Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady teorie všeobecné rovnováhy Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady teorie všeobecné rovnováhy Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma cvičení."— Transkript prezentace:

1 Příklady teorie všeobecné rovnováhy Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma cvičení

2 Model 2*2*2*2 Výrobce 1 Výrobce 2 Spotřebitel 1Spotřebitel 2 Q1Q1 Q1Q1 Q2Q2 Q2Q2 Q´ 1 Q´ 2

3 Základní předpoklady všeobecné ekonomické rovnováhy 1.Mezní výstup MQ´ všech firem je stejný. 2.Mezní míra transformace produktu MRTP je u všech firem stejná. 3.Mezní míra technické substituce MRTS všech výstupů je stejná. 4.Mezní užitek ze spotřeby každého statku MU v případě každého spotřebitele je stejný. 5.Mezní míra substituce ve spotřebě MRSC všech spotřebitelů je stejná. 6.Mezní míra substituce každého ze spotřebitelů MRSC se rovná mezní míře transformace produktu každé z firem MRTP.

4 Prostor pro průběh indiferentních křivek dokonalý substitut dokonalý komplement Q´ 1 Q´ 2 Q´ 2 = U/Q´ 1 Q´ 2 = U- Q´ 1 U = Q´ 1. Q´ 2 U = Q´ 1 + Q´ 2

5 Smluvní křivka V bodě dotyku izokvant jsou mezní míry technické substituce MRTS pro první i druhý statek shodné. Graficky to lze vyjádřit tak, že v bodě dotyku má tečna k izokvantě prvního statku i k izokvantě druhého statku stejný sklon (směrnici).

6 Odvození hranice produkčních možností PPF ze smluvní křivky CC ve výrobě

7 Mezní míra transformace produktu Poměr, o kolik zvětšujeme produkci jednoho statku, a o kolik snižujeme produkci druhého statku, je mezní míra transformace produktu MRTP, Platí, že v čitateli je změnu statku, jehož množství zvětšujeme, a ve jmenovateli změnu statku, jehož množství snižujeme: MRTP =  Q´ 2 /  Q´ 1,  Q´ 2 … změna statku, jehož množství zvyšujeme,  Q´ 1 … změna statku, jehož množství snižujeme.

8 Mezní míra transformace produktu Producent bude vnímat jako indiferentní, každou kombinaci produkovaných statků, pokud se mezní míra transformace produktu bude rovnat cenovému poměru daných statků. MRTP =  Q´ 2 /  Q´ 1 = P Q´1 /P Q ´ 2 Je-li MRTP odlišná od cenového poměru, vyplatí se producentovi zvyšovat produkci nějakého statku a snižovat produkci jiného statku.

9 Mezní míra transformace Pokud má být alokace (umístnění) zdrojů v případě 2 firem, 2 výstupů paretovsky efektivní, musí být mezní míra transformace výstupu u obou firem stejná. MRTP 1 = MRTP 2 MRTP 1 … mezní míra transformace u statků produkovaných 1. firmou MRTS 2 … mezní míra transformace u statků produkovaných 2. firmou

10 Optimum v případě dvě firmy, dva výstupy MRTP 1 = MRTP 2 Obecně vyjádřeno, má-li daný systém (společnost) produkovat maximální množství všech statků, musí být jejich mezní míry transformace produktu shodné. MRTP 1 = MRTP 2 hranice produkčních možností

11 Komplexní grafické vyjádření všeobecné rovnováhy Komplexní grafické vyjádření všeobecné rovnováhy – panel A a B Model 2x2x2x2 4 firmy 3 firmy

12 Komplexní grafické vyjádření všeobecné rovnováhy Komplexní grafické vyjádření všeobecné rovnováhy – panel C Model 2x2x2x2

13 Příklad 1 Model 2x2x2x2 P Q´1 =400 Kč P Q´2 = ?

14 Příklad 1 Model 2x2x2x2 Q´ 2 /Q´ 1 = P Q´1 /P Q´2 MRTP=MRCS= Q´ 2 /Q´ 1 = P Q´1 /P Q´2 P Q´1 =400 Kč P Q´2 = ¾. 400 = 300 Kč Q´ 2 /Q´ 1 =4/3=400/P Q´2

15 Příklad 2 Model 2x2x2x2 Mezní míra substituce MRSC všech spotřebitelů je 4/1. Mezní míra transformace produktu MRTP všech výrobců je 1/4. Znázorněte graficky co se bude dít z hlediska rovnováhy firmy a rovnováhy odvětví (zvlášť pro statek ´Q´ 1 a statek ´Q´ 2) MRSC = Δ Q´ 2 /Δ Q´ 1 = 4/1 MRTP = Δ Q´ 2 / Δ Q´ 1 = 1/4 = P Q´1 /P Q´2 MRSC ≠ MRTP nenastává výrobně tržní rovnováha. Jelikož MRSC > MRTP vzniká, jak je zřejmé z obrázku, v odvětví Q´ 1 na trhu nedostatek, v odvětví Q´ 2 přebytek. V odvětví Q´ 1 je nedostatek na trhu, neboť cena je zde nízká, v odvětví Q´ 2 je přebytek na trhu, neboť cena je zde vysoká. Výrobci budou vyrábět více statku Q´ 1 a méně Q´ 2 Poměr cen P Q´1 /P Q´2 poroste.

