Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Zásahy státu do cen Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Zásahy státu do cen Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Zásahy státu do cen Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Cenový strop (maximální cena)  Prodávající nesmí požadovat cenu vyšší, než je státem stanovený cenový strop. jízdné (Kč) 0 množství (os./km) D D S S E 12 16 20 rovnovážné jízdné cenový strop (maximální jízdné) Q1 Q2 nedostatek Cenový strop na trhu autobusové dopravy – Rovnovážná cena je 16 Kč. Cenový strop 12 Kč vyvolává na trhu nedostatek v rozsahu Q 2 -Q 1. Prodávané a kupované množství Q 1 není efektivní, protože jeho mezní užitek (20 Kč) je vyšší než jeho mezní náklady (12Kč) Cenový strop vyvolává neefektivnost. Při množství Q 1 je mezní užitek vyšší než mezní náklady. Aby lidé dostali nedostatkové zboží, jsou ochotni nést nepeněžní náklady. Ztráta času obětovaná na získání nedostatkového zboží (služby), je nepeněžním nákladem kupujícího.

3 Spotřební daň  Je vybírána z naturální jednotky zboží, např. z litru benzínu nebo krabičky cigaret atd.  Břemeno spotřební daně dopadá jak na spotřebitele, tak i na výrobce. P (Kč/krab.) 0 Q(mil/krab.) D D S´ 650 700 S S´ S 35 37 40 5 Původně byl trh cigaret v rovnováze při množství 700 mil. krabiček a ceně 37 Kč za krabičku. Po uvalení spotřební daně 5 Kč se křivka nabídky posune nahoru o 5 Kč a nová rovnováha na trhu se ustálí při množství 650 mil. krabiček a ceně 40 Kč za krabičku. Výrobce z těchto 40 Kč odvede státu 5 Kč, takže mu zbude 35 Kč.

4 Subvence k ceně  Subvence – státní zásah do cenového systému. Stát doplácí výrobcům k ceně určitou částku - subvenci. Jedná se o zápornou spotřební daň.  Stát vyplácí subvenci jen výrobcům, ve skutečnosti subvencuje jak výrobce, tak i spotřebitele (umožňuje spotřebitelům kupovat za nižší ceny).  Výrobci subvencovaných statků tvoří mnohem méně početnou skupinu než jejich spotřebitelé. Proto jsou výrobci, kteří mají ze subvencí prospěch.  Z obrázku na další straně je vidět, že produkované množství není optimálním množstvím, protože mezní náklady na jeho výrobu jsou vyšší než mezní užitek z jeho spotřeby.  Zemědělci dokáží na vlády vyvíjet silný tlak a subvencování si vynutit, zatímco daňoví poplatníci se nedokáží účinně bránit.  Někteří ekonomové odůvodňují zemědělské subvence tím, že zemědělská výroba má dlouhý produkční cyklus a nemůže se přizpůsobovat změnám v poptávce tak pružně jako průmysl a služby.  Zahraniční obchodní partneři se často brání dovozům subvencovaných výrobků a nezřídka přijímají odvetná opatření – buď uvalují na subvencované zahraniční zboží cla, nebo začnou rovněž subvencovat.

5 Subvence k ceně P (Kč/l) 0 Q(mil. l) Subvence 1,50 Kč k litru mléka posunula funkci nabídky dolů o 1,50 Kč. Tržní rovnováha se změnila z původního bodu A v bod E´, kde spotřebitelé nakupují 2 200 litrů mléka za cenu 5 Kč/l. Producenti mléka však dostávají cenu 6,50 Kč/l (včetně subvence) 2000 2200 D D S S´ S E E´ A 5 6 6,50 1,50 Kč

6 Shrnutí  Cenový strop vyvolává neefektivnost. Ta spočívá v tom, že poskytované množství statku je menší než optimální: mezní užitek je vyšší než mezní náklady.  Cenové stropy vyvolávají na trhu nerovnováhu – nedostatek. Mnoho lidí je ochotno nést nepeněžní náklady: aby nedostatkové zboží dostali, stojí dlouhé hodiny ve frontách, nebo ztrácejí čas hledáním zboží na vzdálených trzích.  Břemeno spotřební daně dopadá jak na spotřebitele, tak i na výrobce.  Subvencováním cen chce stát pomoci některým výrobcům. Ačkoli stát vyplácí subvenci jen výrobcům, subvencuje jak výrobce, tak i spotřebitele. Prospěch ze subvencí však mají ti, kdo tvoří malou skupinu. Obvykle jsou to výrobci.  Subvencování ceny vyvolává neefektivnost – vede k produkci nadoptimálního množství.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Zásahy státu do cen Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google