Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie I."— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie I

2 Makroekonomie – letní semestr 2011/2012
Stud. skupiny:: ,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D. Cvičení a semináře: 1,2,3,4,5 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. dveře č. 225, tf. č konzultace: pondělí 9.00 – 10.30 středa – 9.30 6,7,8 Ing. Jolana Kvíčalová Ústav ekonomie MVŠO konzultace: úterý čtvrtek – 14.30

3 Témata cvičení Úvod do ekonomie Ukazatele ekonomické efektivnosti
Spotřeba, úspory, investice Agregátní poptávka a nabídka Hospodářské cykly, ekonomický růst Peníze a monetární politika Hospodářská politika Fiskální politika Nezaměstnanost Inflace Mezinárodní obchod a směna, ekonomická integrace Zápočtový seminář

4 Literatura - základní HOLMAN, R. Ekonomie. 4. vydání Praha: C. H. Beck, s. ISBN HOLMAN, R. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 2. vydání Praha: C. H. Beck, s. ISBN JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18. vyd. Praha: NS Svoboda, s. ISBN

5 Literatura - doporučená
MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, (dotisk 2010). 768 s. ISBN TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Computer Press, ISBN POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. 2. přepracované vydání. Slaný: Melandrium, 2006,  220 s. ISBN PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie – cvičebnice. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2006, 279 s. ISBN

6 Ukončení předmětu Zápočet: Zkouška: Docházka na cvičení 80 %
Aktivní účast na cvičeních (2 vystoupení) Min. 50 % úspěšnost při průběžném opakování (3 testy) Splnění zápočtového testu (60 %) Zkouška: Udělený zápočet Úspěšně absolvovaná písemná a ústní zkouška

7 Makroekonomie z pohledu dějin

8

9 Dějiny makroekonomie Závěr 19. století – soustředěnost na mikroekonomické otázky – teorie spotřebitele, firmy, dílčí či všeobecné rovnováhy. Počátek 20. století – do popředí zájmu vstupují makroekonomické otázky – v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí. J.M. Keynes – rozčlenil ekonomii na mikroekonomii a makroekonomii. R.A.K. Frisch – zavedl pojem makroekonomie

10 Makroekonomie

11 Vysvětlete rozdíl mezi pozitivní a normativní ekonomickou teorií.
MAEK1 – Cvičení 1 Co zkoumá ekonomie? Definujte makroekonomii a mikroekonomii. Jedná se o dvě různé ekonomie, nebo o dvě základní roviny zkoumání obecné ekonomie? Vysvětlete rozdíl mezi pozitivní a normativní ekonomickou teorií. Jaké jsou základní makroekonomické ukazatele? Makroekonomický koloběh Zásahy státu do ekonomiky

12 Makroekonomický koloběh

13 Zásahy státu do ekonomiky
Fiskální politika – prostřednictvím veřejných rozpočtů. Monetární politika – prostřednictvím množství peněz v ekonomice. Kurzová politika – prostřednictvím ovlivňování měnného kurzu. Obchodní politika – prostřednictvím cel, kvót, norem.

14 MAEK1 – Cvičení 1 Ekonomie poznává, jak nejlépe využívat ………… ekonomických zdrojů k uspokojení ………………... Ekonomických potřeb. Část ekonomie, která se zabývá studiem a chováním individuálních domácností a firem se nazývá …………………., zatímco část, která studuje ekonomiku jako celek se nazývá ……………. . Doporučení teoretické ekonomie pro hospodářskou praxi jsou zprostředkována zejména ……………. politikou. OMEZENÝCH NEOMEZENÝCH MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE HOSPODÁŘSKOU

15 MAEK1 – Cvičení 1 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá: Ekonomická teorie a její vývoj představuje jediný inspirativní zdroj praktické hospodářské politiky. Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu, tedy vlády. Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že je obecnější. Pozitivní ekonomie je metodologický přístup ekonomie, který vyslovuje výroky schopné verifikace a s odvoláním na fakta tvrdí to, co skutečně je. Ekonomie je věda, ekonomika je hospodářská realita.

16 Makroekonomie studuje níže uvedené veličiny s výjimkou:
MAEK1 – Cvičení 1 Makroekonomie studuje níže uvedené veličiny s výjimkou: exportu a importu mezi Českou republikou a Spojenými státy míru inflace v české republice výši kolejného celkovou produkci české ekonomiky

17 Makroekonomie studuje níže uvedené veličiny s výjimkou:
MAEK1 – Cvičení 1 Makroekonomie studuje níže uvedené veličiny s výjimkou: exportu a importu mezi Českou republikou a Spojenými státy míru inflace v české republice výši kolejného celkovou produkci české ekonomiky

18 MAEK1 – Cvičení 1 Který z následujících výroků lze zařadit do oblasti pozitivní ekonomie: míra inflace by neměla být vyšší než 8% schodek státního rozpočtu nesmí překročit 3% je potřeba udržovat vyrovnanost mezi exportem a importem míra nezaměstnanosti činí 10%

19 MAEK1 – Cvičení 1 Který z následujících výroků lze zařadit do oblasti pozitivní ekonomie: míra inflace by neměla být vyšší než 8% schodek státního rozpočtu nesmí překročit 3% je potřeba udržovat vyrovnanost mezi exportem a importem míra nezaměstnanosti činí 10%

20 Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím:
MAEK1 – Cvičení 1 Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: změn množství peněz v ekonomice změn měnového kurzu změn vládních nákupů žádná z uvedených možností není správná

21 Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím:
MAEK1 – Cvičení 1 Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: změn množství peněz v ekonomice změn měnového kurzu změn vládních nákupů žádná z uvedených možností není správná

22 Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím:
MAEK1 – Cvičení 1 Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: změn daňové soustavy změn peněžní zásoby změn cel změn v podporách nezaměstnanosti

23 Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím:
MAEK1 – Cvičení 1 Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: změn daňové soustavy změn peněžní zásoby změn cel změn v podporách nezaměstnanosti

24 MAEK1 – Cvičení 1 Základní makroekonomickou identitou, kterou lze odvodit i z makroekonomického koloběhu, nazýváme následující vztah: rovnost celkových úspor a celkových investic rovnost míry inflace a míry nezaměstnanosti rovnost vládních výdajů a vládních příjmů rovnost exportu a importu

25 MAEK1 – Cvičení 1 Základní makroekonomickou identitou, kterou lze odvodit i z makroekonomického koloběhu, nazýváme následující vztah: rovnost celkových úspor a celkových investic rovnost míry inflace a míry nezaměstnanosti rovnost vládních výdajů a vládních příjmů rovnost exportu a importu

26 Otázky na příští cvičení Ukazatele ekonomické efektivnosti
Výstup ekonomiky – HDP, HNP, ND a další makroekonomické agregáty Měření výkonnosti ekonomiky – produkční metoda Měření výkonnosti ekonomiky – výdajová metoda Měření výkonnosti ekonomiky – důchodová metoda

27 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Makroekonomie I."

Podobné prezentace


Reklamy Google