Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 DŮCHODOVÁ A CENOVÁ POLITIKA

3  Součástí makroekonomické politiky je důchodová politika, přesněji označovaná jako mzdová a cenová politika.  Jestliže hrozí, že se inflace dostane mimo kontrolu, hledají vlády cestu, jak stabilizovat ceny.

4  Tento typ politiky nabývá různých forem, od dobrovolných mzdových a cenových směrnic až po přímou právní regulaci mezd, platů a cen.  Důchodová politika tedy působí na ceny výrobních faktorů i výrobků a služeb. Používá se, když fiskální a monetární opatření působí nedostatečně (obvykle při regulaci cen některých komodit).

5  je to oblast hospodářské politiky, kterou stát působí na cenu výrobních faktorů (zejména mzdy, zisk)  zaměřuje se na stabilizaci cenové hladiny, snaží se snižovat inflaci bez negativních vlivů na hrubý domácí produkt (HDP) a nezaměstnanost  řeší příjmy obyvatel a jejich případnou regulaci ze strany státu  důchodová politika se využívá tehdy, jestliže se inflace dostane mimo kontrolu,stát hledá cestu jak stabilizovat ceny

6  své záměry může stát prosazovat přísnou kontrolou cen a mezd - regulační opatření  používá různé formy:  Zmrazení mezd na základě zákonného opatření vlády  Limity růstu mezd  Dobrovolná omezení růstu mezd jako výsledek vyjednávání zaměstnavatelů a pracovníků pod vlivem vládních doporučení a) Dobrovolné směrnice -určuje % přírůstků nominálních mezd, které stanoví dohodou mezi vládou, odbory, zaměstnavateli (tripartita) b) Vládní kontroly vývoje mezd a cen c) Daňové regulace mezd a cen

7  soubor státních nebo podnikových opatření v oblasti cen  tvoří ji zejména výběr cenové soustavy, stanovování a ovlivňování úrovně cen, cenových relací, plánování dynamiky vývoje cen, využívání cen k prosazování ekonomických záměrů (vyrovnávaní nabídky a poptávky, ovlivňování reálných důchodů)  souhrnným vyjádřením cenové politiky je dlouhodobý plán vývoje cen

8  Každý podnik si musí stanovit, jakou cenovou politiku bude na trhu uplatňovat.  Vychází přitom ze své podnikatelské filozofie a konkrétních podmínek, v nichž působí (velikost podniku, druh a rozsah sortimentu, zákazníci, konkurence, apod.)

9 1) Celkové úrovně cen – tj. zda bude podnik např. uplatňovat vysoké ceny nebo nízké ceny. 2) Zda půjde o ceny jednotné nebo rozdílné – např. ve středu města nebo na okraji města. 3) Úrovně cen zaváděného zboží – např. nízké ceny, aby se vytvořila poptávka, nebo vysoké ceny, aby se slízla smetana než se přizpůsobí konkurence a trh se nasytí. 4) Změn cen – např. v závislosti na životním cyklu výrobku (uvedení na trh, růst, zralost a úpadek), ročním období (před sezónou, v sezóně, po sezóně). 5) Způsobu stanovení cen – cenovou politikou může podnik sledovat dosažení různých cílů.

10  Uveďte rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou. Víte, jaká je aktuální výše minimální mzdy v ČR?  Setkali jste se s rozdílnou cenovou politikou firmy? Např. v různých obdobích roku, s různou výší cen, případně cenovou diskriminací? Uveďte konkrétní příklad.

11  KREBS, V. a kol.: Sociální politika, Praha: ASPI, a. s., 2005, ISBN 80-7357-050-5  SLANÝ A., a kol.: „Makroekonomická analýza a hospodářská politika“ Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3.  VOSTROVSKÁ, Zdena, VORLÍČEK, Jan: Úvod do hospodářské a sociální politiky, Praha, VŠE, 2005


Stáhnout ppt "Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google