Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie hospodářského růstu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie hospodářského růstu"— Transkript prezentace:

1 Teorie hospodářského růstu
hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice cíl teorie růstu – zjistit příčiny hospodářského růstu první náznaky teorie růstu – Adam Smith: „Pojednání o původu a podstatě bohatství národů“ tehdy hlavními faktory zvyšování bohatství (množství vyrobených statků a služeb) -dělba práce a akumulace kapitálu

2 Teorie hospodářského růstu
keynesiánské růstové modely – Harrod-Domarův růstový model založeny na principu multiplikátoru a akcelerátoru počáteční růst poptávky po investicích zvýší celkovou poptávku o k.I přírůstek celkové nabídky je rovněž vyvolán růstem investic – kapacitotvorná funkce investic růst poptávky po investicích následně vyvolá zvýšení kapacit a růst nabídky statků a služeb „rovnováha na ostří nože“

3 Neoklasická teorie růstu – Solowův model
agregátní produkční funkce závisí na množství práce L a kapitálu K → Y = f(K,L) nejprve předpokládáme, že velikost populace a nabídka pracovních sil se v čase nemění produkční funkce tedy jako vztah mezi produktem a množství kapitálu MPK je klesající změna v zásobě kapitálu ΔK je rovna čistým investicím čisté investice jsou rovny rozdílu hrubých investic a opotřebení kapitálu δK ΔK = sY – δK = s.f(K,L) – δK, kde s je míra úspor

4 Solowův model Y f(K,L) Y* δK s.f(K,L) K* K K* K
sY,δK f(K,L) Y* δK s.f(K,L) K* K K* K K* - zásoba kapitálu, při které se dále nemění kapitálová zásoba – stacionární stav (steady-state) Při zásobě kapitálu menší než K* jsou hrubé investice vyšší než opotřebení kapitálu – dochází ke zvyšování objemu kapitálu (čisté investice jsou kladné), produkt roste Při zásobě kapitálu vyšší než K* jsou čisté investice záporné – objem K se snižuje

5 Solowův model samotná akumulace kapitálu povede k zastavení růstu (viz steady-state) vzroste-li současně množství nasazené práce, vzroste MPK, vzroste i steady-state a produkt produkt na hlavu se ovšem nezmění produkt na hlavu se změní, změní-li se produkční funkce vlivem změny technologie zlepší-li se technologie, produkční fce se posune proporcionálně nahoru, vzroste produkt

6 Konvergence teorie konvergence se snaží vysvětlit rozdíly v tempech růstu různých ekonomik chudší ekonomiky rostou rychleji než bohatší chudší ekonomiky jsou dále od steady-state než bohatší – rychleji roste objem zapojovaného kapitálu – rychleji roste produkt ekonomiky s vyšší úrovní vzdělání rostou rychleji

7 Teorie endogenního růstu
nedostatek Solowova modelu – technologický pokrok je exogenní veličinou Solowův model vysvětluje hlavní příčinu růstu (technologický pokrok), ale nevysvětluje, co je zdrojem technologického pokroku snaha o endogenizaci technolog. pokroku endogenizace – technologický pokrok nepřichází zvenčí, ale tvoří se uvnitř modelu

8 Teorie endogenního růstu
předchůdce (duchovní otec) teorií endogenního růstu – Joseph Alois Schumpeter podnikatel jako inovátor teorie DoKo. – realizovat zisk lze pouze krátkodobě, dlouhodobě nulový zisk – statický pohled na trh a ekonomiku Schumpeter – podnikatele žene touha dosahovat zisku i dlouhodobě nutnost neustále inovovat a mít náskok před konkurencí → realizace zisku inovace = technologický pokrok zdrojem inovací je podnikatel → zdrojem technologického pokroku je podnikatel, trh technologický pokrok „nepadá z nebe“, ale dochází k němu uvnitř ekonomiky

9 Teorie endogenního růstu
Paul Romer – investice do fyzického a lidského kapitálu vytvářejí pozitivní externality ty zvyšují produktivní kapacitu nejen investujících firem a pracovníků, ale i ostatních nemožnost vzdělání a vědomosti dokonale patentově ochránit touto pozitivní externalitou jsou rostoucí výnosy z rozsahu z investic do lidského kapitálu (R.E.Lucas) důsledek: bohatší země bohatnou v produktu na hlavu rychleji než země chudší (které mají zpravidla i nižší úroveň vzdělanosti)

10 Prorůstová politika závěry teorií endogenního růstu v oblasti prorůstové politiky jsou velmi podobné závěrům a doporučením ekonomie strany nabídky: vytváření daňových podnětů pro výdaje na výzkum a vývoj podpora investic do lidského kapitálu zvyšování investic do infrastruktury snižování rozpočtových deficitů, které vytěsňují soukromé investice daňové podněty za účelem zvýšení míry investování odstranění nadbytečné regulace ekonomických procesů


Stáhnout ppt "Teorie hospodářského růstu"

Podobné prezentace


Reklamy Google