Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fiskální cyklus – dekompozice salda Lukáš Lang – oddělení Fiskálních predikcí a makroekonomického modelování, MF ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fiskální cyklus – dekompozice salda Lukáš Lang – oddělení Fiskálních predikcí a makroekonomického modelování, MF ČR."— Transkript prezentace:

1 Fiskální cyklus – dekompozice salda Lukáš Lang – oddělení Fiskálních predikcí a makroekonomického modelování, MF ČR

2 Obsah  Úvod: účel a definice  Metody: zpracování dat  Výsledky  Závěr

3 Definice  Cyklicky očištěné saldo je takové, které bylo očištěno od předpokládaných dopadů ekonomického cyklu.  Strukturální saldo je cyklicky očištěné, které bylo dále očištěno o jednorázové operace.

4 Účel očišťování  Odhadnout pozici veřejných financí vzhledem k ekonomickému cyklu  Provádět stabilizační fiskální politiku, vystříhat se procykličnosti  Odhadnout dopad jednorázových opatření, jejich zanedbáním získat dlouhodobý trend

5 Makroekonomická data  Nominální a reálný HDP  Potenciální HDP, odhad mezery výstupu

6 Fiskální data – položky rozpočtu citlivé na ekonomický cyklus  Příjmy: DPH Spotřební daně DPFO DPPO Pojistné na SP a ZP (v minulosti cla)  Výdaje: Dávky v nezaměstnanosti

7 Proces očišťování Metoda OECD:  Výpočet potenciálu HDP a mezery výstupu  Odhad elasticity cyklicky závislých položek rozpočtu vzhledem k mezeře výstupu

8 Výpočet potenciálního HDP a mezery výstupu Cobb-Douglasova produkční funkce Y = TFP * L α * K (1-α) TFP… celková produktivita výrobních faktorů L … práce K … kapitál α … podíl práce na hrubé přidané hodnotě

9 Cobb-Douglasova produkční funkce  Snadná interpretace  Použití dostupných dat  Poměrně stabilní výsledky  Alternativou je použití statistických metod: Hodrick-Prescottův filtr; Kalmanův filtr (v současnosti v EPC diskuse)

10 Mezera výstupu  Mezera výstupu určuje pozici ekonomiky v hospodářském cyklu  Vypočítá se jako rozdíl reálného a potenciálního HDP (relativní m.v. v procentech potenciálního HDP)

11 Odhad elasticity – 2 kroky 1. Odhad elasticity daňových výnosů vzhledem ke změnám makroekonomických základů daně (tax code) 1. Odhad elasticity daných základů daně vzhledem k mezeře výstupu  Celková elasticita

12 Mezera výstupu

13 Elasticita položek rozpočtu PoložkaElasticita výstupu DPH1 Spotřební daně1 DPPO1.4 DPFO1 (do 2007 1.2) Pojistné na SP a ZP0.8 Cla (v minulosti)1 Dávky v nezaměstnanosti-3.3

14 Cyklické očištění

15 Závěr - omezení Omezení metody OECD:  Nepřesnost odhadů mezery výstupu v reálném čase  Ignoruje fluktuace daňových elasticit Kompoziční efekty, dopad ekonomického cyklu Změny zákonů Alternativní základ daně

16 Alternativní metody Metodologie ECB:  Dekompozice jednotlivých daňových bází  Statistický přístup (HP filtrace) Další možnosti:  Kalmanův filtr – problém krátkosti časových řad, zejm. u nových členských států

17 Shrnutí  Cyklické očišťování je nástroj ekonomické analýzy, vhodný pro doporučení budoucí fiskální politiky  Využití v Paktu stability a růstu  Předmět dalšího vývoje

18 Fiskální cyklus?  Výsledky reálné ekonomiky mají dopad do fiskálních ukazatelů – zejm. vývoj daňových příjmů  Fiskální politika reaguje se zpožděním  Předpoklad metodologie OECD o konstantních elasticitách je pochybný  Vyčíslení dopadu legislativních změn

19 K zamyšlení – elasticita vzhledem k HDP


Stáhnout ppt "Fiskální cyklus – dekompozice salda Lukáš Lang – oddělení Fiskálních predikcí a makroekonomického modelování, MF ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google