Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Output Gap Working Group (OGWG)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Output Gap Working Group (OGWG)"— Transkript prezentace:

1 Output Gap Working Group (OGWG)
Michal Andrle (MFČR)

2 Struktura prezentace Metody odhadu potenciálního produktu
Metody odhadu strukturálního salda Cíl prezentace: Představit základní logiku výpočtů co nejvíce uživatelsky přítulnou formou… i za cenu skrytí mnoha detailů

3

4 Hlavní témata OGWG Vytvoření nástrojů pro odhad potenciálního produktu a mezery produktu v členských zemích EU25 Tvorba metodologie pro měření cyklicky-očištěného salda (CAB)

5 Vztah OGWG k SGP Stále rostoucí význam CAB v SGP; CAB jako „proxy“ pro úroveň salda „over-the-cycle“ Použití CAB metodologie: Definice střednědobého cíle Měření „fiskálního úsilí“ Výpočet safety margins Odhad mezery produktu (gap) je vstupem pro výpočet CAB

6 Odhad potenciálního produktu (i)
Cílem je získat traktabilní metodu výpočtu OG, aplikovatelnou na všechny členské země (15+10) Omezení: Krátké a často nekvalitní časové řady – OGWG používá ROČNÍ FREKVENCI DAT Nespolehlivé informace o zásobě kapitálu Problematické informace o odpracovaných hodinách Technická omezení na straně některých členských států Cílem není vytvořit nejdokonalejší a nejsofistikovanější metodu pro odhad potenciálního produktu, cílem není ad-hoc research paper, ale funkční mechanismus

7 Odhad potenciálního produktu (ii)
Požadavky na metodu: Traktabilita pro všechny MS Malý sklon k prudkým revizím ex-post v důsledku nových pozorování Ekonomická interpretace Metody měření „potenciálního produktu“: Deterministické trendy (DT) Filtrace – Hodrick-Prescott (HP) filtr, Band-Pass Filtr,… SVAR Agregátní produkční funkce (APF) Strukturální unobserved component modely (SUC)

8 Odhad potenciálního produktu (iii)
Deterministický trend (DT) Snadná implementace Nulová ekonomická fundace, velmi restriktivní Citlivé na nová pozorování – změna trendu Chybou je aplikace lineárního trendu na nelogaritmovaná data Aplikace exponenciálního trendu

9 Odhad potenciálního produktu (iv)
Hodrick-Prescott filtr Snadná implementace (lineární soustava rovnic) Na konci a na začátku řady se dvoustranný symmetrický filtr mění na jednostranný, čímž vzniká nežádoucí výchylka v „nejdůležitějších“ obdobích (end-point bias) Absence ekonomické fundace Pro svou jednoduchost používán dříve Evropskou komisí, dnes je jako záložní a doplňková metoda

10 Odhad potenciálního produktu (v)
SVAR Má ekonomickou interpretaci a je flexibilní Nevyžaduje ad-hoc specifikaci vyhlazovacího parametru, atp. Náročné na kvalitu a délku časových řad Obtížné nalézt optimální spefikaci VAR modelu Unobserved Components Je obtížné nalézt optimální model k odhadu Dobrá ekonomická fundace, velmi flexibilní

11 Metoda produkční funkce použitá EK
Metoda je rozpracována pro In-sample Out-of-sample výpočty (EK dělá výhledy pro KOPR,finanční perspektivu,…) Prezentace metody je v základním nastavení, použitém EK při výpočtu potenciálního produktu pro účely finanční perspektivy …existuje mnoho prostoru pro úpravy Andrle,M.: Computation of the Potential Output for the Czech Republic using the Method of the European Commission: A Note, May 2005, MoF

12 Metoda produkční funkce (i)
Použita jednoduchá Cobb-Douglasova PF Do PF vstupuje „potenciální“ pracovní síla a skutečná výše kapitálu  nutno odhadnout NAIRU Odhad TFP je hp-filtered Sollow residual.

