Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástin dějin ekonomických teorií Ing. Vojtěch Jindra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástin dějin ekonomických teorií Ing. Vojtěch Jindra."— Transkript prezentace:

1 Nástin dějin ekonomických teorií Ing. Vojtěch Jindra

2 Dějiny ekonomických učení Antika Antika obhajoba naturálního hospodářství – vyzdvihování zemědělství obhajoba naturálního hospodářství – vyzdvihování zemědělství odmítání lichvy i tržního hospodářství (do 13. století) odmítání lichvy i tržního hospodářství (do 13. století) První ucelená koncepce – merkantilizmus  První ucelená koncepce – merkantilizmus  obchod, politika aktivní peněžní bilance obchod, politika aktivní peněžní bilance Thomas Mun(1571-1641) Thomas Mun(1571-1641) V 17. stol. klasická francouzská a anglická politická ekonomie V 17. stol. klasická francouzská a anglická politická ekonomie jejich pozornost se přesouvá od obchodu k výrobě jejich pozornost se přesouvá od obchodu k výrobě

3 Dějiny ekonomických učení V 18. stol.: ve Francii – fyziokratická škola ve Francii – fyziokratická škola Francois Qusnay (1694-1774) – jediný zdroj bohatství = zemědělství Francois Qusnay (1694-1774) – jediný zdroj bohatství = zemědělství v Anglii – klasická politická ekonomie v Anglii – klasická politická ekonomie William Petty (1623-1687) zakladatel teorie pracovní hodnoty William Petty (1623-1687) zakladatel teorie pracovní hodnoty Adam Smith (1723-1790) Pojednání o podstatě a původu bohatství národů r. 1776 Adam Smith (1723-1790) Pojednání o podstatě a původu bohatství národů r. 1776 tržní mechanizmus chápán jako samoregulující se přirozený řád ovládaný tzv. neviditelnou rukou tržní mechanizmus chápán jako samoregulující se přirozený řád ovládaný tzv. neviditelnou rukou David Ricardo (1772-1823) Zásady politické ekonomie a zdanění (1817) David Ricardo (1772-1823) Zásady politické ekonomie a zdanění (1817) pokrok je akumulace kapitálu, která je možná jen při určité úrovni zisku pokrok je akumulace kapitálu, která je možná jen při určité úrovni zisku

4 Dějiny ekonomických učení V pol. 19. stol. se politická ekonomie rozdělila na dvě větve V pol. 19. stol. se politická ekonomie rozdělila na dvě větve socialistický směr: Karel Marx, dílo Kapitál socialistický směr: Karel Marx, dílo Kapitál neoklasicismus: zkoumání podmínek tržní rovnováhy – vztah nabídky, poptávky a ceny neoklasicismus: zkoumání podmínek tržní rovnováhy – vztah nabídky, poptávky a ceny poptávka závisí na mezní užitečnosti poptávka závisí na mezní užitečnosti tento směr se dělí na tři školy: tento směr se dělí na tři školy: 1. rakouská – teorie mezního užitku 1. rakouská – teorie mezního užitku 2. lausanneská – teorie celkové rovnováhy 2. lausanneská – teorie celkové rovnováhy 3. cambridgeská – teorie dílčí rovnováhy 3. cambridgeská – teorie dílčí rovnováhy

5 Dějiny ekonomických učení 20. stol. 20. stol. 1. J. M. Keynes (1883-1946): Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) 1. J. M. Keynes (1883-1946): Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) rozsáhlejší zásahy státu do ekonomiky rozsáhlejší zásahy státu do ekonomiky východisko pro hospodářskou politiku po 2. sv. válce východisko pro hospodářskou politiku po 2. sv. válce 2. moderní ekonomie hlavního proudu 2. moderní ekonomie hlavního proudu vychází z neoklasicismu a keynesiánských teorií vychází z neoklasicismu a keynesiánských teorií počátky ve velké neoklasické syntéze v pojetí Samuelsona (světoznámá učebnice Economics) počátky ve velké neoklasické syntéze v pojetí Samuelsona (světoznámá učebnice Economics) 3. konzervatizmus - vychází z neoklasicismu 3. konzervatizmus - vychází z neoklasicismu východiskem je racionální chování ekonomických subjektů, při maximalizaci zisků sledují optimální alokaci zdrojů a efektivnost výroby východiskem je racionální chování ekonomických subjektů, při maximalizaci zisků sledují optimální alokaci zdrojů a efektivnost výroby

