Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 1. Úvod do makroekonomie Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 1. Úvod do makroekonomie Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009."— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 1. Úvod do makroekonomie Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009

2 Cíle kapitoly  Seznámení se základními pojmy z makroekonomie  Co zkoumá ekonomie  Možnostmi zásahu státu do ekonomiky

3 Pojmy k zapamatování  Ekonomie (mikro a makroekonomie)  Základní makroekonomické ukazatele  Makroekonomický koloběh  Pozitivní a normativní ekonomie  Zásahy do ekonomiky  Dějiny ekonomických teorií

4 Doplňte tvrzení:  Část ekonomie, která se zabývá studiem a chováním individuálních domácností a firem se nazývá …………., zatímco část, která studuje ekonomiku jako celek se nazývá …………..  Pozitivní ekonomie ekonomickou realitu pouze …………., odpovídá na otázku – jaký …………. ekonomický život.  Normativní ekonomie se snaží odpovídat na otázku, jaký by ekonomický život …………. být.  Neokeynesiánství je tzv. ekonomií …………. ………….  Milton Friedman je označován za zakladatele tzv. moderního ………….. Tento směr je historicky nejstarší složkou nové …………. ekonomie.

5 Doplňte tvrzení:  Vznik moderní ekonomie je spjat se jménem …………., zatímco vznik moderní makroekonomie se jménem …………. …………..  P. A. Samuelson je představitelem proudu ekonomického myšlení zvaného …………..  Mezi makroekonomické subjekty patří sektory …………., …………., …………. a …………..  Mezi nástroje zásahu státu do ekonomiky patří …………. politika, …………. politika, …………. politika a …………. …………. a …………. politika.

6 Pravda x nepravda  Nejvýznamnější prací J. M. Keynese je „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“, vydaná r. 1936.  K. Marx navázal ve svém díle na myšlenky jednoho z klasických představitelů, D. Ricarda.  Fyziokraté viděli zdroj bohatství národů v hromadění drahých kovů.  Ekonomická teorie a její vývoj představuje jediný inspirativní zdroj praktické hospodářské politiky.  Merkantelisté byli přesvědčeni, že stát musí hrát v ekonomice aktivní a dominantní úlohu

7 Testík  Ekonomická věda zkoumá: A) Bohatství B) Činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce C) Chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě D) Vše výše uvedené  Autorem práce „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ je A.Smith. Tato kniha vyšla v roce: A) 1776 B) 1928 C) 1748 D) 1812

8 Testík  Názory Miltona Friedmana jsou spjaty s: A) Cambridgskou školou B) Oxfordskou školou C) Harvardskou školou D) Chicagskou školou  Mezi směry propagující liberální hospodářskou politiku lze zařadit: A) Fyziokratizmus B) Klasický liberalismus C) Neoklasicismus D) Vše výše uvedené

9 Testík  Který z výroků lze zařadit do oblasti pozitivní ekonomie? a) míra inflace by měla být vyšší než 8 % b) schodek státního rozpočtu nesmí překročit 3 % c) je potřeba udržovat vyrovnanost mezi exportem a importem d) míra nezaměstnanosti činí 10 %  Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: A) změn množství peněz v ekonomice B) změn měnového kurzu C) změn vládních nákupů D) žádná z uvedených možností

10 Testík  Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: A) změn daňové soustavy B) změn peněžní zásoby C) změn cel D) změn v podporách nezaměstnanosti  Základní makroekonomickou identitou, kterou lze odvodit i z makroekonomického koloběhu, nazýváme následující vztah A) rovnost celkových úspor a celkových investic B) rovnost míry inflace a míry nezaměstnanosti C) rovnost vládních výdajů a vládních příjmů D) rovnost exportu a importu

11 Otázky k zamyšlení  Vláda podobně jako ostatní makroekonomické subjekty vytváří úspory. Děje se tak v případě, že má vyšší příjmy než výdaje. Co se však stane, když vláda bude mít deficit rozpočtu? Bude neustále platit rovnost úspor a investic?  V poslední době se často mluví o vysokém deficitu veřejných financí ČR. Často je výše deficitu v poměru k HDP spojována s přijetím Eura. Podmínkou pro přijetí Eura je mimo jiné i předpoklad, že deficit veřejných financí nepřekročí 3% HDP. Jak byste tento výrok komentovali z pohledu pozitivní a normativní ekonomie?

12 Literatura:  Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007

13 Řešení tvrzení:  mikroekonomie, makroekonomie  popisuje, je  měl  hlavního proudu  monetarizmu, konzervativní  A.Smitha, J.M.Keynese  Neokeynesiánství  Domácností, podniků, vlády, zahraničí  Monetární, fiskální, důchodová, vnější měnová, obchodní


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 1. Úvod do makroekonomie Martina Hedvičáková 16. - 18. 2. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google