Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnost Skupiny pro fiskální dopady stárnutí populace (AWG) Zbyněk Štork Smilovice 7. 12. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnost Skupiny pro fiskální dopady stárnutí populace (AWG) Zbyněk Štork Smilovice 7. 12. 2005."— Transkript prezentace:

1 Činnost Skupiny pro fiskální dopady stárnutí populace (AWG) Zbyněk Štork Smilovice 7. 12. 2005

2 Struktura prezentace  Činnost skupiny  Mandát skupiny  Náplň prací  Projekce  Některé výsledky

3 Činnost skupiny  Frekvence jednání zpravidla 1x měsíčně  Účast na jednání – 1–2 zástupci (spolupráce s IMF, OECD, ECB)  Náročnost jednání (studium materiálů, vyhledávání informací, formulace závěrů)  Participace na jednání (datové zdroje, zpracování projekcí, vypracování dalších pokladů)  ČR je aktivním členem

4 Mandát skupiny  Duben 2003 – pověření EPC od Ecofin Council => vytvoření Skupiny pro fiskální dopady stárnutí populace – AWG (Ageing Working Group)  Cíl: Připravit souhrnnou zprávu na jednání ECOFIN; termín: únor 2006  Náplň prací  Vytvoření metodologie pro dlouhodobé projekce  Vypracování dlouhodobých rozpočtových projekcí  Navržení tzv. „sustainability indicators“ – viz dále  Hodnocení fiskální udržitelnosti členských zemí – viz dále

5 Hodnocení fiskální udržitelnosti  Uvažují se implementované reformy a jejich náklady  Kvalitativní indikátory  Současná úroveň dluhu  Dopad strukturálních reforem  Spolehlivost projekcí  Současná daňová zátěž  Problém implicitních závazků

6 Kvantitativní indikátory  Testy citlivosti  Indikátory udržitelnosti (sustainability indicators)  S1 – zajišťuje dosažení 60% hranice dluhu v roce 2050  S2 – zajišťuje udržitelnost v nekonečném horizontu  RPB (Required Primary Balance)

7 Schéma projekcí Předpoklady Projekce Populace 2004-2050 EUROPOP2004 & AWG variantní scénáře Produktivita práce Metoda produkční funkce Pracovní síla Kohortní metoda Nezaměstnanost Konvergence k NAIRU (odhad ECFIN) Reálná úroková míra HDP Dávky v nezaměstnanosti Zdravotnictví Dlouhodobá péče Vzdělání Celkové výdaje spojené se stárnutím populace Důchody Národní modely

8 Předpoklady projekcí  Demografická projekce EUROPOP2004 (2004-2050); vytvořená Eurostatem v součinnosti s národními statistickými úřady  Makroekonomický scénář – AWG  produktivita práce  pracovní síla  nezaměstnanost  reálná úroková míra

9 Schéma projekcí Předpoklady Projekce Populace 2004-2050 EUROPOP2004 & AWG variantní scénáře Produktivita práce Metoda produkční funkce Pracovní síla Kohortní metoda Nezaměstnanost Konvergence k NAIRU (projekce ECFIN) Reálná úroková míra HDP Dávky v nezaměstnanosti Zdravotnictví Dlouhodobá péče Vzdělání Celkové výdaje spojené se stárnutím populace Důchody Národní modely

10 Dávky v nezaměstnanosti  Nejsou primárně spojeny se stárnutím populace, zařazeny s ohledem na zachování konzistence  Základní rovnice:

11 Zdravotní péče  Projektují se odděleně od výdajů na dlouhodobou péči  4 přístupy k projekci výdajů na zdravotní péči:  I. Věkově specifický přístup k výdajům Hypotézy: expansion of morbidity; dynamic equlibrium; compression of morbidity Scénáře: pure demographic scenario; constant healt scenario; imroved health scenario  II. Death related costs  III. Extrapolace výdajů z minulých trendů  IV. Změny jednotkových nákladů

12 Dlouhodobá péče Populace podle věku a pohlaví (demografická projekce) Míry závislosti podle věku a pohlaví (výchozí rok, projekce) „Nezávislá populace“ „Závislá populace“ Pravděpodobnost nároku na různé formy dlouhodobé péče Neformální péče Formální péče domácí Formální péče institucionální Průměrné veřejné výdaje za klienta ročně Průměrné veřejné výdaje za klienta ročně Výdaje na formální péči domácí Výdaje na institucionální péči Celkové veřejné výdaje na dlouhodobou péči Podíl osob pobírajících dávky spojené s invaliditou Inflace Výdaje na invalidní dávky

13 Vzdělání  Vychází se z metodologie Komise  Projektují se v členění podle ISCED (1–první stupeň, 2-druhý stupeň, 3-4-vyšší vzdělání, 5-6-terciální)  Vychází se z dekompozice výdajů na studenta:  Počty studentů  Personál vyučující a obslužný  Mzdy  Běžné a kapitálové výdaje  Počty studentů (enrolment rates)  Do 14 let: fixní podíl  Nad 14 let:

14 Důchody  Model zahrnuje všechna penzijní schémata – pokrývá v zásadě celou populaci (kromě ozbrojených složek)  Model rozlišuje mezi jednotlivými  druhy penzí (starobní, invalidní – plné, částečné, vdovské / vdovecké, sirotčí  pohlavími (kvůli rozdílům v příjmech, délce kariéry, příspěvkových dobách a úmrtnostech)  generacemi (kvůli rozdílům v úmrtnostech, mírách invalidity a důchodovém věku)  Model pracuje s počty důchodů ne důchodců  Hlavní bloky modelu:  Výpočet počtu důchodů  Výpočet nově přiznaného důchodu  Výpočet průměrného důchodu a výdajů na důchody

15 Důchody

16 Výdaje

17 Míra závislosti 65+/15-64

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Činnost Skupiny pro fiskální dopady stárnutí populace (AWG) Zbyněk Štork Smilovice 7. 12. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google