Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- Úvodní přednáška 1. - Úvodní přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- Úvodní přednáška 1. - Úvodní přednáška."— Transkript prezentace:

1 - Úvodní přednáška 1. - Úvodní přednáška

2 - Úvodní přednáška Témata přednášek Úvod do ekonomie jako vědy, tržní systém, ekonomický koloběh Nabídka a poptávka, tvorba cen, elasticita, tržní rovnováha Výroba a náklady firem, tržní struktury Trh výrobních faktorů, investiční rozhodování Selhání trhu, externality, veřejné statky, zásahy státu Domácí produkt, národní důchod Zaměstnanost a nezaměstnanost, inflace Hospodářský cyklus, hospodářský růst Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz Měnový kurz, platební bilance, obchodní bilance Státní rozpočet, měnová politika Teorie veřejné volby

3 Témata seminářů Vývoj ekonomického myšlení a světového hospodářství
- Úvodní přednáška Témata seminářů Vývoj ekonomického myšlení a světového hospodářství Starověk, středověk (Aristoteles, Platón, Tomáš Akvinský, aj.) Kolonialismus, merkantilismus, fyziokraté, francouzská revoluce, aj. Adam Smith - Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) Klasická ekonomie (T. Malthus, D. Ricardo, J. Say, J. Mill, Karl Marx) Historická škola, teorie mezní užitečnosti, homo oeconomicus Neoklasická ekonomie – ekonomická rovnováha x blahobyt (A. Marshalll, A. Pigou…) Teorie kapitálu a úroku, institucionální ekonomie John Maynard Keynes – Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) Syntéza neoklasické a keynesiánské ekonomie (P. Samuelson), Phillipsova křivka Měnová (monetaristická) politika - Milton Friedman Racionální očekávání, Lafferova křivka, kolektivní smlouvy, strnulé mzdy Ekonomie veřejné volby a vlastnických práv Ekonomické instituce Současný vývoj domácího a světového hospodářství Ekonomické ukazatele Diskuze, názory, glosy

4 Témata prezentací - Úvodní přednáška Termín Téma 8.10.
Hospodářství podle starořeckých filozofů a scholastiků (Platón, Aristoteles, T. Akvinský...) (2 studenti) Období kolonialismu a vliv merkantilistů (2 studenti) Přínosy filozofů přirozených zákonů (J. Locke, D. Hume) a fyziokraté (A. R. Turgot) (2 studenti) 15.10. Základy politické ekonomie - A. Smith (2 studenti) Nejvýznamnější myšlenky klasické politické ekonomie - T. R. Maltus, J. B. Say, J.S. Mill (2 studenti) Nejvýznamnější myšlenky klasické politické ekonomie – D. Ricardo (2 studenti) 22.10. Osobnost a dílo Karla Marxe (2 studenti) V čem spočívá tzv. „marginalistická revoluce“? (2 studenti) Přínosy německé historické školy a její představitelé (2 studenti) 29.10. Neoklasikové – Jaké byly přínosy teorie ekonomické rovnováhy a kdo ji reprezentoval? (2 studenti) Neoklasikové - V čem spočívá teorie ekonomického blahobytu a kdo byli jejími zastánci? (2 studenti) Představitelé a přínosy rakouské školy (2 studenti) 5.11. John Maynard Keynes – osobnost, dílo a teorie (3 studenti) John Maynard Keynes – vliv na hospodářskou politiku (3 studenti)

5 Témata prezentací - Úvodní přednáška Termín Téma 12.11.
Neoklasická syntéza (2 studenti) Peněžní teorie Miltona Friedmena a její vliv na hospodářskou politiku (3 studenti) Rozhodují se ekonomické subjekty adaptivně nebo racionálně? (1 student) 19.11. Noví keynesiánci – kolektivní smlouvy a rigidní mzdy (2 studenti) Institucionální ekonomie (2 studenti) Přístupy nové klasické ekonomie (Lafferova křivka) (2 studenti) 26.11. James Buchanan a ekonomie veřejné volby (2 studenti) Škola vlastnických práv (2 studenti) Vývoj českého ekonomického myšlení (2 studenti) 3.12. Analýza současného světového ekonomického vývoje–komparace USA, států EU a Japonska (2 studenti) Ekonomické problémy zemí třetího světa – příčiny, současný vývoj (2 studenti) Poučení z krizového vývoje na finančních trzích v USA (2 studenti) xx.yy. Modrá nebo zelená planeta? Nepříjemná pravda nebo neviditelná ruka? (2 studenti) Výkonnost české ekonomiky a její postavení ve světě (2 studenti) Téma dohodou – indexy blahobytu, přijetí eura, migrační vlivy, energetika, apod.

6 Požadavky ke klasifikovanému zápočtu
- Úvodní přednáška Požadavky ke klasifikovanému zápočtu Účast na seminářích Klasifikace: A = bodů B = bodů C = bodů D = bodů E = bodů max 20 bodů = zpracování a prezentace seminární práce max 30 bodů = písemná práce – kombinace testových a výkladových otázek !!(minimální požadovaný počet bodů = 19)!!

7 Požadavky pro prezentaci
- Úvodní přednáška Požadavky pro prezentaci Osnova Úvod – představení, cíl prezentace Základní informace o tématu (historické období, dobový kontext, apod.) Podstata tématu, srozumitelné vysvětlení problematiky Závěrečné shrnutí Diskuze – otázky a odpovědi Délka prezentace min. 10, max. 15 minut Rovnoměrná dělba práce a čas prezentace pro prezentující Vítán je pozitivní, inovativní a nebo dokonce originální a kreativní přístup, který zaujme a neuspí, ale přesto předá to podstatné

8 Doporučená literatura
- Úvodní přednáška Doporučená literatura Holman, R. Ekonomie Holman, R. Základy ekonomie (pro studenty VOŠ a neekonomických fakult VŠ) Holman, R. Dějiny ekonomického myšlení Holman, R. Vývoj ekonomického myšlení Buchholz, T. Živé myšlenky mrtvých ekonomů Tisk – Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt (The Economist) Rozhlas (podcasty) – Rádio Česko


Stáhnout ppt "- Úvodní přednáška 1. - Úvodní přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google