6 Keynesiánství Pozornost zaměřena na nezaměstnanost a cyklický vývoj ekonomiky Pozornost zaměřena na nezaměstnanost a cyklický vývoj ekonomiky Celkovou výši nezaměstnanosti vysvětluje úhrnná efektivní poptávka Celkovou výši nezaměstnanosti vysvětluje úhrnná efektivní poptávka Úhrnná efektivní poptávku představuje národní důchod Y Úhrnná efektivní poptávku představuje národní důchod Y výdaje peněžních důchodů na osobní spotřebu (C) a uspořené peněžní důchody (S) výdaje peněžních důchodů na osobní spotřebu (C) a uspořené peněžní důchody (S) Y = C + S Y = C + S poptávka, po spotřebních předmětech C a investičních statcích I poptávka, po spotřebních předmětech C a investičních statcích I Y = C + I Y = C + I úspory a investice se jeví jako přebytek Y nad osobní spotřebou úspory a investice se jeví jako přebytek Y nad osobní spotřebou základní podmínka makroekonomické rovnováhy základní podmínka makroekonomické rovnováhy S = I S = I

7 Keynesiánství Velikost úspor závisí na velikosti Velikost úspor závisí na velikosti důchodu, průměrném sklonu ke spotřebě APC = C/Y a průměrnému sklonu k úsporám APS = S/Y důchodu, průměrném sklonu ke spotřebě APC = C/Y a průměrnému sklonu k úsporám APS = S/Y součet sklonu ke spotřebě a sklonu k úsporám je roven 1 Mezní sklon ke spotřebě – MPC =  C/  Y Mezní sklon ke spotřebě – MPC =  C/  Y Mezní sklon ke úsporám – MPS =  S/  Y Mezní sklon ke úsporám – MPS =  S/  Y Vývoj úspor a spotřeby je určen základním psychologickým zákonem => lidé s růstem důchodu zvyšují svoji spotřebu, ale pomalejším tempem než roste důchod. Vývoj úspor a spotřeby je určen základním psychologickým zákonem => lidé s růstem důchodu zvyšují svoji spotřebu, ale pomalejším tempem než roste důchod.

8 Keynesiánství Investiční multiplikátor Investiční multiplikátor vyjadřuje o kolik se změní agregátní (celková) poptávka, jestliže se zvýší investiční výdaje o jednotku => důchodotvorný efekt vyjadřuje o kolik se změní agregátní (celková) poptávka, jestliže se zvýší investiční výdaje o jednotku => důchodotvorný efekt Princip akcelerace Princip akcelerace akcelerátor vyjadřuje závislost mezi přírůstkem produktu  Y (důchodu, poptávky) a jím vyvolaným přírůstkem poptávky po kapitálu  K (po čistých investicích) => kapacitotvorný efekt akcelerátor vyjadřuje závislost mezi přírůstkem produktu  Y (důchodu, poptávky) a jím vyvolaným přírůstkem poptávky po kapitálu  K (po čistých investicích) => kapacitotvorný efekt

9 Keynesiánská hospodářská politika Za hlavní cíl považuje vysoký stupeň zaměstnanosti a rovnovážný růst Za hlavní cíl považuje vysoký stupeň zaměstnanosti a rovnovážný růst Příčina nezaměstnanosti je v nedostatečné poptávce Příčina nezaměstnanosti je v nedostatečné poptávce Stát musí podporovat růst poptávky zvýšenými výdaji Stát musí podporovat růst poptávky zvýšenými výdaji Fiskální politika je hlavní nástroj zásahů Fiskální politika je hlavní nástroj zásahů stát by měl formou daní odčerpat úspory a přeměnit je v investice (stavba dálnic, škol atd.) a podněcovat soukromé investice (nízká úroková míra) státními zakázkami stát by měl formou daní odčerpat úspory a přeměnit je v investice (stavba dálnic, škol atd.) a podněcovat soukromé investice (nízká úroková míra) státními zakázkami Zaměření na poptávku a její podněcování  expanzivní hospodářská politika Zaměření na poptávku a její podněcování  expanzivní hospodářská politika