16 Příklad 2 Model 2x2x2x2 V odvětví Q´ 1 vzniká nedostatek na trhu statků, v odvětví Q´ 2 přebytek. Q´ 1 1 MRTP Q´ 1 Q´ 2 Q´ 1 0 Q´ 2 1 Q´ 2 0 MRSC PPF

17 Příklad 2 Model 2x2x2x2 Protože rovněž spotřebitelé zvyšují spotřebu statku Q´ 1 a snižují spotřebu statku Q´ 2, mění se jejich mezní míry substituce MRSC. Dodatečná jednotka statku Q´ 1 bude spotřebitelům přinášet menší užitek. Další jednotka statku Q´ 2, které se spotřebitelé vzdávají, jim bude přinášet vyšší užitek. Graficky dochází k posunu smluvní křivky CC z polohy CC 1 do polohy CC 0, a tečna s, vyjadřující mezní míru substituce MRSC, se posouvá z polohy s 1 do polohy s 0. V rovnovážné situaci (body E 0 a B) je mezní míra substituce MRSC rovna mezní míře transformace produktu MRTP, což je graficky vyjádřeno tím, že tečna s 0 (vyjadřující MRSC) má stejný sklon jako tečna t 0 (vyjadřující MRTP).

18 Příklad 2 Model 2x2x2x2 Cena statku Q´ 1, kterou stanovili producenti, je pro spotřebitele nízká, cena statku Q´ 2 je vysoká. Spotřebitelé by za ceny výrobců kupovali 1. statek a nekupovali 2. statek. Na trhu 1. statku by vznikl nedostatek, 2. statku přebytek. Výrobci by zjistili, že mohou zvyšovat cenu 1. statku, a že musí snižovat cenu 2. statku. Změnil by se tedy cenový poměr mezi 1. a 2. statkem. Výrobci vyrábějící 1. statek by dosahovali kladného ekonomického zisku, výrobci vyrábějící 2. statek by se dostali do ekonomické ztráty. Do odvětví, ve kterém se vyrábí 1. statek, by začali vstupovat další výrobci, a z odvětví, ve kterém se vyrábí 2. statek, by začali výrobci vystupovat. Zvýšení výroby 1. statku a snížení výroby 2. statku povede k tomu, že se začnou měnit mezní míry transformace produktu u obou statků. Výše uvedené změny MRSC, cenových poměrů, a MRTP mezi 1. a 2. statkem by pokračovaly tak dlouho, dokud by nenastala rovnost MRSC = MRTP. Obě mezní míry budou rovny cenovému poměru obou statků. Jen v takovém případě nevzniká nerovnováha.

19 Příklad 2 Model 2x2x2x2 Stav v odvětví Q´ 1 a Q´ 2 před změnou cen a následná změna cen Před zdražením firmy vytvářely jak v odvětví statku Q´ 1, tak v odvětví statku Q´ 2, nulový ekonomický zisk na jednotku (EP/Q´ 1 = EP/Q´ 2 = 0).

20 Příklad 2 Model 2x2x2x2 Příchod firem do odvětví a odchod firem z odvětví

21 Příklad 3 Na indiferentní křivce - MRSC…mezní míra substituce ve spotřebě MRSC = Δ Q´1/Δ Q´2 = 4/1 = P Q´2 /P Q´1 P Q´1 = 20 P Q´2 = ? P Q´2 = P Q´1. MRSC = 20.4=80 Pohyb na PPF - MRTP…mezní míra transformace produktu MRTP = Δ Q´1/Δ Q´2 = 3/2 = P Q´2 /P Q´1 P Q´1 = 50 P Q´2 = ? P Q´2 = P Q´1. MRSC = 50.3/2=75 Pohyb na UPF - MRTS…mezní míra technické substituce MRTS = Δ Q´1/Δ Q´2 = 5/4 = P Q´2 /P Q´1 P Q´1 = 100 P Q´2 = ? P Q´2 = P Q´1. MRSC = 100.5/4=125

22 Hranice produkčních možností u komplementů a substitutů

23 Q´ 2 Q´ 1 Q´ 2 max

24 Efektivnost ve směně Diagram zobrazuje všechny kombinace užitků dvou spotřebitelů.

25 Hranice užitkových možností (křivka dosažitelného užitku, UPF) Křivka zobrazuje maximální hodnoty užitku 1. a 2. spotřebitele. Křivka zobrazuje maximální hodnoty užitku 1. a 2. spotřebitele.

26 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Příklady teorie všeobecné rovnováhy Mikroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, 2010 Téma cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google