Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst Martina Hedvičáková 16. - 18. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst Martina Hedvičáková 16. - 18. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst Martina Hedvičáková 16. - 18. 3. 2009

2 Cíl cvičení V tomto cvičení se seznámíte s:  Fázemi hospodářských cyklů  Základními příčinami hospodářských cyklů ze strany AD nebo AS  S politickým hospodářským cyklem  Kolísáním české ekonomiky  Základní faktory ovlivňující růst potenciálního produktu, neboli s faktory vedoucími k ekonomickému růstu

3 Pojmy k zapamatování  Fáze hospodářského cyklu  Příčiny hospodářských cyklů (AD, AS)  Politický hospodářský cyklus  Vývoj české a světové ekonomiky  Ekonomický růst

4 Doplňte tvrzení Pokles ekonomické aktivity, ve které klesá reálný produkt ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích se jmenuje ………….. Stagflace nastane, jestliže reálný produkt …………. a inflace roste. V průběhu recese klesají nejvíce ………… firem. Ekonomický růst vyjadřuje změnu …………. veličin v čase. Dlouhodobý vývoj potenciálního produktu je …………., okolo kterého kolísá …………. produkt. Teorie …………. příčin vzniku hospodářského cyklu klade důraz na investice a jejich roli v interakci multiplikátoru a akcelerátoru.

5 ANO x NE  Tempo růstu produktu závisí na využití výrobních faktorů a na technologickém pokroku.  Akcelerační princip vyjadřuje skutečnost, že čisté autonomní investice jsou funkcí míry změny reálného produktu.  V průběhu recese vždy klesá reálný produkt.  Jestliže dochází k inflační mezeře, v ekonomice existuje přebytek poptávky po zboží a službách a spotřebitelé konkurencí mezi sebou vyhánějí ceny vzhůru.  Některé země mohou vykazovat fázi expanze, zatímco v jiných probíhá recese.  Dlouhodobé hospodářské cykly jsou v různých hypotézách vysvětlovány výkyvy v investicích.

6 Příklady  V roce 1994 činila výše reálného produktu 102 mld. peněžních jednotek a cenová hladina vyjádřená indexem se pohybovala na hladině 1,02. V roce následujícím se velikost reálného produktu zvýšila na 105 mld. peněžních jednotek a cenová hladina vzrostla na hladinu 1,04. Vypočtěte pro tuto ekonomiku: Tempo růstu reálného produktu Tempo růstu nominálního produktu

7 Příklady  Vysvětlete termín „ekonomický růst“. Jakým způsobem lze ekonomický růst změřit? Víte-li, že v roce 1996 byla výše reálného produktu 110 mld. Kč a v roce následujícím 114 mld. Kč, změřte hodnotu ekonomického růstu daného období.  Předpokládejme, že přirozená míra nezaměstnanosti činí 4 %. Pokud reálný GDP dosahuje 6 mld. korun a míra nezaměstnanosti 8 %, jaký je hrubý odhad potenciálního GDP?

8 Graficky zakreslete  Graficky zakreslete cyklickou fázi kontrakce vyvolanou:  A) negativním poptávkovým šokem  B)negativním nabídkovým šokem  Oba příklady porovnejte a vysvětlete  Řešení: a)posun AD doleva dolů  B) růst P = pokles SAS

9 Graficky znázorněte  Graficky znázorněte situaci kdy růst AD odpovídá růstu potenciálního produktu a krátkodobé agregátní nabídky. Jaký dopad má tato situace na reálný produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu?  Řešení:  Souběžný růst všech 3 determinant globálního trhu – posun makroeko rovnováhy (vpravo), P stabilní, Yr = Y*, ale Y*2 větší než Y*1

10 Testík  Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn Mezery GDP Deficitu Inflace Zahraničního obchodu  Co z následujícího udává správně pořadí fázi hospodářského cyklu? Expanze, vrchol, recese, sedlo Expanze, vrchol, sedlo, recese Expanze, sedlo, recese, vrchol Expanze, recese, sedlo, vrchol

11 Testík  Stagflace znamená, že se zastaví růst reálného GDP, nebo dokonce poklesne a Míra inflace poklesne Míra inflace roste Míra inflace je stabilní Ekonomika očekává deflaci  Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení …………. výstupu vyjádřeného ………….. Doplňte správnou dvojici slov. Celkového, reálných GNP Na hlavu, nominálním GNP Celkového, nominálním GNP Na hlavu, reálným GNP

12 Testík  Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do 3 typů:  A) Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy  B) Keynesovy, Kondratěvovy, Juglarovy  C) Keynesovy, Friedmanovy, Kondratěvovy  D) Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy

13 Testík  V nezaměstnanosti můžeme rozlišit 3 složky:  A) strukturální, cyklickou, frikční  B) potenciální, aktuální, normální  C) nominální, reálnou, dominantní  D) očekávanou, neočekávanou, mezní

14 Příklad  Jestliže je míra nezaměstanosti na začátku období 5% a reální GNP klesne o 5%, co se stane s mírou nezaměstnanosti?  Řešení: vzroste na 7,5 %

15 Řešení  Tvrzení: recese klesá investice tokových (GNP, NI) trend, reálný kombinovaných (vnějších a vnitřních)

16 Řešení  Příklady:  1) a. Označíme si reálný produkt v roce 1995 symbolem Yt a reálný produkt v roce 1994 symbolem Yt-1. Zadané hodnoty pak dosadíme do vztahu pro výpočet tempa ekonomického růstu, tedy: r=((Yt-Yt- 1)/Yt-1)*100. Po dosazení: r=2,94 %.  b. Postupujeme analogicky jako v případě a). Pro vyjádření nominálního produktu musíme reálný produkt v příslušném roku znásobit cenovou hladinou v tomto čase. Cenová hladina je v zadání příkladu určena:  I. nominální produkt roku 1995 = 109,20 (Yt)  II. nominální produkt roku 1994 – 104,04 (Yt-1)  r = 4,95 %

17 Řešení  Termín „ekonomický růst“ znamená změnu tokových veličin v čase (GNP, GDP, NI). Pokud označíme reálný produkt symbolem Y a čas t, můžeme ekonomický růst změřit třemi základními způsoby:  Y = Yt-Yt-1  r = (Yt/Yt-1)*100(v %), kde r = koeficient růstu  r = ((Yt-Yt-1)/Yt-1)*100(v %), kde r = tempo růstu  Pro hodnoty reálného produktu z našeho příkladu lze použít všechny výše uvedené vztahy. Potom po dosazení dostaneme:  Y = 4 mld. Kč  r = 103,6 %  r = 3,6 %  3) Pro hrubý odhad potenciálního produktu (Y*) vyjdeme ze znalosti Okunova zákona. Ten říká, že na každý 2% pokles produktu pod svoji potenciální úroveň připadá růst nezaměstnanosti o 1 %. V našem příkladě vzrostla nezaměstnanost nad svou přirozenou míru o 4 %, což leze považovat za důsledek snížení produktu o 8 %. Potom Y*=6,52 mld.Kč.

18 Literatura:  Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 6 Hospodářské cykly Ekonomický růst Martina Hedvičáková 16. - 18. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google