Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie. Přednášející: Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí 10:30 – 12:00 čtvrtek – dle dohody mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie. Přednášející: Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí 10:30 – 12:00 čtvrtek – dle dohody mail:"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie

2 Přednášející: Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí 10:30 – 12:00 čtvrtek – dle dohody mail: sarka.laboutkova@tul.cz Přednášky z makroekonomie l pro denní studium: čtvrtek 10:40 – 12:15 P-P14

3 Témata Úvod do makroekonomie, makroekonomické výstupy Výdaje a rovnovážný produkt Peníze a měny Bankovní systém a trh peněz Cenová hladina a inflace Nezaměstnanost a trh práce Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly a ekonomický růst Státní rozpočet, fiskální politika Monetární politika Zahraniční obchod a ekonomická integrace

4 Literatura Základní: Pavelka, T.: Makroekonomie. Základní kurz. 3. vydání. Melandrium 2007. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. 1.vydání,Grada,2008. kap.:1.1,1.6,1.7,dodatek ke kap.1 Doporučená: Kraft, J./Bednářová, P./Kocourek, A.:Ekonomie I. 6.upravené vydání, TUL, 2011 www.csu.cz www.cnb.cz

5 Úvod do makroekonomie

6 Dva základní koncepty Liberální zásahy státu jsou až na výjimky cizím elementem tržní systém zajišťuje optimální alokaci zdrojů sledování individuálních cílů přináší užitek celé společnosti tržní prostředí vzbuzuje iniciativu, podnikavost, pružnost, individuální výkon, dynamiku hospodářských subjektů argumentace proč vláda nemá do hospodářsko politických procesů zasahovat teoretické učení fyziokratů, klasický liberalismus a tzv. renesance neoklasicismu vyúsťující v monetarismus Intervencionistický odmítá „samočistitelnost“ trhů; význam HP – regulace argumentace proč vláda má do hospodářsko politických procesů zasahovat stimulace AD; eliminace tržních selhání učení merkantilistů, škol vycházejících z učení J. M. Keynese a snahy o využití konceptu plánování

7 Mikroekonomie vs. makroekonomie

8 Základní makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt Nezaměstnanost Cenová hladina – inflace Vztah k zahraničí – platební bilance (obchodní bilance)

9 Makroekonomický koloběh

10 Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období Finální statky a služby – statky, které slouží ke konečné spotřebě, investicím, nebo vývozu; použití přidaných hodnot

11 Metody zjišťování HDP Výdajová metoda Výrobní metoda Důchodová metoda

12 Nominální a reálný GDP Nominální GDP – cenami běžného období (tržní ceny) Porovnávání HDP mezi jednotlivými roky – změna způsobena změnou fyzického objemu produkce nebo změnou cen Reálný GDP – zachycuje pouze změnu fyzického objemu - oceněn stálými cenami (ceny výchozího –základního roku)


Stáhnout ppt "Makroekonomie. Přednášející: Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. Konzultační hodiny: pondělí 10:30 – 12:00 čtvrtek – dle dohody mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google