Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kam kráčí eurozóna Trutnov, 14.11.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kam kráčí eurozóna Trutnov, 14.11.2013."— Transkript prezentace:

1 Kam kráčí eurozóna Trutnov,

2 Maastrichtská kritéria
Cenová stabilita Průměrná míra inflace by neměla překročit o více jak 1,5 procentního bodu průměr inflace u tří členských zemí, které mají nejnižší růst inflace Dlouhodobé úrokové sazby Dlouhodobá úroková sazba by neměla překročit o více jak 2 procentní body průměr úrokových sazeb, který vykazují tři členské země s nejnižší mírou inflace Členství v mechanismu směnných kurzů (ERM II) Alespoň 2 roky držet kurz ve fluktuačním pásmu ERM II, aniž by daná země musela devalvovat svoji měnu Veřejné finance – obě kritéria musí být plněna zároveň Deficit veřejných rozpočtů Maximální přípustná výše 3 % HDP Veřejný dluh Maximální přípustná výše 60 % HDP BENEVOLENTNÍ NASTAVENÍ PODMÍNEK Maastrichtská kritéria jsou podmínky pro vstup do EMU

3 Maastrichtská kritéria – rok 1998
zavedeno euro v bezhotovostní podobě

4 Maastrichtská kritéria – rok 2012

5 Teorie optimálních měnových oblastí
Přínosy společné měny Náklady společné měny Transakční náklady Nejistota podniků Měnová politika (kvalita centrální banky) Nelze vyrovnat hospodářský šok měnovým kurzem Asymetrický hospodářský šok Rozdílné způsoby řešení šoků (politické preference aneb inflace x nezaměstnanost) Rozdíly mezi MK a OCA? MK předpokládají, že země chce vstupit do klubu a autimaticjky se předpokládá, že je to pro zemi výhodné OCA – zkoumá, zda má pro danou zemi smysl vzdát se národní měny, zda přínosy převyšují náklady, u OCA není zdaleka tak snadná kvantifikace proměnných jako u MK Je pro skupinu zemí vhodné, aby se vzdaly národních měn a přijaly společnou měnu? Je pro jednu konkrétní zemi vhodné, aby se vzdala národní měny a přijala společnou měnu? Ano, pokud platí, že PŘÍNOSY > NÁKLADY

6 Teorie optimálních měnových oblastí
Kritéria (kvantifikace): Mobilita pracovní síly Diverzifikace výroby Otevřenost ekonomiky Fiskální transfery Jednotné priority Solidarita x nacionalismus NE Z větší části ANO ANO Jaká je reakce lidí na asymetrický šok? Reagují Eveoan na rozdíly v příjmech a stěhují se za lepším? Ekonomické faktory (cena stěhování, budoucí výdělky pro sebe i rodinu, pobírání sociálních dávek, daně atd. Neekonomické faktory (kultura, jazyk, rodina) Asymetrické hospodářské šoky jsou méně pravděpodobné mezi zeměmi, které vyrábějí podobné zboží a jejichž obchod je diverzifikován (např. core Německo) Čím větší otevřenost ekonomiky (zahraniční obchod/HDP), tím nižší výhoda samostatného měnového kurzu – předpoklad, že existuje globální cena některého zboží Jen rozpočet 1 % EU na Evrospkou komisi, společnou zemdělskou pllitiku a strukturální fondy, nově ESM – Evropský stabilizační mechanismus V eurozóně však v současnosti neexituje žádný ucelený systém transferů Inflace x nezaměstnansot, přístup k fiskální politice, problém s diciplínou a kvalitou institucí v některých zemích Postoj k evropanství, nacionalistické tendence v jednotlivých zemích (Německo: Řekové jsou národ podvodníků)

7 Co není může být… Může se eurozóna stát optimální měnovou oblastí?
Nelze vyloučit, že optimální měnová oblast se vytvoří na základě společné měny Euro podpořilo obchodování uvnitř eurozóny Zpružňují se pracovní trhy v členských zemích (nemožnost použít měnový kurz) Paralela s USA Sever x jih Hospodářské rozdíly mezi jednotlivými americkými státy stále existují Pozice eurozóny v 21. století (USA, Čína) Přístupy k řešení problémových situací Rychlost (Čína a USA) versus zdlouhavá vyjednávání v eurozóně

8 Kam kráčí eurozóna Současná podoba eurozóny je dlouhodobě neudržitelná
Rozcestí - dvě možnosti Zánik EMU a eura Návrat k národním měnám Vícerychlostní eurozóna Cesta těsnější spolupráce a vzdání se národní suverenity Dodržování fiskální disciplíny (společné Ministerstvo financí a euroobligace) Jednotný dohled a regulace nad bankami Dovršení integračního procesu – přenos pravomocí do Bruselu

9 Miroslav Novák tel: 605 299 883 e-mail: miroslav.novak@akcenta.eu
Děkuji za pozornost Miroslav Novák tel:


Stáhnout ppt "Kam kráčí eurozóna Trutnov, 14.11.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google