Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIE 1. - Úvodní přednáška - Úvodní přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIE 1. - Úvodní přednáška - Úvodní přednáška."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIE 1. - Úvodní přednáška - Úvodní přednáška

2 EKONOMIE 2 Témata přednášek 1.Úvod do ekonomie jako vědy, tržní systém, ekonomický koloběh 2.Nabídka a poptávka, tvorba cen, elasticita, tržní rovnováha 3.Výroba a náklady firem, tržní struktury 4.Trh výrobních faktorů, investiční rozhodování 5.Selhání trhu, externality, veřejné statky, zásahy státu 6.Domácí produkt, národní důchod 7.Zaměstnanost a nezaměstnanost, inflace 8.Hospodářský cyklus, hospodářský růst 9.Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz 10.Měnový kurz, platební bilance, obchodní bilance 11.Státní rozpočet, měnová politika 12.Teorie veřejné volby - Úvodní přednáška

3 EKONOMIE 3 Témata seminářů  Vývoj ekonomického myšlení a světového hospodářství  Starověk, středověk (Aristoteles, Platón, Tomáš Akvinský, aj.)  Kolonialismus, merkantilismus, fyziokraté, francouzská revoluce, aj.  Adam Smith - Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776)  Klasická ekonomie (T. Malthus, D. Ricardo, J. Say, J. Mill, Karl Marx)  Historická škola, teorie mezní užitečnosti, homo oeconomicus  Neoklasická ekonomie – ekonomická rovnováha x blahobyt (A. Marshalll, A. Pigou…)  Teorie kapitálu a úroku, institucionální ekonomie  John Maynard Keynes – Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936)  Syntéza neoklasické a keynesiánské ekonomie (P. Samuelson), Phillipsova křivka  Měnová (monetaristická) politika - Milton Friedman  Racionální očekávání, Lafferova křivka, kolektivní smlouvy, strnulé mzdy  Ekonomie veřejné volby a vlastnických práv  Ekonomické instituce  Současný vývoj domácího a světového hospodářství  Ekonomické ukazatele  Diskuze, názory, glosy - Úvodní přednáška

4 EKONOMIE 4 Témata prezentací TermínTéma 8.10.Hospodářství podle starořeckých filozofů a scholastiků (Platón, Aristoteles, T. Akvinský...) (2 studenti) Období kolonialismu a vliv merkantilistů (2 studenti) Přínosy filozofů přirozených zákonů (J. Locke, D. Hume) a fyziokraté (A. R. Turgot) (2 studenti) 15.10.Základy politické ekonomie - A. Smith (2 studenti) Nejvýznamnější myšlenky klasické politické ekonomie - T. R. Maltus, J. B. Say, J.S. Mill (2 studenti) Nejvýznamnější myšlenky klasické politické ekonomie – D. Ricardo (2 studenti) 22.10.Osobnost a dílo Karla Marxe (2 studenti) V čem spočívá tzv. „marginalistická revoluce“? (2 studenti) Přínosy německé historické školy a její představitelé (2 studenti) 29.10.Neoklasikové – Jaké byly přínosy teorie ekonomické rovnováhy a kdo ji reprezentoval? (2 studenti) Neoklasikové - V čem spočívá teorie ekonomického blahobytu a kdo byli jejími zastánci? (2 studenti) Představitelé a přínosy rakouské školy (2 studenti) 5.11.John Maynard Keynes – osobnost, dílo a teorie (3 studenti) John Maynard Keynes – vliv na hospodářskou politiku (3 studenti) - Úvodní přednáška

5 EKONOMIE 5 Témata prezentací TermínTéma 12.11.Neoklasická syntéza (2 studenti) Peněžní teorie Miltona Friedmena a její vliv na hospodářskou politiku (3 studenti) Rozhodují se ekonomické subjekty adaptivně nebo racionálně? (1 student) 19.11.Noví keynesiánci – kolektivní smlouvy a rigidní mzdy (2 studenti) Institucionální ekonomie (2 studenti) Přístupy nové klasické ekonomie (Lafferova křivka) (2 studenti) 26.11.James Buchanan a ekonomie veřejné volby (2 studenti) Škola vlastnických práv (2 studenti) Vývoj českého ekonomického myšlení (2 studenti) 3.12.Analýza současného světového ekonomického vývoje–komparace USA, států EU a Japonska (2 studenti) Ekonomické problémy zemí třetího světa – příčiny, současný vývoj (2 studenti) Poučení z krizového vývoje na finančních trzích v USA (2 studenti) xx.yy.Modrá nebo zelená planeta? Nepříjemná pravda nebo neviditelná ruka? (2 studenti) Výkonnost české ekonomiky a její postavení ve světě (2 studenti) Téma dohodou – indexy blahobytu, přijetí eura, migrační vlivy, energetika, apod. - Úvodní přednáška

6 EKONOMIE 6 Požadavky ke klasifikovanému zápočtu  Účast na seminářích  Klasifikace: A = 46-50 bodů B = 42-45 bodů C = 38-41 bodů D = 34-37 bodů E = 31-34 bodů  max 20 bodů = zpracování a prezentace seminární práce  max 30 bodů = písemná práce – kombinace testových a výkladových otázek !!(minimální požadovaný počet bodů = 19)!! - Úvodní přednáška

7 EKONOMIE 7 Požadavky pro prezentaci  Osnova a)Úvod – představení, cíl prezentace b)Základní informace o tématu (historické období, dobový kontext, apod.) c)Podstata tématu, srozumitelné vysvětlení problematiky d)Závěrečné shrnutí e)Diskuze – otázky a odpovědi  Délka prezentace min. 10, max. 15 minut  Rovnoměrná dělba práce a čas prezentace pro prezentující  Vítán je pozitivní, inovativní a nebo dokonce originální a kreativní přístup, který zaujme a neuspí, ale přesto předá to podstatné - Úvodní přednáška

8 EKONOMIE 8 Doporučená literatura  Holman, R. Ekonomie  Holman, R. Základy ekonomie (pro studenty VOŠ a neekonomických fakult VŠ)  Holman, R. Dějiny ekonomického myšlení  Holman, R. Vývoj ekonomického myšlení  Buchholz, T. Živé myšlenky mrtvých ekonomů  Tisk – Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt (The Economist)  Rozhlas (podcasty) – Rádio Česko - Úvodní přednáška


Stáhnout ppt "EKONOMIE 1. - Úvodní přednáška - Úvodní přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google