Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie hospodářského růstu hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie hospodářského růstu hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v."— Transkript prezentace:

1

2 Teorie hospodářského růstu hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice cíl teorie růstu – zjistit příčiny hospodářského růstu cíl teorie růstu – zjistit příčiny hospodářského růstu první náznaky teorie růstu – Adam Smith: „Pojednání o původu a podstatě bohatství národů“ první náznaky teorie růstu – Adam Smith: „Pojednání o původu a podstatě bohatství národů“ tehdy hlavními faktory zvyšování bohatství (množství vyrobených statků a služeb) - dělba práce a akumulace kapitálu tehdy hlavními faktory zvyšování bohatství (množství vyrobených statků a služeb) - dělba práce a akumulace kapitálu

3 Teorie hospodářského růstu keynesiánské růstové modely – Harrod- Domarův růstový model keynesiánské růstové modely – Harrod- Domarův růstový model založeny na principu multiplikátoru a akcelerátoru založeny na principu multiplikátoru a akcelerátoru počáteční růst poptávky po investicích zvýší celkovou poptávku o k.I počáteční růst poptávky po investicích zvýší celkovou poptávku o k.I přírůstek celkové nabídky je rovněž vyvolán růstem investic – kapacitotvorná funkce investic přírůstek celkové nabídky je rovněž vyvolán růstem investic – kapacitotvorná funkce investic růst poptávky po investicích následně vyvolá zvýšení kapacit a růst nabídky statků a služeb růst poptávky po investicích následně vyvolá zvýšení kapacit a růst nabídky statků a služeb „rovnováha na ostří nože“ „rovnováha na ostří nože“

4 Neoklasická teorie růstu – Solowův model agregátní produkční funkce závisí na množství práce L a kapitálu K → Y = f(K,L) agregátní produkční funkce závisí na množství práce L a kapitálu K → Y = f(K,L) nejprve předpokládáme, že velikost populace a nabídka pracovních sil se v čase nemění nejprve předpokládáme, že velikost populace a nabídka pracovních sil se v čase nemění produkční funkce tedy jako vztah mezi produktem a množství kapitálu produkční funkce tedy jako vztah mezi produktem a množství kapitálu MPK je klesající MPK je klesající změna v zásobě kapitálu ΔK je rovna čistým investicím změna v zásobě kapitálu ΔK je rovna čistým investicím čisté investice jsou rovny rozdílu hrubých investic a opotřebení kapitálu δK čisté investice jsou rovny rozdílu hrubých investic a opotřebení kapitálu δK ΔK = sY – δK = s.f(K,L) – δK, kde s je míra úspor ΔK = sY – δK = s.f(K,L) – δK, kde s je míra úspor

5 Solowův model Y sY,δK KK f(K,L) s.f(K,L) δKδK K*K*K*K* Y*Y* K* - zásoba kapitálu, při které se dále nemění kapitálová zásoba – stacionární stav (steady-state) Při zásobě kapitálu menší než K* jsou hrubé investice vyšší než opotřebení kapitálu – dochází ke zvyšování objemu kapitálu (čisté investice jsou kladné), produkt roste Při zásobě kapitálu vyšší než K* jsou čisté investice záporné – objem K se snižuje

6 samotná akumulace kapitálu povede k zastavení růstu (viz steady-state) samotná akumulace kapitálu povede k zastavení růstu (viz steady-state) vzroste-li současně množství nasazené práce, vzroste MPK, vzroste i steady-state a produkt vzroste-li současně množství nasazené práce, vzroste MPK, vzroste i steady-state a produkt produkt na hlavu se ovšem nezmění produkt na hlavu se ovšem nezmění produkt na hlavu se změní, změní-li se produkční funkce vlivem změny technologie produkt na hlavu se změní, změní-li se produkční funkce vlivem změny technologie zlepší-li se technologie, produkční fce se posune proporcionálně nahoru, vzroste produkt zlepší-li se technologie, produkční fce se posune proporcionálně nahoru, vzroste produkt Solowův model

7 Konvergence teorie konvergence se snaží vysvětlit rozdíly v tempech růstu různých ekonomik teorie konvergence se snaží vysvětlit rozdíly v tempech růstu různých ekonomik chudší ekonomiky rostou rychleji než bohatší chudší ekonomiky rostou rychleji než bohatší chudší ekonomiky jsou dále od steady- state než bohatší – rychleji roste objem zapojovaného kapitálu – rychleji roste produkt chudší ekonomiky jsou dále od steady- state než bohatší – rychleji roste objem zapojovaného kapitálu – rychleji roste produkt ekonomiky s vyšší úrovní vzdělání rostou rychleji ekonomiky s vyšší úrovní vzdělání rostou rychleji

