Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT R E G M E T TEMPLATE DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU LEGISLATIVNÍ PRAXI Z HLEDISKA METROLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT R E G M E T TEMPLATE DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU LEGISLATIVNÍ PRAXI Z HLEDISKA METROLOGIE."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT R E G M E T TEMPLATE DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU LEGISLATIVNÍ PRAXI Z HLEDISKA METROLOGIE

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo vnitra Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo životního prostředí Český úřad zeměměřičský a katastrální Český báňský úřad Státní úřad pro jadernou bezpečnost Český úřad bezpečnosti práce Státní ústav pro kontrolu léčiv Výzkumný ústav bezpečnosti práce Státní ústav radiační ochrany Státní veterinární správa ČR Státní zdravotní ústav Český telekomunikační úřad letecký průmysl (avionika) EMC životní prostředí zdravotnictví zdraví a bezpečnost práce legální metrologie potravinářství doprava ORGÁNY A SEKTORY

3 POŽADAVKY JEN ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÉ Číselné údaje mezních hodnot v regulačních opatřeních musí být stanoveny s ohledem na fyzikální realitu, na povahu měřených objektů a na realizovatelnost metod měření. Musí být použity vhodné metody a postupy pro všechny zkoušky a/nebo kalibrace. Vhodné je používání mezinárodních, regionálních nebo národních norem a akreditovaných laboratoří.

4 Pokud nejsou k dispozici technické normy pro dané měření, je nutné přesně validovat metodu a postup validace popsat. Návaznost měření má být zajištěna od nejnižšího stupně měření až k etalonům mezinárodním (jednotkám SI) a to cestou národního metrologického institutu, který je účastníkem Ujednání (CIPM) MRA a deklarují příslušné kalibrační a měřicí schopnosti v databázi BIPM. POŽADAVKY JEN ZDÁNLIVĚ SAMOZŘEJMÉ

5 POŽADAVKY, VYŽADUJÍCÍ ZÁSAH ODBORNÍKA Nejsou-li k dispozici příslušné etalony a metody měření, měl by být co nejdříve iniciován příslušný výzkum. Tam, kde není návaznost na jednotky SI možná, vytvoření návaznosti na certifikované referenční materiály, používání specifických metod nebo uznávaných standardů, které jsou přesně popsány a porovnány ve vhodných programech mezilaboratorního porovnání. Musí být zajištěno korektní stanovení nejistot měření a jednoznačně popsána interpretace výsledků měření.

6 DOPORUČENÍ I. Stanovení, zda vyvíjený předpis a jeho provádění bude vyžadovat měření a jestliže ano, které veličiny budou měřeny. Ověření technických možností včetně úvahy o poměru nákladů k přínosu. Analyzovat poměr mezi nutnou ochranou veřejných zájmů a případným vytvářením překážek obchodu (nadbytečnými požadavky regulace).

7 DOPORUČENÍ II. Stanovované meze mají souhlasit co nejvíce s limity stanovenými u relevantních partnerů, přinejmenším v Evropě, ale i s uvážením dalších regionů. Tyto limity by měly být přijaty v co nejširší možné zóně (přinejmenším v Evropě a přednostně meziregionálně).

8 DOPORUČENÍ III. Zjištění stavu techniky v potřebné oblasti, konzultace problematiky měření s metrologickými orgány. Rozvaha měřitelnosti daných mezí. Ověření dostupných kalibračních a měřicích schopností a zajištění návaznosti. Případně včasné zadání výzkumu a vývoje. Nejsou-li k dispozici odpovídající technické předpisy nebo normy, zabezpečit validaci specifických metod měření.

9 DOPORUČENÍ IV. Obracet se na národní metrologické instituce, které jsou signatáři Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů vydávaných NMI (CIPM MRA) a využívat kalibračních a měřicích schopností deklarovaných v databázi KCDB vedené BIPM.


Stáhnout ppt "PROJEKT R E G M E T TEMPLATE DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU LEGISLATIVNÍ PRAXI Z HLEDISKA METROLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google