Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fiskální politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fiskální politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Fiskální politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Fiskální (rozpočtová) politika Hlavní nástroj hospodářské politiky státu Hlavní nástroj hospodářské politiky státu Sleduje tyto cíle : Sleduje tyto cíle : odčerpání relativně přebytečného kapitálu formou daní a vytvářením dodatečné poptávky prostřednictvím výdajů SR, směřuje k anticyklickému ovlivňování vývoje ekonomiky, řeší problémy rozvoje oblastí, zmírňuje sociální rozdíly odčerpání relativně přebytečného kapitálu formou daní a vytvářením dodatečné poptávky prostřednictvím výdajů SR, směřuje k anticyklickému ovlivňování vývoje ekonomiky, řeší problémy rozvoje oblastí, zmírňuje sociální rozdíly k bezprostředním cílům patří dostatečná zaměstnanost, cenová stabilita k bezprostředním cílům patří dostatečná zaměstnanost, cenová stabilita Multiplikátor státních výdajů - o kolik se zvýší produkt, jestliže se státní nákupy zvýší o 1 peněžní jednotku Multiplikátor státních výdajů - o kolik se zvýší produkt, jestliže se státní nákupy zvýší o 1 peněžní jednotku Daňový multiplikátor - o kolik se zvýší produkt při snížení daní o 1 peněžní jednotku Daňový multiplikátor - o kolik se zvýší produkt při snížení daní o 1 peněžní jednotku

3 Fiskální (rozpočtová) politika Příjmy SR plní funkci: Příjmy SR plní funkci: alokační (akumulační) – centralizace finančních zdrojů od firem i domácností do rukou státu, získané prostředky na obranu atd. alokační (akumulační) – centralizace finančních zdrojů od firem i domácností do rukou státu, získané prostředky na obranu atd. redistribuční (regulační) – regulace disponibilních důchodů firem a domácností redistribuční (regulační) – regulace disponibilních důchodů firem a domácností stabilizační – ovlivňuje se zájem podniku na využívání výrobních faktorů, usměrňuje makroekonomický vývoj stabilizační – ovlivňuje se zájem podniku na využívání výrobních faktorů, usměrňuje makroekonomický vývoj Výdaje SR představují poptávku státu po investičních statcích i spotřebních předmětech, důležitý nástroj při ovlivňování poptávky, míry růstu, výrobní struktury Výdaje SR představují poptávku státu po investičních statcích i spotřebních předmětech, důležitý nástroj při ovlivňování poptávky, míry růstu, výrobní struktury Ovlivňují poptávku prostřednictvím: Ovlivňují poptávku prostřednictvím: přímých investic, přímé nákupy zboží, vyplácení mezd státním zaměstnancům, transferové výdaje přímých investic, přímé nákupy zboží, vyplácení mezd státním zaměstnancům, transferové výdaje

4 Nástroje fiskální politiky: 1. vestavěné (automatické) stabilizátory 1. vestavěné (automatické) stabilizátory po zavedení působí automaticky po zavedení působí automaticky progresivní daň z příjmu, výkup zemědělských přebytků, pojištění v nezaměstnanosti atd. progresivní daň z příjmu, výkup zemědělských přebytků, pojištění v nezaměstnanosti atd. v období růstu přibrzďují a v době recese podporují v období růstu přibrzďují a v době recese podporují 2. nástroje s volností rozhodování (záměrná opatření) 2. nástroje s volností rozhodování (záměrná opatření) jednorázové rozhodnutí státního orgánu jednorázové rozhodnutí státního orgánu změna daňových sazeb, změna struktury výdajů SR, změny výše jednotlivých položek rozpočtových výdajů změna daňových sazeb, změna struktury výdajů SR, změny výše jednotlivých položek rozpočtových výdajů

5 Deficit SR využívání vestavěných stabilizátorů→ cyklický deficit SR využívání vestavěných stabilizátorů→ cyklický deficit SR pro růst veřejného dluhu nebezpečný strukturální deficit (jako důsledek záměrných opatření) → inflace pro růst veřejného dluhu nebezpečný strukturální deficit (jako důsledek záměrných opatření) → inflace neexistuje přímý vztah mezi vznikem dluhu a úpadkem země neexistuje přímý vztah mezi vznikem dluhu a úpadkem země podle OECD došlo k narůstání úlohy státu v ekonomice (posledních 30 let) podle OECD došlo k narůstání úlohy státu v ekonomice (posledních 30 let)

