2003 O VÝVOZU A DOVOZU NEBEZPEČNÝCH CHEMIKÁLIÍ ROTTERDAMSKÁ ÚMLUVA O POSTUPU PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU – PIC RŮZNÉ KATEGORIE: POSKYTOVAT INFORMACE, POSTUP PIC U URČITÝCH VÝROBKŮ, ZÁKAZ OBCHODOVÁNÍ URČITÝCH VÝROBKŮ

18 TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY SLADĚNÍ TECHNICKÉ LEGISLATIVY WTO – DOHODA O TECHNICKÝCH PŘEKÁŽKÁCH OBCHODU SMĚRNICE RADY (EHS) Č. 92/59 O VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKU …………………….

19 OCHRANNÁ OPATŘENÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI NEDOVOLENÝM PŘEKÁŽKÁM DUMPING V. ANTIDUMPING PODPORY V. OCHRANA

20 OCHRANNÁ OPATŘENÍ WTO – DOHODA O OCHRANNÝCH OPATŘENÍCH ES – NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 3286/1994, STANOVUJÍCÍ POSTUPY SPOLEČENSTVÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY S CÍLEM ZAJIŠTĚNÍ UPLATNĚNÍ PRÁV SPOLEČENSTVÍ DLE PRAVIDEL MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, ZEJMÉNA TĚCH, KTERÉ BYLY VYTVOŘENY DLE WTO

21 OCHRANNÉ OPATŘENÍ VYMEZENÍ POJMŮ – Č. 2 PŘEKÁŽKA V OBCHODU PRAVIDLA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU OPATŘENÍ: NAPŘÍKLAD DOČASNÉ POZASTAVENÍ ČI STÁHNUTÍ LICENCE, ZVÝŠENÍ CELNÍCH SAZEB, ZAVEDENÍ POPLATKU NA DOVOZ, ZAVEDENÍ KVANTITATIVNÍCH RESTRIKCÍ …………

22 DUMPING situace, kdy společnost prodává své výrobky v jiném státě za nižší ceny než na domácím trhu nebo za nižší ceny než jsou výrobní náklady. Důvodem pro toto jednání může být snaha o zvýšení podílu na trhu nebo řešení domácích politických či sociálních problémů souvisejících se snížením výroby.

23 WTO Dohoda o provádění článku VI GATT 1994 ES NAŘÍZENÍ Rady (ES) č. 384/96, o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství

24 ES PŘECHOD PŘES CELNÍ HRANICI PODMÍNKY: existence dumpingu, tj. situace, kdy cena, za kterou je výrobek prodáván na trhu Společenství je zjevně nižší než cena na stejného nebo podobného výrobku na trhu výrobce. existence závažné újmy, kterou utrpěl v důsledku existence dumpingu průmysl Společenství. zájem Společenství na udělení opatření. Náklady udělení nesmí být disproporční k ziskům

25 ES NAŘÍZENÍ ZAHÁJENÍ ŠETŘENÍ PŘIJETÍ PROZATIMNÍCH OPATŘENÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKŮ, ANTIDUMPINGOVÉHO CLA, ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ PŘEZKUM

26 SUBVENCE WTO – DOHODA O SUBVENCÍCH A VYROVNÁVACÍCH OPATŘENÍCH ES - nařízení Rady (ES) č. 2026/97 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství OBSAH – OBDOBNÝ – VYROVNÁVACÍ CLA


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA Č. 4 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA – POKRAČOVÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google