Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní obchod a obchodní politika. O čem to bude?  Minule  Státní rozpočet  Státní dluh  Dnes  Absolutní a komparativní výhoda  Protekcionizmus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní obchod a obchodní politika. O čem to bude?  Minule  Státní rozpočet  Státní dluh  Dnes  Absolutní a komparativní výhoda  Protekcionizmus."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní obchod a obchodní politika

2 O čem to bude?  Minule  Státní rozpočet  Státní dluh  Dnes  Absolutní a komparativní výhoda  Protekcionizmus 2

3 Míra otevřenosti ekonomiky  Míra otevřenosti ekonomiky  Míra otevřenosti ekonomiky ČR = 70 %  Míra otevřenosti ekonomiky USA = 11 % 3

4 Absolutní a komparativní výhoda  Absolutní výhoda země A spočívá v absolutně nižších nákladech na oba statky ve srovnání se zemí B (3x nižších u potravin a 2x nižších u oděvů).  Komparativní výhoda určitého odvětví v jedné zemi oproti jiné zemi spočívá v relativně nižších nákladech daného odvětví, tj. nižších ve srovnání s poměrem domácích a zahraničních nákladů na jiný výrobek. (Země A má komparativní výhodu při výrobě potravin a země B při výrobě oděvů.) 4

5 Bariéry realizace komparativních výhod  Protekcionizmus  Omezená odvětvová mobilita pracovních sil a kapitálu  Dopravní, pojišťovací aj. náklady  Deformace cen (např. při exportních subvencích)  Výkyvy měnových kurzů 5

6 Protekcionizmus  Protekcionizmus v mezinárodním obchodě je ochranářská hospodářská politika vlády ve prospěch domácích výrobců. 6

7 Nástroje protekcionizmu  Cla - specifická daní, která zvyšuje cenu dovážených statků  Kvóty na množství dováženého zboží  Exportní subvence vlády (přímé nebo nepřímé v podobě úvěrů aj.)  Technické, hygienické, ekologické aj. normy a administrativní postupy při celním odbavování apod. 7

8 Cíle protekcionizmu  Neekonomické cíle (vojenskopolitické zájmy, udržení národní tradice výroby aj.)  Obava z příliš úzké specializace daného národního hospodářství a možná zranitelnost při výkyvech zahraniční poptávky  Podpora domácí výroby s cílem udržení pracovních míst a vysoké zaměstnanosti  Maximalizace spotřeby zlepšením tzv. směnných relací (terms of trade, T/T), tj. poměru indexu cen exportu a indexu cen importu 8

9 Účinek protekcionizmu 1/2  Křivka D představuje tržní poptávku po daném statku, křivka S D jeho tržní nabídku domácími výrobci. S w je nabídková křivka zahraničních výrobců (neomezená možnost uspokojit rostoucí poptávku).  Tržní rovnováha E 1 je charakterizována cenou daného statku na světovém trhu p w a rovnovážným množstvím q 1, z něhož část 0q o uspokojí domácí výrobci, část q o q 1 zahraniční výrobci. 9

10 Účinek protekcionizmu 2/2  Po zavedení cla ve výši z vzroste cena na úroveň p w +z, křivka S W se posunuje do pozice S W s čarou a vzniká nová tržní rovnováha E 2. Domácí výroba vzroste o rozsah q o q 3, zahraniční podíl na trhu poklesne o q 2 q 1.  Tzv. prohibitivní clo by bylo clo na úrovni domácí rovnovážné ceny p D a znemožňovalo by jakýkoliv dovoz.  Stejný účinek jako clo by přineslo zavedení např. dovozní kvóty ve výši q 3 q 2. 10

11 Účinek protekcionizmu 11

12 Neúčinnost protekcionizmu  Protekcionizmus vede k vyšším nákladům domácích výrobců ve srovnání se zahraniční konkurencí a k vyšší než světové ceně.  Vyšší zaměstnanosti a produkce je dosaženo jen krátkodobě a na úkor zahraničních ekonomik. (To povede k mezinárodnímu tlaku na zrušení protekcionistických opatření nebo k odvetným opatřením obchodních partnerů.) 12

13 Mezinárodní koordinace ekonomických intervencí (ekonomická integrace)  Volná koordinace (G 8, OECD, WTO)  Pásmo (zóna) volného obchodu (ESVO - EFTA, CEFTA, NAFTA)  Celní unie (Česko-Slovenská CU).  Společný trh (volný pohyb zboží, ale i kapitálu a práce)  Hospodářská unie (koordinace HP)  Měnová unie (Evropská měnová unie) 13

14 Podmínky členství v měnové unii (Maastricht a Amsterdam – 1992, 1997)  Míra inflace maximálně o 1,5 % nad průměrem tří zemí s nejnižší inflací  Deficit veřejných rozpočtů maximálně do 3 % v poměru k HDP  Veřejný dluh maximálně do 60 % v poměru k HDP  Dlouhodobé úrokové sazby maximálně 2 % nad průměrem tří zemí s nejnižšími sazbami  Oscilace měnového kurzu 2,25 % v obou směrech 14

15 Shrnutí 1/3  Podle teorie absolutních výhod bude země vyvážet to zboží, u kterého má absolutně nejmenší náklady.  Podle teorie kooperativních výhod bude země vyvážet to zboží, u kterého má relativně nejnižší náklady, neboli to zboží, u kterého je produktivnější.  Pokud chce země vyrobit při daných zdrojích více určitého statku, musí se vzdát výroby jiného statku. Vzdání se jiného výrobku lze označit jako náklad obětovaných příležitostí.  V případě možnosti mezinárodního obchodu se bude mezinárodní směnný poměr pohybovat někde v rozmezích národních směnných poměrů – neboli těch, za které se obchodovalo v uzavřených ekonomikách. 15

16 Shrnutí 2/3  Hranice výrobních možností udává kombinace dvou statků, které může země při daných zdrojích a dané technologii maximálně vyrobit  Pokud stát nezasahuje žádným způsobem do mezinárodního obchodu, mluvíme o volném obchodě, pokud zasahuje mluvíme o protekcionizmu.  Protekcionizmus, neboli ochranářská opatření, může nabývat podoby např. cel, dovozních kvót, dobrovolných vývozních restrikcí, exportních subvencí, veterinárních, hygienických, technických norem.  Clo lze chápat jako určitou daň uvalenou na dovážené zboží.  Dovozní kvóta udává maximální množství určitého zboží, které lze dovést. 16

17 Shrnutí 3/3  Někteří výrobci mohou sami omezit svůj vývoz do určité země – zpravidla pod tlakem dovážející země.  Vláda může pomoci svým výrobcům vyvézt jejich zboží např. exportní subvencí, úvěrováním nebo pojištěním.  Vlády omezující mezinárodní obchod např. z důvodu ochrany: ochrany domácích výrobců, zajištění zaměstnanosti, ochrany „nedospělého odvětví“, ochrany národních zájmů apod.  Svobodný mezinárodní obchod má pozitivní dopady na zúčastněné země.  Existují tendence omezovat překážky mezinárodnímu obchodu. Tyto snahy lze pozorovat např. u Světové obchodní organizace. 17


Stáhnout ppt "Mezinárodní obchod a obchodní politika. O čem to bude?  Minule  Státní rozpočet  Státní dluh  Dnes  Absolutní a komparativní výhoda  Protekcionizmus."

Podobné prezentace


Reklamy Google