8 Teorie endogenního růstu nedostatek Solowova modelu – technologický pokrok je exogenní veličinou nedostatek Solowova modelu – technologický pokrok je exogenní veličinou Solowův model vysvětluje hlavní příčinu růstu (technologický pokrok), ale nevysvětluje, co je zdrojem technologického pokroku Solowův model vysvětluje hlavní příčinu růstu (technologický pokrok), ale nevysvětluje, co je zdrojem technologického pokroku snaha o endogenizaci technolog. pokroku snaha o endogenizaci technolog. pokroku endogenizace – technologický pokrok nepřichází zvenčí, ale tvoří se uvnitř modelu endogenizace – technologický pokrok nepřichází zvenčí, ale tvoří se uvnitř modelu

9 předchůdce (duchovní otec) teorií endogenního růstu – Joseph Alois Schumpeter předchůdce (duchovní otec) teorií endogenního růstu – Joseph Alois Schumpeter podnikatel jako inovátor podnikatel jako inovátor teorie DoKo. – realizovat zisk lze pouze krátkodobě, dlouhodobě nulový zisk – statický pohled na trh a ekonomiku teorie DoKo. – realizovat zisk lze pouze krátkodobě, dlouhodobě nulový zisk – statický pohled na trh a ekonomiku Schumpeter – podnikatele žene touha dosahovat zisku i dlouhodobě Schumpeter – podnikatele žene touha dosahovat zisku i dlouhodobě nutnost neustále inovovat a mít náskok před konkurencí → realizace zisku nutnost neustále inovovat a mít náskok před konkurencí → realizace zisku inovace = technologický pokrok inovace = technologický pokrok zdrojem inovací je podnikatel → zdrojem technologického pokroku je podnikatel, trh zdrojem inovací je podnikatel → zdrojem technologického pokroku je podnikatel, trh technologický pokrok „nepadá z nebe“, ale dochází k němu uvnitř ekonomiky technologický pokrok „nepadá z nebe“, ale dochází k němu uvnitř ekonomiky Teorie endogenního růstu

10 Paul Romer – investice do fyzického a lidského kapitálu vytvářejí pozitivní externality Paul Romer – investice do fyzického a lidského kapitálu vytvářejí pozitivní externality ty zvyšují produktivní kapacitu nejen investujících firem a pracovníků, ale i ostatních ty zvyšují produktivní kapacitu nejen investujících firem a pracovníků, ale i ostatních nemožnost vzdělání a vědomosti dokonale patentově ochránit nemožnost vzdělání a vědomosti dokonale patentově ochránit touto pozitivní externalitou jsou rostoucí výnosy z rozsahu z investic do lidského kapitálu (R.E.Lucas) touto pozitivní externalitou jsou rostoucí výnosy z rozsahu z investic do lidského kapitálu (R.E.Lucas) důsledek: bohatší země bohatnou v produktu na hlavu rychleji než země chudší (které mají zpravidla i nižší úroveň vzdělanosti) důsledek: bohatší země bohatnou v produktu na hlavu rychleji než země chudší (které mají zpravidla i nižší úroveň vzdělanosti) Teorie endogenního růstu

11 Prorůstová politika závěry teorií endogenního růstu v oblasti prorůstové politiky jsou velmi podobné závěrům a doporučením ekonomie strany nabídky: závěry teorií endogenního růstu v oblasti prorůstové politiky jsou velmi podobné závěrům a doporučením ekonomie strany nabídky: vytváření daňových podnětů pro výdaje na výzkum a vývoj vytváření daňových podnětů pro výdaje na výzkum a vývoj podpora investic do lidského kapitálu podpora investic do lidského kapitálu zvyšování investic do infrastruktury zvyšování investic do infrastruktury snižování rozpočtových deficitů, které vytěsňují soukromé investice snižování rozpočtových deficitů, které vytěsňují soukromé investice daňové podněty za účelem zvýšení míry investování daňové podněty za účelem zvýšení míry investování odstranění nadbytečné regulace ekonomických procesů odstranění nadbytečné regulace ekonomických procesů


Stáhnout ppt "Teorie hospodářského růstu hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v dané ekonomice hospodářský růst = zvyšování potenciálního produktu v."

Podobné prezentace


Reklamy Google