Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání."— Transkript prezentace:

1 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání Evropský soutěžní den BRNO 2009 14. května 2009

2 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE ICC - International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) je jedinou celosvětovou obchodní organizací, která reprezentuje podniky všech koutů světa ICC propaguje a podporuje otevřený systém mezinárodního obchodu, investic a tržní ekonomiky již od svého založení na začátku 20. století ICC: –vytváří pravidla pro mezinárodní obchod –zabývá se tématy, mezi která patří boj proti korupci, arbitráž, bankovní technika a praxe, společenská odpovědnost firem, obchodní právo a praxe, cla a regulace obchodu, hospodářská soutěž, e-business, IT a telekomunikace, hospodářská politika, životní prostředí a energetika, finanční služby a pojištění, duševní vlastnictví, marketing a reklama, daně, obchodní a investiční politika, doprava a logistika –prostřednictvím mezinárodního rozhodčího soudu provádí mezinárodní arbitráž –vydává publikace a pořádá semináře O ICC 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 2

3 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Z latiny (protectio = ochrana) Vznik: z merkantilismu (16. – 18. stol.) –teorie považující kladnou obchodní bilanci za příznivou a zápornou za nepříznivou hospodářská politika, která se zaměřuje především na ochranu a podporu vlastní národní ekonomiky, a to zvláště na rozvoj průmyslové a zemědělské výroby. Teorie protekcionismu 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 3

4 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE protekcionismus = usměrňování exportu a importu nástroje omezování importu: –dovozní cla, –kvóty, –netarifní opatření - zpravidla technické překážky, které podmiňují uskutečnění směny splněním určitých podmínek vztahujících se k výrobku, popřípadě i k výrobci. nástroje podpory exportu: –vývozní subvence, –státní úvěry a záruky Nástroje protekcionismu 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 4

5 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE neekonomické argumenty –podle nich je vhodné obětovat hospodářský blahobyt podpoře společenských cílů (svoboda, národní bezpečnost, národní tradice) argumenty, které se neopírají o rozumnou ekonomickou argumentaci: –merkantilismus –omezení pro určité zájmové skupiny –konkurence levné zahraniční práce - popírá teorii komparativních výhod –odvetná cla –ulehčení od dovozů Důvody protekcionismu 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 5

6 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE oprávněné argumenty v dynamických podmínkách: –cla mohou posunout směnné relace (poměr vývozních cen k dovozním) ve prospěch určité země - optimální clo (funguje pouze v případě velké země) –clo může ochránit "nezletilé odvětví" s růstovým potenciálem před konkurencí –clo může pomoci snižovat nezaměstnanost - ochrana před dovozem je ovšem neefektivním prostředkem k vytváření pracovních míst Důvody protekcionismu 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 6

7 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE –Ačkoliv je udržována vyšší zaměstnanost a produkce v dané zemi, je tomu dosahováno na úkor zahraničních ekonomik. –Z hlediska celosvětového produktu omezuje prosazování mechanismu komparativní výhody a tudíž i maximalizaci celosvětového produktu. –Po určité době nastane tlak a dojde k poklesu exportu a tím i k poklesu zaměstnanosti. Dlouhodobý účinek na zaměstnanost tak může být zcela opačný. Protekcionismus znemožňuje volný obchod a zvýhodňuje jen některé země. Důsledky protekcionismu 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 7

8 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Výsledkem protekcionismu je pokles hospodářského růstu a nárůst nezaměstnanosti 30. léta 20. století: –Smoot-Hawley Tariff Act podepsán prez. Hooverem – petice 1028 ekonomů proti němu –Vlna ochranářských opatření 1. summit G20 - 15. 11. 2008 –Rétorická cvičení, protekcionistická opatření 2. summit G20 – 2. 4. 2009 –Celosvětová petice proti protekcionismuCelosvětová petice proti protekcionismu Hrozba protekcionismu 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 8

9 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE pochvala EK (dobré načasování a zaměření na sektory, na které nejvíce dolehne zpomalení hospodářského růstu) náklady 74 mld (1,95 % HDP) stimul 180 mld (4,7 % HDP) Obsah: Podpora podnikání a soukromých investic Podpora zaměstnanosti a dopravní obslužnosti Podpora restrukturalizace a insolvenčních procesů Podpora vědy, výzkumu a inovací Podpora ekologických a infrastrukturních výdajů Podpora školství a vzdělávání Český protikrizový balíček 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 9 ?

10 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Snižování úrokových sazeb, monetární expanze Zřízení ekonomických rad a monitorovacích výborů Protikrizové balíčky ve světě 14.5.2009 Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání 10 PříjmyVýdaje Snížení daníSanace bank, garance bankovních vkladů Snížení sociálního a zdravotního pojištění Strukturální reformy, investice do infrastruktury Zrychlení odpisůOpatření na podporu podnikání a zvýšení přístupu ke kapitálu, podpora exportu Zjednodušování administrativy Opatření v sociální oblasti a na pracovním trhu Podpora inovací, technologií, VaV +

11 www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Děkuji za pozornost. Vladimír ŠIŠKA icc@icc-cr.cz


Stáhnout ppt "Www.icc-cr.cz Czech Republic International Chamber of Commerce M EZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA V Č ESKÉ REPUBLICE Protekcionismus jako hrozba svobodného podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google