Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravenost České republiky na zavádění opatření strategie Evropa 2020 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu © 2010 Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravenost České republiky na zavádění opatření strategie Evropa 2020 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu © 2010 Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1

2 Připravenost České republiky na zavádění opatření strategie Evropa 2020 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Strategie EVROPA 2020  je těsněji integrována do systému koordinace hospodářských politik  je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti cestou koordinované strukturálně reformní agendy  pro ČR představuje příležitost k ovlivnění budoucí politiky EU

4  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Cíle Strategie  Cíle Strategie musí jít stejnou cestou jako národní reformy ČR  Plnění cílů je možné jen opětovným nastartováním ekonomického růstu  Nástroje evropských institucí vymáhat na členských státech plnění jejich závazků nejsou dostatečně silné

5  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Hlavní výzvy ČR  Zvyšování konkurenceschopnosti  Provedení střednědobé fiskální konsolidace  Zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí  Snížení nepružností na trhu práce

6  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Strategie Evropa 2020  Prohloubení vnitřního trhu (Montiho zpráva)  Zlepšení podnikatelského prostředí  Podpora V&V a inovací  Efektivní energetická politika Priority Ministerstva průmyslu a obchodu pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR:

7  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Vnitřní trh a ČR  Přeshraniční poskytování služeb Možnost poskytovat služby pouze na základě oprávnění vydaného orgánem svého domovského státu.  Zřízení Jednotných kontaktních míst (JKM) JKM informují ohledně podmínek poskytování služeb v jednotlivých členských státech.  Administrativní zjednodušení Např. vzájemné uznávání profesních osvědčení, uznávání profesních pojištění uzavřených v jiných členských státech.  Procedura tichého souhlasu Zavedena do některých povolovacích režimů. Žadateli vzniká oprávnění k poskytování služby ze zákona, pokud správní orgán nevydá oprávnění ve lhůtě k tomu určené. Řádná implementace směrnice o službách Přínosy pro ČR:

8  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Vnitřní trh a ČR Další plánované kroky (v souladu s návrhy uvedenými v Montiho balíčku): Pokračování liberalizace vnitřního trhu Odstranění legislativních překážek spojených s přeshraničními nákupy a transakcemi Implementace opatření obsažených v Evropském aktu pro malé podniky Zlepšení fungování trhu se službami

9  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Podnikatelské prostředí v ČR Plán na snižování administrativní zátěže průběžně plněn (k 31.12.2009 byla zátěž snížena o cca 13 %) Díky letos přijatému Zákonu, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů klesne zátěž celkově o 20,05 %, což představuje sumu přes 1,3 mld. Kč ročně

10  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Podnikatelské prostředí v ČR Dále pokračovat ve snižování administrativní zátěže s cílem snížení zátěže o 25 % do roku 2012 Každý rok bychom chtěli zrušit 30 regulací, což jsou např. vyhlášky, podvyhlášky, nařízení vlády Další plánované kroky ke zlepšení podnikatelského prostředí:

11  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Efektivní podpora výzkumu, vývoje a inovací v ČR Investice do výzkumu a vývoje dosáhly v ČR v r. 2008 výše 1,46 % HDP (podíl veřejných výdajů 0,62 %, soukromé investice 0,77 %) Byl novelizován zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu, vývoje a inovací Byla přijata Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na období 2009 - 2015

12  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Efektivní podpora výzkumu, vývoje a inovací v ČR  Zvýšení investic na vědu, výzkum a inovace na úroveň 2,7 % HDP a jejich efektivní vynakládání  Podpora užších vazeb výzkumných institucí a škol s podnikatelským sektorem  Komercionalizace výsledků výzkumu  Podpora technického vzdělávání Plánované kroky k podpoře vědy, výzkumu a inovací:

13  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Energetická politika ČR Probíhá příprava nové Státní energetické koncepce, která bude reflektovat aktuální evropskou i národní situaci Posilování národní energetické bezpečnosti Posilování energetické infrastruktury a rozvoj inteligentních sítí Zavádění nových technologií do výroby za účelem snížení spotřeby energií

14  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Single Market Act – soubor priorit v oblasti vnitřního trhu Inovační Unie – strategie EU v oblasti vědy, výzkumu a inovací Průmyslová politika v éře globalizace – strategie EU v oblasti průmyslové politiky Očekávané události Říjen:

15  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Připravenost České republiky na zavádění opatření strategie Evropa 2020 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu © 2010 Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google