Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní Rostlinolékařská Správa Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Telefon: 235 010 300 Fax: 235 010 363 V Brně dne.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní Rostlinolékařská Správa Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Telefon: 235 010 300 Fax: 235 010 363 V Brně dne."— Transkript prezentace:

1 Státní Rostlinolékařská Správa Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Telefon: 235 010 300 Fax: 235 010 363 E-mail: sekretariat@srs.cz www.srs.cz V Brně dne 22. 4. 2010 Mgr. Samuel Lvončík Ing. Hana Drexlerová

2  Vznik v roce 1997  Správní úřad v oblasti rostlinolékařské péče s působením na území ČR  Organizační složka státu podřízená Ministerstvu zemědělství  Působnost na úseku rostlinolékařské péče v souladu s právními normami Evropského společenství  Spolupráce s kolegy z národních a zahraničních organizací ochrany rostlin

3  Přípravky na ochranu rostlin  Ochrana proti škodlivým organismům  Monitoring  Diagnostika  Karanténa

4 Přípravky na ochranu rostlin  Posuzování žádostí o registraci přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (OR)  Povolovací řízení – SRS rozhoduje o povolení uvádět na trh přípravky a další prostředky na OR

5 Přípravky na ochranu rostlin  Hodnocení přípravků na OR dle kritérií požadovaných k registraci oblast hodnocení přípravků na OR: - biologická účinnost přípravků -fyzikálně chemické vlastnosti přípravků - osud a chování v životním prostředí - ekotoxikologie  Vedení úředního registru a vydávání seznamu registrovaných přípravků na OR

6 Přípravky na ochranu rostlin  Posuzování způsobilosti a kontrola zkušebních pracovišť pověřených k činnosti v režimu správné zemědělské praxe (GEP pracoviště)

7 Přípravky na ochranu rostlin  Postregistrační kontrola při uvádění přípravků na trh a jejich používání  Laboratorní analýzy přípravků v akreditované laboratoři (GLP)  Správní řízení a ukládání pokut při porušení předpisů o uvádění přípravků na trh a jejich používání

8 Přípravky na ochranu rostlin  Cíl povolovacího řízení – neuvádět na trh přípravky: neúčinné škodlivé na zdraví lidí s nepřijatelným vlivem na životní prostředí bez jasně definovaného složení  Cíl postregistační kontroly – kontrola složení přípravků prodávaných na trhu – kontrola návodu k použití a jeho dodržování

9 Územní útvary  Zastoupena téměř v každém okrese  „výkonný orgán SRS“  Monitoring výskytu škodlivých organismů a poruch rostlin  Odborné poradenství pro zemědělskou veřejnost  Kontroly v oblasti GMO plodin

10 Územních útvary  Vydávání oprávnění k dovozu a vývozu rostlinných komodit  Rostlinolékařský dozor, včetně nařizování mimořádných opatření a řešení krizových situací  Ukládání pokut za přestupky a správní delikty

11 Oddělení metod integrované ochrany rostlin  Poskytuje metodologické a odborné zázemí pro monitoring škodlivých organismů  Shromažďuje, vyhodnocuje, a publikuje výsledky monitoringu  Zajišťuje chod sítě meteostranic a lapačů

12 Oddělení ochrany proti škodlivým organismům  Poskytuje metodologické a odborné zázemí pro úřední regulaci a monitoring karanténních škodlivých organismů  Vypracovává analýzy rizika pro vybrané škodlivé organismy  Navrhuje vhodná opatření proti zavlékání regulovaných škodlivých organismů ze zahraničí

13 Oddělení diagnostiky  Provádí úřední determinaci škodlivých organismů v zaslaných vzorcích  Ověřuje přítomnost genetických modifikací u vzorků kukuřice  Většina diagnóz se provádí v diagnostickém centru v Olomouci  Diagnostické centrum zpracovává i vzorky z jiných institucí

14 Oddělení mechanizace  hodnotí technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky  Schvaluje a kontroluje testovací provozovny mechanizačních prostředků na ochranu rostlin  Ověřuje a hodnotí způsobilost technických zařízení k hubení škodlivých organismů v dřevěných obalových materiálech (sušárny)  Vydává osvědčení a vede registry sušáren a mechanizačních prostředků

15 Děkujeme za pozornost Kontaktní údaje SRS Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Telefon: 235 010 300 Fax: 235 010 363 E-mail: sekretariat@srs.cz www.srs.cz


Stáhnout ppt "Státní Rostlinolékařská Správa Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Telefon: 235 010 300 Fax: 235 010 363 V Brně dne."

Podobné prezentace


Reklamy Google