Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE I. Makroekonomie – letní semestr 2011/2012 Stud. skupiny:: 1,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE I. Makroekonomie – letní semestr 2011/2012 Stud. skupiny:: 1,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE I

2 Makroekonomie – letní semestr 2011/2012 Stud. skupiny:: 1,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D. richard.pospisil@mvso.cz Cvičení a semináře: - 1,2,3,4,5Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. dveře č. 225, tf. č. 587 332 386 konzultace: pondělí 9.00 – 10.30 středa 8.30 – 9.30 veronika.mazalova@mvso.cz veronika.mazalova@mvso.cz - 6,7,8Ing. Jolana Kvíčalová Ústav ekonomie MVŠO dveře č. 225, tf. č. 587 332 386 konzultace: úterý 9.30-10.30 čtvrtek 13.00 – 14.30 jolana.kvicalova@mvso.cz

3 Témata cvičení 1. Úvod do ekonomie 2. Ukazatele ekonomické efektivnosti 3. Spotřeba, úspory, investice 4. Agregátní poptávka a nabídka 5. Hospodářské cykly, ekonomický růst 6. Peníze a monetární politika 7. Hospodářská politika 8. Fiskální politika 9. Nezaměstnanost 10. Inflace 11. Mezinárodní obchod a směna, ekonomická integrace 12. Zápočtový seminář

4 Literatura - základní  HOLMAN, R. Ekonomie. 4. vydání Praha: C. H. Beck, 2005. 736 s. ISBN 978-80-7179-891-6.  HOLMAN, R. Makroekonomie. Středně pokročilý kurz. 2. vydání Praha: C. H. Beck, 2010. 424 s. ISBN 978-80-7179-861-3.  JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9.  SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18. vyd. Praha: NS Svoboda, 2008. 800 s. ISBN 978-80-205-0590-3.

5 Literatura - doporučená  MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999 (dotisk 2010). 768 s. ISBN 80-7169-891-1.  TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Computer Press, 2006. ISBN 80-25109-52-6.  POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. 2. přepracované vydání. Slaný: Melandrium, 2006, 220 s. ISBN 80-86175-46-4.  PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie – cvičebnice. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2006, 279 s. ISBN 80- 86175-47-2.

6 Ukončení předmětu  Zápočet:  Docházka na cvičení 80 %  Aktivní účast na cvičeních (2 vystoupení)  Min. 50 % úspěšnost při průběžném opakování (3 testy)  Splnění zápočtového testu (60 %)  Zkouška:  Udělený zápočet  Úspěšně absolvovaná písemná a ústní zkouška

7 MAKROEKONOMIE Z POHLEDU DĚJIN

8

9 Dějiny makroekonomie  Závěr 19. století – soustředěnost na mikroekonomické otázky – teorie spotřebitele, firmy, dílčí či všeobecné rovnováhy.  Počátek 20. století – do popředí zájmu vstupují makroekonomické otázky – v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí.  J.M. Keynes – rozčlenil ekonomii na mikroekonomii a makroekonomii.  R.A.K. Frisch – zavedl pojem makroekonomie

10 MAKROEKONOMIE

11 MAEK1 – Cvičení 1  Co zkoumá ekonomie?  Definujte makroekonomii a mikroekonomii. Jedná se o dvě různé ekonomie, nebo o dvě základní roviny zkoumání obecné ekonomie?  Vysvětlete rozdíl mezi pozitivní a normativní ekonomickou teorií.  Jaké jsou základní makroekonomické ukazatele?  Makroekonomický koloběh  Zásahy státu do ekonomiky

12 Makroekonomický koloběh

13 Zásahy státu do ekonomiky  Fiskální politika – prostřednictvím veřejných rozpočtů.  Monetární politika – prostřednictvím množství peněz v ekonomice.  Kurzová politika – prostřednictvím ovlivňování měnného kurzu.  Obchodní politika – prostřednictvím cel, kvót, norem.