13 Metoda produkční funkce (ii)

14 Metoda produkční funkce (iii)
Jedno z nejslabších míst APF – odhad „NAIRU“ Použitý jednoduchý wage-bargain model se statickými inflačními očekáváními a základní Phillipsovou křivkou Velmi stylizované, velmi citlivé – citlivost zmírněna tím, že součástí odhadu NAIRU je odstranění náhodné složky (vyhlazení) Potenciální zaměstnanost je kombinací NAIRU a míry participace očištěné o náhodnou složku

15 Metoda produkční funkce (iv)
EK rozpracovala také způsob projekce Y* Použit jednoduchý modýlek Klíčové je zajistit projekci exogenních proměnných: Míra participace NAIRU Investment-output ratio TFP Potíž: EK má limitované možnosti  projekce exogenních proměnných je tak velmi mechanistická (viz Andrle, 05)

16 Metoda produkční funkce (v)
Listopad 2005 – začleněno použití odpracovaných hodin do produkční funkce (a tak změna vývoje TFP) – nové informace k dispozici… Nyní tedy potenciální produkt

17 Metoda produkční funkce (v)
Důležité pro ČR: Pracovat s pečlivě zpracovanými projekcemi populace a míry participace Podíl investic k HDP strmě roste, jeho projekce tak nemůže být trendová Velmi důležitý je předpoklad o vývoji TFP

18 Metoda produkční funkce (v)
Velmi důležitý je předpoklad o vývoji TFP V ČR stagnace a poté rychlý růst OGWG – na TFP proces ve většině zemí lze popsat jako ARIMA(0,1,0) Andrle (2005) – použit ARIMA(0,2,2) schopný lépe zachytit vývoj TFP (Arima(0,0,2) je dvojité Brownovo exponenciální vyrovnávání) Rozdíl v projekci TFP a počáteční hodnoty kapitálu byl hlavním důvodem v odchylce květnové projekce Y* EK a MoF pro Finanční perspektivu EK své výpočty upravila

19 Odhad CAB – strukturální saldo v EK
Existuje několik metod na odhad CAB Metoda ECB – (Bouthevillan et al. 2001) Metoda OECD – (van der Noord, 2000) Metoda NIER, Stockholm – (Braconier a Forsfalt, 2005) Ad-hoc regresní metody… Samotná idea CAB není jednoznačná, spolehlivé měření nemožné, uspokojivé měření obtížné… Evropská komise se rozhodla používat metodu OECD. Metoda OECD je úzce spojena s konceptem agregátní produkční funkce.

20 Odhad CAB (i) Metoda OECD je strukturální, jednoduchá a intuitivní
Vychází ze spojení produkt—daňová základna—daň (a analogicky pro cyklicky citlivé výdaje) Strukturální saldo je získáno jako takové saldo, jež nastane při nulové mezeře produktu Tato metoda nezohledňuje změny kompozice produktu (důvodem je, že je těžké definovat „normální složení produktu“)

21 Odhad CAB (ii) Odhad elasticit daňových příjmů a výdajů k HDP je pro NMS komplikován krátkými řadami Na základě odhadů, panelových odhadů… se výsledné elasticity pro nové členské země stanovily jako průměr podobných zemí EU EK používá elasticity odhadnuté metodou OECD, nicméně používá „linearizovanou“ verzi metody pro samotný výpočet CAB Semi-elasticita  je získána na základě dílčích elasticit s využitím historických průměrů kompozice daňových příjmů,…

22

23 Odhad CAB (iv)

24 Citlivost CAB – staré a nové elasticity

25 Odchylky MF a EK… a proč vůbec.
MF používá vlastní metodu odhadu potenciálního produktu založenou na metodě produkční funkce Postup je však odlišný Následující cvičení si žádá velmi OPATRNOU interpretaci. Porovnání odhadu mezery produktu metodou EK, HP filtrem a metodou MF Porovnání je použito pouze do roku 2005, ačkoliv metoda EK a MF jsou k dispozici do roku 2008. V těchto výpočtech dosud NENÍ použito odpracovaných hodin.

26 Mezera produktu

27 Cyklické složky VR

28 Strukturální saldo VR (CAB)

29 Odchylky

30 „JEMNÝ“ PŘÍSTUP EVROPSKÉ KOMISE…
KAPITÁL compute begk=1995 if country == 'cz' set k0 = 3*y else set k0 = 2*y end if set depr = 0.05 set(first=k0(begk:1)) k begk:1 endy:1 = (1-depr)*k{1}+iq print 2000:1 msend:1 iq k Výpočet NAIRU Pro výpočet nairu je stále použit konstantní odhad parametru klíčového pro odhad NAIRU! Za 1996:1—2003:1. POKUD se tento sample změní byť o jedno čtvrtletí, výpočty se relativně DRAMATICKY liší… Použita je hodnota 0,93 …. Data z nichž tyto informace byly získány se od námi používaných opět liší…

31


Stáhnout ppt "Output Gap Working Group (OGWG)"

Podobné prezentace


Reklamy Google