Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační členění ÚO Uherské Hradiště. vnitřní členění ředitel územního odboru ředitel územního odboru plk. Miroslav Antonín –oddělení  vedoucí oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační členění ÚO Uherské Hradiště. vnitřní členění ředitel územního odboru ředitel územního odboru plk. Miroslav Antonín –oddělení  vedoucí oddělení."— Transkript prezentace:

1 Organizační členění ÚO Uherské Hradiště

2 vnitřní členění ředitel územního odboru ředitel územního odboru plk. Miroslav Antonín –oddělení  vedoucí oddělení –pracoviště  vedoucí pracoviště –stanice  velitel stanice (zastupuje ředitele ÚO)

3 organizační struktura ÚO pracoviště provozní pracoviště provozní oddělení prevence oddělení prevence pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení pracoviště služeb pracoviště služeb stanice HZS kraje stanice HZS kraje

4 pracoviště provozní zabezpečuje organizační a administrativní úkony spojené s postavením ředitele územního odboru a realizaci jeho rozhodnutí zabezpečuje organizační a administrativní úkony spojené s postavením ředitele územního odboru a realizaci jeho rozhodnutí zabezpečuje chod podatelny a spisovny zabezpečuje chod podatelny a spisovny odpovídá za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky a zabezpečení provozu územního odboru odpovídá za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky a zabezpečení provozu územního odboru odpovídá za zabezpečení úkolů v oblasti personální práce, vzdělávání, mezd a sociálního zabezpečení odpovídá za zabezpečení úkolů v oblasti personální práce, vzdělávání, mezd a sociálního zabezpečení

5 oddělení prevence Vykonává státní požární dozor kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně posuzováním územně plánovací a stavební dokumentace posuzováním územně plánovací a stavební dokumentace ověřováním dodržování podmínek požární bezpečnosti staveb ověřováním dodržování podmínek požární bezpečnosti staveb schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím zjišťováním příčin vzniku požárů zjišťováním příčin vzniku požárů kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek PO kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek PO Ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků Ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků vedoucí oddělení prevence vedoucí oddělení prevence mjr.Ing. Zdeněk Otrusina

6 pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení analyzuje účinky možných mimořádných událostí a jejich vliv na obyvatelstvo a životní prostředí analyzuje účinky možných mimořádných událostí a jejich vliv na obyvatelstvo a životní prostředí plánuje a předkládá odpovídající opatření na ochranu obyvatelstva v oblastech varování a informování, kolektivní ochrany, individuální ochrany, evakuace, nouzového přežití a humanitární pomoci plánuje a předkládá odpovídající opatření na ochranu obyvatelstva v oblastech varování a informování, kolektivní ochrany, individuální ochrany, evakuace, nouzového přežití a humanitární pomoci podílí se na provádění vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti a ochrany obyvatelstva. podílí se na provádění vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti a ochrany obyvatelstva. Podílí se na zpracování havarijního a krizového plánu kraje. Podílí se na zpracování havarijního a krizového plánu kraje. vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení mjr. Ing. Jaroslav Křeháček

7 pracoviště IZS a služeb v oblasti strojní služby zabezpečuje akceschopnost požární techniky,včetně údržby, oprav a podílí se i na obnově techniky… v oblasti strojní služby zabezpečuje akceschopnost požární techniky,včetně údržby, oprav a podílí se i na obnově techniky… v oblasti chemické a technické služby zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků a dalších věcných prostředků PO pro hasiče … v oblasti chemické a technické služby zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků a dalších věcných prostředků PO pro hasiče … v oblasti komunikačních a informačních systémů v oblasti komunikačních a informačních systémů zabezpečuje provoz a údržbu spojových prostředků zabezpečuje provoz a údržbu spojových prostředků zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího programového vybavení zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího programového vybavení vedoucí pracoviště služeb, vedoucí pracoviště služeb, npor. Antonín Hanáček

8 velitel stanice zpracovává podklady pro koncepci PO kraje a roční zprávy o stavu PO kraje zpracovává podklady pro koncepci PO kraje a roční zprávy o stavu PO kraje řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje v působnosti spravovaného území řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje v působnosti spravovaného území vykonává státní požární dozor v oblasti připravenosti a akceschopnosti jednotek PO vykonává státní požární dozor v oblasti připravenosti a akceschopnosti jednotek PO zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO na spravovaném území, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO na spravovaném území, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení v rozsahu stanoveném MV řídí a organizuje odbornou přípravu jednotek PO v rozsahu stanoveném MV řídí a organizuje odbornou přípravu jednotek PO

9 velitelé stanic velitel stanice Uh. Hradiště velitel stanice Uh. Hradiště mjr. Ing. Libor Bednařík mjr. Ing. Libor Bednařík velitel stanice Uh. Brod velitel stanice Uh. Brod npor. František Červenka

10 jednotky PO Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na jednotlivých požárních stanicích. V čele stanice je velitel stanice s velitelskou pravomocí pro řízení zásahu jednotek PO. Dalšími vedoucími příslušníky ve směnném provozu s velitelskou pravomocí jsou velitelé družstev,velitelé čet a velící důstojníci směny…. Početní stavy – stanice Uh. Brod –21 přísl. Početní stavy – stanice Uh. Brod –21 přísl. stanice Uh. Hradiště – 36 přísl. stanice Uh. Hradiště – 36 přísl.

11 požární stanice Uherské Hradiště

12 požární stanice Uherský Brod

13 Plošné rozmístění sil a prostředků Jednotek JPO II a JPO III


Stáhnout ppt "Organizační členění ÚO Uherské Hradiště. vnitřní členění ředitel územního odboru ředitel územního odboru plk. Miroslav Antonín –oddělení  vedoucí oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google