14 MAEK1 – Cvičení 1  Ekonomie poznává, jak nejlépe využívat ………… ekonomických zdrojů k uspokojení ………………... Ekonomických potřeb.  Část ekonomie, která se zabývá studiem a chováním individuálních domácností a firem se nazývá …………………., zatímco část, která studuje ekonomiku jako celek se nazývá ……………..  Doporučení teoretické ekonomie pro hospodářskou praxi jsou zprostředkována zejména ……………. politikou. OMEZENÝCH NEOMEZENÝCH MIKROEKONOMIE MAKROEKONOMIE HOSPODÁŘSKOU

15 MAEK1 – Cvičení 1 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá:  Ekonomická teorie a její vývoj představuje jediný inspirativní zdroj praktické hospodářské politiky.  Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu, tedy vlády.  Makroekonomie se liší od mikroekonomie tím, že je obecnější.  Pozitivní ekonomie je metodologický přístup ekonomie, který vyslovuje výroky schopné verifikace a s odvoláním na fakta tvrdí to, co skutečně je.  Ekonomie je věda, ekonomika je hospodářská realita.

16 MAEK1 – Cvičení 1 Makroekonomie studuje níže uvedené veličiny s výjimkou: a) exportu a importu mezi Českou republikou a Spojenými státy b) míru inflace v české republice c) výši kolejného d) celkovou produkci české ekonomiky

17 MAEK1 – Cvičení 1 Makroekonomie studuje níže uvedené veličiny s výjimkou: a) exportu a importu mezi Českou republikou a Spojenými státy b) míru inflace v české republice c) výši kolejného d) celkovou produkci české ekonomiky

18 MAEK1 – Cvičení 1 Který z následujících výroků lze zařadit do oblasti pozitivní ekonomie: a) míra inflace by neměla být vyšší než 8% b) schodek státního rozpočtu nesmí překročit 3% c) je potřeba udržovat vyrovnanost mezi exportem a importem d) míra nezaměstnanosti činí 10%

19 MAEK1 – Cvičení 1 Který z následujících výroků lze zařadit do oblasti pozitivní ekonomie: a) míra inflace by neměla být vyšší než 8% b) schodek státního rozpočtu nesmí překročit 3% c) je potřeba udržovat vyrovnanost mezi exportem a importem d) míra nezaměstnanosti činí 10%

20 MAEK1 – Cvičení 1 Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: a) změn množství peněz v ekonomice b) změn měnového kurzu c) změn vládních nákupů d) žádná z uvedených možností není správná

21 MAEK1 – Cvičení 1 Fiskální politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: a) změn množství peněz v ekonomice b) změn měnového kurzu c) změn vládních nákupů d) žádná z uvedených možností není správná

22 MAEK1 – Cvičení 1 Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: a) změn daňové soustavy b) změn peněžní zásoby c) změn cel d) změn v podporách nezaměstnanosti

23 MAEK1 – Cvičení 1 Monetární politikou rozumíme ovlivňování ekonomiky prostřednictvím: a) změn daňové soustavy b) změn peněžní zásoby c) změn cel d) změn v podporách nezaměstnanosti

24 MAEK1 – Cvičení 1 Základní makroekonomickou identitou, kterou lze odvodit i z makroekonomického koloběhu, nazýváme následující vztah: a) rovnost celkových úspor a celkových investic b) rovnost míry inflace a míry nezaměstnanosti c) rovnost vládních výdajů a vládních příjmů d) rovnost exportu a importu

25 MAEK1 – Cvičení 1 Základní makroekonomickou identitou, kterou lze odvodit i z makroekonomického koloběhu, nazýváme následující vztah: a) rovnost celkových úspor a celkových investic b) rovnost míry inflace a míry nezaměstnanosti c) rovnost vládních výdajů a vládních příjmů d) rovnost exportu a importu

26 Otázky na příští cvičení Ukazatele ekonomické efektivnosti  Výstup ekonomiky – HDP, HNP, ND a další makroekonomické agregáty  Měření výkonnosti ekonomiky – produkční metoda  Měření výkonnosti ekonomiky – výdajová metoda  Měření výkonnosti ekonomiky – důchodová metoda

27 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE I. Makroekonomie – letní semestr 2011/2012 Stud. skupiny:: 1,2,3,4,5,6,7,8 Přednášející: doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google