Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářské cykly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářské cykly."— Transkript prezentace:

1 Hospodářské cykly

2 Hospodářské cykly Ekonomický vývoj probíhá v tzv. cyklech. Za nejvýznamnější lze považovat cyklus na počátku 30. let 20. století s hlubokými krizemi. Po roce 1945 díky aplikaci principů keynesiánské teorie k tak hlubokým krizím nedocházelo. Hospodářské cykly - periodicky se vyskytující výkyvy ekon. aktivity, které se projevují ve výkyvech makroek. veličin (např. cenové hladiny, zaměstnanosti, GDP, NI) Fáze hosp. cyklu: Recese – objem produktu klesá (krize, deprese, sestup) Sedlo – produkt na nejnižší úrovni (bod zvratu hosp. cyklu) Expanze – objem produktu roste (vzestup, oživení) Vrchol – nejvyšší úroveň produktu (bod zvratu hosp. cyklu) Trvání a průběh cyklu jsou v různých dobách a různých zemích i přes mnoho společných znaků odlišné.

3 Trend (dlouhodobý vývoj potenciálního produktu)
Hospodářský cyklus Recese Sedlo Expanze Vrchol Trend (dlouhodobý vývoj potenciálního produktu) Cyklus

4 Hospodářský cyklus ASDO Hospodářský cyklus je tedy způsobován odchylkami skutečného produktu od produktu potenciálního. Tyto odchylky mohou mít různé příčiny, mimo jiné vznikají i díky různým změnám a interakcím AD a AS. P Y ASKO Y AD čas Y*

5 Hospodářský růst ASDO Hospodářský cyklus znamená odchylky skutečného produktu od neměnného potenciálního produktu. Pokud však potenciální produkt roste, jedná se již o hospodářský růst. P Y ASKO Y AD čas Y*

6 Příčiny cyklického kolísání ekonomiky
Teorie vnitřních příčin - výkyvy způsobuje kolísání investiční a spotřebitelské poptávky, která vede ke kolísání GDP a zaměstnanosti (nezaměstnanosti) – viz interakce multiplikátoru a akcelerátoru. Pokles AD je spojován s pesimistickým očekáváním, které podnikatele vede k omezování investičních aktivit. Teorie vnějších příčin - rozhodujícím zdrojem je nesprávná MP a FP státu. Vláda může manipulovat s ekonomikou k podpoře volebních výsledků. Obvykle po volbách úsporný hospodářský režim a rok před volbami je naopak prosazována expanzivní hospodářská politika. Obecně hovoříme o následujících příčinách: politické příčiny (spojování hosp. cyklů s polit. cykly, krizemi), nedostatečná informovanost tržních subjektů, hospodářská politika vlády nebo centrální banky, nestabilita ve vývoji poptávky (poptávkové šoky – změny C, I, G, X) a nabídky (nabídkové šoky – změny cen VF, množství VF, produktivity VF). Změny produkční funkce (vlivem změn ve vybavenosti práce kapitálem, vlivem technologických změn, vlivem inovací apod.)

7 Dopady cyklického kolísání ekonomiky
K hlavním dopadům cyklických výkyvů na ekonomiku patří: ztráta produktu, zvyšování inflace, rostoucí nezaměstnanost. Okunův zákon: Každými 2 %, o které GDP poklesne vzhledem k potenciálnímu produktu, se míra nezaměstnanosti zvýší o 1 %  roste-li potenciální produkt např. o 3 % ročně, měl by reálný GDP růst také o 3 % ročně, má-li zůstat míra nezaměstnanosti konstantní.

8 Bariéry ekonomického růstu
Nedostatečná zásoba kapitálových statků Nízká produktivita práce Nedostatečný technologický pokrok Nízká úroveň kvalifikace pracovních sil Přírodní vlivy a katastrofy Institucionální překážky Vysoká neproduktivní spotřeba

9 Jak zabránit cyklům a podpořit hospodářský růst?
Regulace agregátní poptávky (politika vysoké zaměstnanosti, protiinflační politika) Racionální měnová politika Prorůstová politika zaměřená na stimulaci růstu potenciálního produktu (prostřednictvím faktorů, které stimulují k práci, úsporám a investicím, např.: snižování daní, podpora investic do lidského kapitálu, financování vědy, výzkumu, infrastruktury

10 Akcelerátor a multiplikátor

11 Akcelerátor a multiplikátor
Investice (podnikové) reagují výrazně na očekávaný vzestup či pokles ekonomiky. Když firmy očekávají vzestup ekonomiky   investic. Naopak při očekávání poklesu ekonomiky většina výrobců z důvodu nadbytečných kapacit prakticky přestane investovat. To znamená, že čisté investice (In - vyvolané investice, závislé na velikosti GNP) jsou kladné (vysoké), jestliže produkt roste, a nulové (nízké), jestliže se produkt nemění (dokonce i když je produkt vysoký). Akcelerační princip tedy vyjadřuje skutečnost, že čisté indukované investice jsou funkcí míry změny reálného produktu (Y). In = f (Y) = a * Y  ∆In = a * ∆ Y

12 Investiční multiplikátor
Investiční multiplikátor udává o kolik se změní AD a v návaznosti i produkt, jestliže se investiční výdaje změní o jednotku. ? = ΔY / ΔI  Pro změnu produktu (ΔY) platí : ΔY = 1/(1-c) * ΔI

13 Investiční multiplikátor
Multiplikační efekt: produkt se s každou jednotkou přírůstku investic zvyšuje o určitý násobek (který odpovídá sklonu úsporové funkce – S).

14 Interakce akcelerátoru a multiplikátoru
Růst produktu vyvolá podle akceleračního principu nové indukované investice. Tyto nové investice v souladu s multiplikačním efektem podnítí další růst produktu. Produkt roste až do úrovně potenciálního produktu, poté tempo růstu produktu klesá, až se zastaví. Při poklesu tempa působí akcelerátor a multiplikátor opačně: produkt klesá až do sedlového bodu. Jakmile celkové investice dosáhnou spodní hranice, jíž jsou investice obnovovací (nahrazující opotřebení) pokles investic i produktu se zastaví. Obnovovací investice poslouží v souladu s principem akcelerátoru a multiplikátoru k novému růstu investic a tím i produktu. Celý hospodářský cyklus se tak opakuje.

15 Interakce akcelerátoru a multiplikátoru


Stáhnout ppt "Hospodářské cykly."

Podobné prezentace


Reklamy Google