6 Příčiny růstu daňového zatížení složená daňová kvóta = ukazatel celkového daňového zatížení složená daňová kvóta = ukazatel celkového daňového zatížení (celkové daňové příjmy + pojištění+ sociální)/HDP (celkové daňové příjmy + pojištění+ sociální)/HDP v ČR v roce 2004 37,6% v ČR v roce 2004 37,6%

7 Příjmy a výdaje nejrychleji rostou příjmy ze spotřebních daní, z DPH, z příspěvků na sociální pojištění nejrychleji rostou příjmy ze spotřebních daní, z DPH, z příspěvků na sociální pojištění výdaje na sociální a zdravotní pojištění roste se stárnutím populace) výdaje na sociální a zdravotní pojištění roste se stárnutím populace) dlouhodobě roste podíl daní na HDP dlouhodobě roste podíl daní na HDP A. Wagner (1835-1917) A. Wagner (1835-1917)

8 Příčiny růstu veřejných výdajů rozvoj společnosti spojen s růstem nákladů na zabezpečení veřejné zprávy, zákonné moci atd. rozvoj společnosti spojen s růstem nákladů na zabezpečení veřejné zprávy, zákonné moci atd. ekonomický rozvoj doprovázen s růstem průmyslových monopolů→ zvýšení regulace ekonomický rozvoj doprovázen s růstem průmyslových monopolů→ zvýšení regulace poptávka po sociálních a službách poskytované státem se s růstem důchodu zvyšuje více než proporcionálně poptávka po sociálních a službách poskytované státem se s růstem důchodu zvyšuje více než proporcionálně

9 Daně vliv na trh kapitálu a trh práce vliv na trh kapitálu a trh práce přesun daňového zatížení = s uvalením nové daně se mění cena zboží přesun daňového zatížení = s uvalením nové daně se mění cena zboží nízká úroveň vykazované složené daňové kvóty→rostoucí veřejný dluh nízká úroveň vykazované složené daňové kvóty→rostoucí veřejný dluh přesnější ukazatel = komplexní daňová kvóta = složená daňová kvóta + skutečný schodek veřejných financí v témž fiskálním roce přesnější ukazatel = komplexní daňová kvóta = složená daňová kvóta + skutečný schodek veřejných financí v témž fiskálním roce

10 Tendence ve vývoji daňového zatížení v ČR míra zdanění je závislá na koordinace a harmonizaci v rámci EU míra zdanění je závislá na koordinace a harmonizaci v rámci EU na daňovou politiku působí na daňovou politiku působí procesy sjednocení právních norem procesy sjednocení právních norem koordinace hospodářské a sociální politiky koordinace hospodářské a sociální politiky zpracování koncepce politiky průmyslové zemědělské zpracování koncepce politiky průmyslové zemědělské politiky podpory malých firem politiky podpory malých firem

11 Předpoklady snižování daňového zatížení racionalizace a úspory na straně celkových výdajů racionalizace a úspory na straně celkových výdajů snížení daňových úniků a daňových nedoplatků snížení daňových úniků a daňových nedoplatků uplatnění daňových výdajů uplatnění daňových výdajů přerozdělování značných prostředků z rozočtu EU ve prospěch ČR přerozdělování značných prostředků z rozočtu EU ve prospěch ČR růst veřejného dluhu růst veřejného dluhu příjmy z privatizace příjmy z privatizace

12 Záměry EU zužování skupiny zboží a služeb se sníženou sazbou DPH zužování skupiny zboží a služeb se sníženou sazbou DPH zvýšení spotřební daně z cigaret, uhlovodíkových paliv a maziv, zvýšení spotřební daně z cigaret, uhlovodíkových paliv a maziv, snížení nominální sazba daně z příjmu právnických osob snížení nominální sazba daně z příjmu právnických osob

13 Proces přerozdělování k přerozdělování skrytě dochází: k přerozdělování skrytě dochází: inflací inflací zhoršení kvality zhoršení kvality snížení bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku snížení bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku zanedbáváním obnovy i rozvoje infrastruktury zanedbáváním obnovy i rozvoje infrastruktury vyšší veřejné výdaje mohou být kryty: vyšší veřejné výdaje mohou být kryty: vyšší příjmy SR z daní vyšší příjmy SR z daní růstem veřejného dluhu růstem veřejného dluhu


Stáhnout ppt "Fiskální politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google