10 Konzervatismus Rozlišujeme tři hlavní proudy Rozlišujeme tři hlavní proudy a) Monetarismus (chicagská škola) a) Monetarismus (chicagská škola) Milton Friedman (1912) Milton Friedman (1912) F.A. Hayek (1899-1993) F.A. Hayek (1899-1993) požadavek volné konkurence a co nejmenší zásahy státu do ekonomiky, dokonalost tržního mechanismu. požadavek volné konkurence a co nejmenší zásahy státu do ekonomiky, dokonalost tržního mechanismu. kvantitativní teorie peněz (cen) – pro stabilitu je nutné zajistit rovnováhu mezi N a P po penězích, zvyšovat množství peněz v oběhu podle tempa růstu HDP kvantitativní teorie peněz (cen) – pro stabilitu je nutné zajistit rovnováhu mezi N a P po penězích, zvyšovat množství peněz v oběhu podle tempa růstu HDP snížení inflace má být dosaženo snížením nabídky peněz snížení inflace má být dosaženo snížením nabídky peněz otevřená inflace umožňuje optimální alokaci zdrojů a nastolení porušené rovnováhy otevřená inflace umožňuje optimální alokaci zdrojů a nastolení porušené rovnováhy

11 Konzervatismus b) ekonomie strany nabídky b) ekonomie strany nabídky hlavní podněty hospodářského rozvoje ze strany nabídky  podněty k práci, k úsporám a k investicím hlavní podněty hospodářského rozvoje ze strany nabídky  podněty k práci, k úsporám a k investicím podněty oslabeny vysokými podporami v nezaměstnanosti, vysokými daněmi atd. podněty oslabeny vysokými podporami v nezaměstnanosti, vysokými daněmi atd. nepříznivý vliv vysokého daňového zatížení je vysvětlováno pomocí Lafferovy křivky nepříznivý vliv vysokého daňového zatížení je vysvětlováno pomocí Lafferovy křivky úkolem je stanovit optimální míru zdanění úkolem je stanovit optimální míru zdanění c) teorie racionálního očekávání c) teorie racionálního očekávání dává přednost pasivní monetární (peněžní) a fiskální (rozpočtové) politice státu dává přednost pasivní monetární (peněžní) a fiskální (rozpočtové) politice státu předpoklad racionálně jednajícího člověka, jehož kritériem rozhodování je očekávaná reálná mzda nebo zisk předpoklad racionálně jednajícího člověka, jehož kritériem rozhodování je očekávaná reálná mzda nebo zisk jen v případě, že bude mzda nebo zisk větší než námaha, zapojí se subjekt do pracovního procesu jen v případě, že bude mzda nebo zisk větší než námaha, zapojí se subjekt do pracovního procesu

12 Konzervativní hospodářská politika Předpokladem efektivního fungování tržního mechanizmu je cenová stabilita Předpokladem efektivního fungování tržního mechanizmu je cenová stabilita nízká míra inflace, vyrovnaný státní rozpočet nízká míra inflace, vyrovnaný státní rozpočet Zaměřena na stranu nabídky Zaměřena na stranu nabídky K posílení podnětů k práci prosazuje nízké zdanění pracovních příjmů, snížení podpor v nezaměstnanosti a jiných sociálních výdajů. K posílení podnětů k práci prosazuje nízké zdanění pracovních příjmů, snížení podpor v nezaměstnanosti a jiných sociálních výdajů. Za podnět k úsporám je považována vysoká úroková míra Za podnět k úsporám je považována vysoká úroková míra


Stáhnout ppt "Nástin dějin ekonomických teorií Ing. Vojtěch Jindra."

Podobné prezentace


Reklamy Google